fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przejęcie zakładu pracy a dodatkowe trzynaste wynagrodzenie

AdobeStock
W razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, uprawnienie pracowników jednostek sfery budżetowej do trzynastki stanowi element ich stosunku pracy. Jest ono wiążące dla nowego pracodawcy do czasu zmiany treści tego stosunku na podstawie porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego.

- Pracownicy referatu urzędu gminy zostali przejęci przez utworzoną przez gminę jednoosobową spółkę z o.o., w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę. Pracownikom tym nie wypowiedziano dotychczasowych warunków pracy i płacy ani nie zawarto z nimi porozumień zmieniających warunki zatrudnienia. Czy w takim przypadku przejście zakładu pracy spowodowało, że za okres pracy w spółce osoby te nie mają prawa do trzynastki?

Nie.

Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej ustawa o trzynastkach) pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, pod warunkiem, że ten okres wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane np. w razie rozwią...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA