fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

NSA: Sąsiadujące budynki nie muszą być identyczne

AdobeStock
Zasada „dobrego sąsiedztwa" nie może tłumić wolności zagospodarowania terenu. Nie można z niej wywodzić obowiązku lokalizowania budynków identycznych z już istniejącymi.

Wójt jednej z gmin odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie jednego z istniejących budynków mieszkalnych. Miała ona polegać na rozbudowie domu jednorodzinnego oraz przebudowie tej nieruchomości poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia gastronomiczne z pokojami gościnnymi. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wójt wskazał na brak spełnienia przesłanki „dobrego sąsiedztwa". W obszarze poddanym analizie urbanistycznej brak było zabudowy usługowej, która byłaby zbliżona do planowanej. Ponadto wójt stwierdził, że: planowany dom weselny może stanowić potencjalny konflikt przestrzenny i funkcjonalny ze względu na planowane funkcje, wielkość obiektu, jego charakter i potencjalnie znaczną liczbę użytkowników.

Czytaj także: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wnioskodawca zaskarżył decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego. Organ II instancji orzekł o uch...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA