fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: korzystając z rozwiązań covidowych, trzeba uważać

Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Przepisy prawa krajowego nie powinny wprowadzać wyłączeń, które nie wynikają z przepisów dyrektyw, bowiem państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ich skuteczność. Tymczasem obecnie obowiązują dwa odrębne, częściowo pokrywające się, covidowe wyłączenia stosowania przepisów nowego prawa zamówień publicznych.

Udzielanie zamówień covidowych zostały wyłączone ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Rysuje się jednak poważna wątpliwość, czy takie wyłączenia są dopuszczalne w świetle dyrektyw zamówieniowych. Co z tego wynika?

Obowiązek stosowania reżimu zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek stosowania reżimu zamówień publicznych do nabywania usług, dostaw i robót budowlanych przez zamawiających wyznacza ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (n.p.z.p.). Uchwalenie tej ustawy stanowi wyraz implementacji dyrektyw unijnych, przede wszystkim dyrektywy 2014/24 (dot. zamówień klasycznych) oraz dyrektywy 2014/25 (dot. zamówień sektorowych). Rzeczpospolita Polska ma obowiązek wdrożyć te dyrektywy, to znaczy ustanowić takie przepisy prawa krajowego, które pozwalają na osiągnięcie wyznaczonego przez nie rezultatu (art. 288 TFUE, art. 4 ust. 3 akapit 2 TUE). Zgodnie z dyrektywami zamówieniowymi co do zasady zamawiający publiczni mają ob...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA