fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustala się wysokość trzynastki

Adobe Stock
Przy ustalaniu wysokości trzynastki bierze się pod uwagę wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Uwzględnia się także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące podwładnemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

- Pracownikowi urzędu gminy, zgodnie z regulaminem wynagradzania, w 2019 roku wypłacano periodycznie dodatek specjalny za dodatkowe zadania. Czy trzeba wliczać ten dodatek do podstawy wymiaru trzynastki?

Tak.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. ustawa o trzynastkach) trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje ta trzynastka, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Czytaj także: Kto otrzyma trzynastkę do końca marca 2019 r. i w jakiej wysokości?

W art. 36 ust. 5 ustawy z o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA