Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Oblicz przyszłą emeryturę

Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy od wielu różnych czynników. Część z nich jest wspólna dla obu filarów systemu emerytalnego, część dotyczy wyłącznie emerytury państwowej (ZUS-u), inne wyłącznie tej części przyszłej emerytury, która pochodzić będzie z tzw. II filara, czyli otwartych funduszy emerytalnych.

Wśród tych czynników najważniejsze to: okres oszczędzania (opłacania składek), "rentowność" naszych inwestycji (sposób waloryzacji kapitału zgromadzonego na koncie w I filarze systemu emerytalnego oraz zyski osiągane przez otwarte fundusze emerytalne) i w końcu kwota jaką inwestowaliśmy z myślą o dochodzie na emeryturze (składka oraz podstawa jej naliczania w I i II filarach systemu emerytalnego).

Informacja o wysokości przyszłej emerytury z obowiązkowych filarów stanowi często najlepszą motywację do indywidualnego oszczędzania. Najczęściej kwestię wysokości przyszłej emerytury staramy się "spychać" na dalszy plan, uznając, że będziemy się nią zajmować za 10 / 20 lat. Niestety, im mniej czasu pozostaje nam do emerytury tym mniej możemy zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem dochodów.

Pamiętajmy, że wysokość emerytury zdecyduje o jakości naszego życia na emeryturze.

Właśnie w celu oszacowania wysokości przyszłej emerytury opracowaliśmy nasz "symulator emerytalny". Jesteśmy przekonani, że wynik tej symulacji pozwoli uświadomić sobie skalę problemów, na które narażeni możemy być przechodząc na emeryturę, a dokładnie ubytek dochodów na które narażony jest właściwie każdy pracownik kończąc pracę zawodową.

Prosimy pamiętać, że wynik symulacji to jedynie szacunek oparty na wielu założeniach, z których część może, ale nie musi się zrealizować. W rezultacie nasza rzeczywista, przyszła emerytura może się znacząco różnić od tej wyliczonej przez kalkulator.

Płeć:

Rok urodzenia:

Rok rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej (rozpoczęcia opłacania składek na ZUS):

Wiek przejścia na emeryturę

Okresy składkowe: (liczba w latach)
Pomocniczy kalkulator okresów składkowych i nieskładkowych

Do okresu składkowego zaliczamy wszystkie lata opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 r., czyli okresy zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłku macierzyńskiego itp. Długość okresu składkowego uwzględnia się przy naliczaniu Kapitału Początkowego (dla celów ustalenia emerytury z I filara - ZUS). W efekcie pytanie to pojawia się wyłącznie w przypadku osób, które rozpoczęły pracę zawodową (odprowadzanie składek) przed 1 stycznia 1999 rokiem. Okresy składkowe nie mogą przekroczyć liczby lat obliczanej ze wzoru: 1999 - rok rozpoczęcia pracy, czyli dla przykładu, w przypadku osoby, która rozpoczęła prace w 1990 roku ich liczba wyniesie: 1999 - 1990 = 9 lat.

Okresy nieskładkowe: (liczba w latach)
Pomocniczy kalkulator okresów składkowych i nieskładkowych

Do okresu nieskładkowego zaliczamy wszystkie lata, za które nie została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, czyli np. okresy pobierania zasiłku chorobowego, nauki w szkole wyższej, urlopu wychowawczego. Długość okresu nieskładkowego uwzględnia się przy naliczaniu Kapitału Początkowego (dla celów ustalenia emerytury z I filara - ZUS). W efekcie pytanie to pojawia się wyłącznie w przypadku osób, które rozpoczęły pracę zawodową (odprowadzanie składek) przed 1 stycznia 1999 rokiem. Zgodnie z przepisami okresy nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż jedną trzecią udowodnionych okresów składkowych. W efekcie, w przypadku pomyłki system sam ograniczy liczbę okresów składkowych zgodnie z zasadą jak wyżej.

Oczekiwany przyszły, roczny wzrost wynagrodzeń w %:

Wskazany w ten sposób indywidualny planowany (oczekiwany) wzrost wynagrodzeń pozwoli wyliczyć wysokość przyszłych wynagrodzeń, a tym samym ostatnie wynagrodzenie pracownika, przed przejściem na emeryturę oraz kwoty od których w poszczególnych latach opłacane będą składki na I i II filar.

Obecne wynagrodzenie brutto miesięcznie w zł:

Prosimy wskazać, o ile średnio Twoje wynagrodzenie przed 1999 rokiem było wyższe/niższe od średniej w kraju: (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie)

Dla celów obliczenia Kapitału Początkowego wykorzystywany jest Wskaźnik Wysokości Podstawy Wymiaru, który stanowi relację indywidualnego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w danym roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten nie może być wyższy niż 250% i taki też limit stosujemy w naszych obliczeniach.Kalkulator prezentujemy dzięki uprzejmości firmy

common