Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Monitor wolnej przedsiębiorczoœci

Podatek dochodowy

Podatkowa rosyjska ruletka

Jednš z głównych ofiar walki z optymalizacjš jest zwykły podatnik. Dziœ, gdy zapyta o wykładnię podatkowš, może się spodziewać raczej odmowy niż odpowiedzi.

Kadry

Co z tym nowym kodeksem pracy

Autorzy projektów przyznajš, że ich propozycje wymagajš dopracowania w zakresie ubezpieczeń społecznych, BHP i telepracy. Nie wiadomo więc jeszcze, jakie skutki dla pracodawców...

Podatek dochodowy

Pomoc z ukrytym haczykiem

Płacšcy podatek liniowy nie skorzystajš z ulg ani w okresie prowadzenia działalnoœci gospodarczej, ani w okresie jej zawieszenia. Dla wielu z nich to zaskoczenie.

Podatek liniowy

Firma

Kapitał daje wolnoœć

Wprawdzie nasz cykl promuje wolnoœć gospodarczš, ale cóż przedsiębiorcy po niej, skoro kapitału brak?

Opinie

Utopia w zakładzie pracy

Idš złote czasy dla pracowników. Bo jak już ktoœ dostanie etat, to praktycznie na zawsze. Tak przynajmniej wynika z pomysłów Komisji Kodyfikacyjnej, która pracuje nad nowym...

Podatek dochodowy

Koszty autorskie nadal niejasne dla firm

Przedsiębiorcy wcišż majš wiele wštpliwoœci, czy przy rozliczaniu PIT pracowników stosować preferencyjne 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Projekt, który miał wyjaœnić...

Monitor wolnej przedsiębiorczoœci

Opinie

Zamach na prywatnoœć

Założenia projektu ustawy antykorupcyjnej sš szczytne, ale jej ofiarami będš władze prywatnych spółek, bo ograniczy ona ich konstytucyjne prawa i wolnoœci.

Firma

Jawnoœć uderzy w prywatne firmy

Spółki z mieszanym kapitałem, także mniejszoœciowym Skarbu Państwa czy samorzšdów, znajdš się pod specjalnym nadzorem. Dlaczego? Niewielu potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Firma

Kolos RODO nadchodzi

RODO? Czy Rodos? Nie byłem – powiedział mi niedawno znajomy prowadzšcy firmę, gdy zagadnšłem go o nadchodzšcš wielkimi krokami reformę w ochronie danych. Częœć zainteresowanych...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Odnalazł się zaginiony resort

Przez cztery dni, od wtorku 9 stycznia do pištku 12 stycznia, branża nieruchomoœciowa zastanawiała się, kto w rzšdzie przejmie odpowiedzialnoœć za jej losy. Zaniepokojeni...

Blogi

Nieustraszeni pogromcy pożyczek

W słusznej skšdinšd walce z cwaniakami unikajšcymi podatków fiskus coraz częœciej posuwa się za daleko. Tworzy przepisy wišżšce ręce wszystkim przedsiębiorcom. Sprawiajšce, że...

Blogi

Ułatwiajmy zatrudnianie cudzoziemców

Polska gospodarka nabrała rozpędu i firmy potrzebujš coraz więcej pracowników. Do Polski napływa szeroka ich fala, przede wszystkim z Ukrainy, ale i Białorusi. Sš chwaleni przez...

Blogi

Coraz więcej regulacji w sektorze bankowym

Polscy bankowcy czujš się przytłoczeni nowymi wymogami narzucanymi przez państwo. Odbije się to na jakoœci usług bankowych i wstrzyma przygotowywane przez banki nowe rozwišzania...

Blogi

Popłynęli z pršdem

Rzšdowe plany rozwoju elektromobilnoœci w Polsce sš tak ambitne, że wydaje się, iż w tej dziedzinie przeœcigniemy Niemców, a może nawet Norwegów, stajšc się motoelektrycznym...

Blogi

Gorsza odsłona UKE

Nowy portal internetowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej utrudnia zainteresowanym dostęp do informacji publicznej.

Blogi

Zajmijmy się osobowoœciš prawnš robotów

Kiedy w Polsce jesteœmy œwiadkami głównie politycznych przepychanek, na œwiecie trwajš wytężone prace nad rozwojem i usankcjonowaniem nowatorskich rozwišzań technologicznych,...

Blogi

Małe firmy na łasce fiskusa?

Dla mikroprzedsiębiorstw mechanizm tzw. podzielonej płatnoœci może okazać się poważnym utrudnieniem w prowadzeniu codziennego biznesu.

Blogi

Alarm dla biopaliw

Nowelizacja przepisów dotyczšcych udziału energii odnawialnej w transporcie uderzy w przedsiębiorców, którzy już zainwestowali w przystosowanie swojej działalnoœci do unijnej...

Blogi

Ułatwienie, które niewiele ułatwia

Polskim przedsiębiorcom, którzy chcš zatrudnić Ukraińców, nie opłaca się korzystać z przygotowanej dla nich uproszczonej procedury administracyjnej. A planowane zmiany sš...

Example Alt
eWydanie