fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Publiczne zawiadamianie: o sposobie trzeba uprzedzić

123RF
Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron, organ może zawiadamiać je o swoich czynnościach np. w formie publicznego obwieszczenia. Takie zawiadomienie będzie jednak skuteczne tylko wobec stron, które uprzedzono na piśmie o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

- W sprawie, w której jest więcej niż 20 stron, organ uprzedził strony na piśmie, że będzie zawiadamiać je o swoich czynnościach przez udostępnianie pism w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy, po takim uprzedzeniu, organ może doręczać niektóre pisma we wskazany stronom sposób (przez udostępnienie w BIP), a niektóre w tradycyjnej formie (pocztą)?

Nie.

W art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przyjęto, że – jeżeli przepis szczególny tak stanowi – zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości bądź przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu. W myśl art. 49a k.p.a., poza tymi przypadkami (czyli poza sytuacjami przewidzianymi w przepisie szczególnym), organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu we wskazanej w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA