Mała Księgowość

Lista poprawek do programu

Wersja 23.21

 • Dodano zapamiętywanie szerokości bocznego panelu,
 • Dodano formularz podatkowy VAT-7(15)oraz VAT-7K(9)(,
 • Dodano formularz podatkowy VAT-27(1),
 • Dodano formularz podatkowy VAT-7D(6),
 • Dla faktur z typem transakcji: Poza terytorium kraju zawsze drukuje się stawka Np.,
 • Zastąpiono na wydrukach dokumentów środków trwałych wolne miejsce przeznaczone na pieczątkę, danymi firmy,
 • Poprawiono sortowanie wyświetlanych danych w tabelach,
 • Poprawionododano wyświetlanie historii rozliczenia kontrahenta,

Wersja 23.20

 • Typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca" zastąpiono typem : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p. 7/8",
 • Dodano nowy typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p.5",
 • Poprawiono wyświetlanie uwag do faktur,

Wersja 23.19

 • Ograniczono liczbę automatycznego sprawdzania aktualizacji przy uruchamianiu do maksymalnie raz dziennej,
 • Dodano wydruk konta bankowego na notach obciążających,
 • Dodano możliwość dodania na Fakturze (Rachunku) informacji o podstawie zwolnienia z VAT, gdy firma nie jest w VAT,
 • Dodano klawisz funkcyjny dla klonowania w Ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Poprawiono wczytywanie ikon w przypadku ustawienia niesdandardowego skalowania okien i czcionek w systemie,
 • Poprawiono wydruk numeru referncyjnego na nadruku formularza,
 • Poprawiono sprawdzanie dla kogo był zarezerwowany dany towar,
 • Zwiększono liczbę miejsc po przecinku dla udziału w PIT-5 i PIT-5L,

Wersja 23.18

 • Dodano zabezpieczenie polegające na braku możliwości uruchomienia wersji jednostanowiskowej, jeżeli skonfigurowany jest serwer SQL programu,
 • Dodano automatyczny wybór najlepiej dopasowanej czcionki dla programu dostępnej dla wersji systemu operacyjnego spośród: Segoe UI, Tahoma, Arial, Times New Roman,
 • Dodano możliwość weryfikacji i pobierania danych kontrahentów z rejestru kontrahentów,
 • Dodano do faktury wysyłanej mailem makro dotyczące nabywcy,
 • Dodano sumy w wydruku kompensat i miejsce na podpis wystawcy,
 • Dodano możliwość drukowania nazwy towaru/usługi w jednej kolumnie,
 • Dodano podgląd formularza PIT-4R, PIT-8AR,
 • Dodano sprawdzanie przy uruchomieniu czy dostępna jest nowsza wersja programu,
 • Dodano obsługę skalowania okien i czcionek dla modułów Biuro Rachunkowe oraz Serwer,
 • Dodano wyświetlanie historii zmian w programie po uruchomieniu programu,
 • Dodano możliwość wyboru silnika bazodanowego DBFNTX, DBFCDX (wymaga dodatkowych bibliotek),
 • Dodano możliwość zmiany sposóbu uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe, tak aby niepotrzebne było wprowadzanie poświadczeń (dotyczy Windows Server),
 • Dodano możliwość zdefiniowania kontrahentów specjalnych dla funkcji "Wystawianie paragonów" - kontrahent, który będzie automatycznie używany w tej funkcji,
 • Poprawiono ikony dla wyższych rozdzielczości,
 • Poprawiono wydruk cen na zamówieniach przy odznaczonej opcji drukowania rabatu na zamówieniach,
 • Poprawiono wydruk abonamentu podczas realizacji.
 • Poprawiono wydruk wielu egzemplarzy dokumentów WZ,
 • Zmieniono sposób podejścia do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego "Rzeczpospolitej" w celu umożliwienia archiwizacji bardzo dużej ilości firm,
 • Zmieniono ułożenie pól w edycji kontrahentów,

Wersja 23.17

 • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,
 • Poprawiono wydruk nagłówka tabeli,
 • Poprawiono przypisanie klawiszy funkcyjnych w zestawieniu E-deklaracji,

Wersja 23.16

 • Poprawiono dodawanie nowych stawek i współczynników płac,
 • Zmiany do makr i edycji treści maila faktury,

Wersja 23.15

 • Dodano nowe makra do treści maila faktury,
 • Dodano "stanowisko" do wydruku kartoteki pracowników,
 • Dodano nazwy dla wydruków programu oraz plików PDF zapisywanych z wydruków,
 • Poprawiono wyświetlanie okna formularza,
 • Poprawiono wydruk not odsetkowych,
 • Poprawiono skalowanie paska zadań przy dodawaniu przycisków,
 • Poprawiono nadawanie i sprawdzenie numeracji faktur na podstawie WZ w przypadku wystawienia faktury w innym miesiącu niż miesiąc, w którym wystawiono dokument WZ (dotyczy tylko wersji SQL),
 • Poprawiono tworzenie adresu zagranicznego w e-deklaracji,
 • Poprawiono oglądanie załączników VAT-ZT i VAT-ZZ w zestawieniu E-deklaracji,
 • Poprawiono wysyłkę VAT-12 z ORD/ZU,
 • Poprawiono działanie pola 28 w PIT-11 (22),

Wersja 23.14

 • Przywrócono zmianę wielkości paska narzędzi,
 • Poprawiono wydruk not odsetkowych,

Wersja 23.13

 • Zwiększono wielkość pola opisu dla wielu ewidencji,

Wersja 23.12

 • Dodano obsługę wielkości okien i czcionek dla menu głównego,
 • Dodano w ustawieniach poczty żądanie potwierdzenia odbioru,
 • Dodano możliwość zmiany stanu zrealizowania zamówienia,
 • Usunięto możliwość zmiany wielkości paska narzędzi. Pasek narzędzi będzie teraz skalowany zgodnie z ustawieniami wielkości okien i czcionek,
 • Poprawiono zapamiętywanie ukrytych kolumn w wersji z skalowaną wielkością okien i czcionek,
 • Poprawiono podgląd formularza PIT11(22) z zestawienia E-deklaracji,
 • Poprawiono wysyłanie abonamentów mailem,

Wersja 23.11

 • Dodano możliwość wyboru wielkości czcionek i okien,
 • Dodano możliwość stronicowania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
 • Dodano możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
 • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
 • Dodano opcje zaznaczania faktur (i zrealizowanych abonamenetów) dla kontrahentów bez adresu e-mail, z adresem e-mail,
 • Dodano możliwość ręcznej zmiany pola roku dla formularzy płacowych.
 • Dodano w wersji sieciowej domyślną osobę upoważnioną do wystawienia faktury, jako użytkownika obecnie zalogowanego (pod warunkiem wprowadzenia imienia i nazwiska w danych użytkownika).
 • Dodano obsługę modułu Produkcji dla wersji SQL,
 • Dodano nadruk dla formularzy PIT11(22), PIT8AR(5),
 • Dodano możliwość wprowadzenia podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w poszczególnych okresach,
 • Dodano możliwość aktualizacji podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w danych właściciela/wspólników,
 • Dodano możliwość określenia nazwy na Not księgowych (uznaniowych jak i obciążeniowych),
 • Wysłane faktury wysyłane pojedynczo lub tuż po wystawieniu oznaczane są jako wysłane,
 • Usunięto możliwość wyboru wielkości czcionki w tabelach (na rzecz wyboru wielkości czcionek i okien),
 • Uaktulniono kody ubezpieczeniowe na 2015 rok,
 • Przywrócono możliwość zmiany stanu wysyłki e-deklaracji na "wysłana zewnętrznie",
 • Poprawiono działanie modułów abonamentu oraz szablonu dla wersji SQL,
 • Poprawiono zmianę indeksu i/lub magazynu dla towaru dla wersji SQL,
 • Poprawiono drukowanie do PDF,

Wersja 23.10

 • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
 • Poprawiono Formularz PIT-8AR,
 • Poprawiono Formularz PIT-4R,
 • Poprawiono otwieranie PIT-11 i PIT-8AR dla roku 2013,
 • Dodano nowe formularze dla roku 2015 PIT11(22), PIT8AR(5),

Wersja 23.09

 • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
 • Poprawiono podgląd formularza VAT7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,

Wersja 23.08

 • Dodano możliwość ustawienia w danych Firmy w zakładce "Magazyn", wyboru czy na fakturach z typem transakcji "Poza terytorium kraju" ma się drukować "Odwrotne obciążenie"
 • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
 • Dodano podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
 • Poprawiono wystawianie faktur korygujących,
 • Poprawiono drukowanie do PDF,
 • Poprawiono ustawienia ceny sprzedaży dla transakcji, gdzie podatnikiem jest nabywca,
 • Poprawiono informację o dostępnych aktualizacjach,

Wersja 23.07

 • Dodano nowe formularze PIT11(21), PIT4R(5), PIT8AR(4) z możliwością podpisywania danymi od roku 2015(dla osób fizycznych),
 • Poprawiono tworzenie E-deklaracji dla formularza VAT-12,
 • Poprawiono wydruk Noty korygującej, dodając podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia otrzymania noty,
 • Poprawiono archiwizację środków trwałych,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynu,

Wersja 23.06

 • Poprawiono drukowanie do pdf,
 • Zmieniono kolor i wielkość czcionki Menu,
 • Zwiekszono wielkość pola Stanowisko w Płacach do 50 znaków,
 • Dodano słownik Klasyfikacji Środków Trwałych,

Wersja 23.05

 • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania certyfikatu SSL,
 • Poprawiono Ewidencję przebiegu pojazdów,
 • Poprawiono usuwanie pracowników, tylko pod warunkiem, że w danym roku nie było dla niech wystawionych list płac,
 • Poprawiono drukowanie ilości egz. faktury,

Wersja 23.04

 • Poprawiono wyświetlanie i wybór magazynów,
 • Poprawiono edycję Not korygujących,

Wersja 23.03

 • Dodano możliwość ręcznej zmiany ilości zarezerwowanego towaru w kartotece towarów,
 • Dodano obsługę sterowników SQL "ODBC Driver 11 for SQL Server",
 • Poprawiono rezerwację towarów i realizację zamówień w przypadku gdy realizowany było zamówienie dla którego nie zarezerwowano towarów, a towar zarezerwowany był w innym zamówieniu oraz ilość dostępnego towaru nie pozwalała na realizację obydwu zamówień.

Wersja 23.02

 • Zmieniono obsługę wspólników w przypadku jednoosobowej działalności na dane właściciela,
 • Poprawiono wyświetlanie kolorów w tabelach,
 • Poprawiono ustawienia wysyłania maili,

Wersja 23.01

 • Poprawiono wyświetlanie Dowodów Wewnętrznych,

Wersja 23.00

 • Dodano wysyłkę faktur mailem,
 • Dodano podgląd formularza VAT-7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,
 • Dodano numery referencyjne (z e-deklaracji) do formularzy,
 • Dodano w terminarzach należności i zobowiązań możliwość odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie danego dokumentu księgowego,
 • Dodano do tabeli Ewidencji przebiegu pojazdów kolumnę "Uwagi",
 • Poprawiono wydruk do PDF (wspiera skalowalne czcionki),
 • Poprawiono księgowanie nieodliczonego VAT od zakupu środków trwałych związanych z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi,
 • Poprawiono wybór towarów/usług w normach produkcji, tak aby pamiętane było uporządkowanie wg indeksów albo nazwy towaru/usługi,
 • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
 • Zmieniono obsługę ekranu wysyłania e-deklaracji,
 • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
 • Poprawiono drukowanie zamówień,

Wersja 22.24

`
 • Porawiono tworzenie E-deklaarcji dla formularza VAT-12,

Wersja 22.23

`
 • Porawiono księgowanie korekt,
 • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
 • Poprawiono wydruk zamówienia,

Wersja 22.22

 • Poprawiono ustawienia firmy w zakresie wyboru:
  • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT kwoty w stawce ZWOLNIONE nie mają być ujmowane w wartości NETTO
  • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT zakupów kwoty netto mają uwzględniać % odliczenia VAT,

Wersja 22.21

 • Poprawiono uruchamianie Serwera MK

Wersja 22.20

 • Dodano w zestawieniu E-deklaracji informacje gdzie ja wysłano:
  • do systemu E-deklaracji "System E-deklaracji",
  • na bramkę testową systemu E-deklaracji "T-E-S-T",
 • Dodano w ewidencji wprowadzonych dokumentów księgowych jak i ewidencji zaksięgowanych dokumentów informację o % odliczenia VAT,
 • Dodano dodatkowy wybór drukowania na fakturach i WZ PKWiU i EAN-13 jednocześnie,
 • Dodano opcję resetowania liczby kopii i "wszystkie strony" przed każdym wydrukiem,
 • Dodano opcję podawania w Środkach trwałych miesięcznej kwoty do wyliczenia % zaliczenia do KUP,
 • Dodano opcję, aby w PKPiR kwoty netto nie uwzględniały nieodliczonego VAT,
 • Dodano opcję, aby w rejestrach VAT zakupów kwoty netto uwzględniały % odliczenia VAT,
 • Dodano do terminarzy zobowiązań i należności informację o przedstawicielu handlowym przypisanym do danego kontrahenta, oraz dodano możliwość filtrowania wg. przedstawiciela handlowego,
 • Dodano pole wyszukiwania elementów menu. W celu szybkiego uruchomienia wyszukiwania należy użyć kombinacji klawiszy CTRL+S.
 • Dodano do wydruku ewidencji przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT pole Uwagi,
 • Dodano obsługę urządzenia fiskalnego Posnet Temo,
 • Dodano korzystanie z podpisu alternatywnego - wykorzystanie innego sposobu podpisywania podpisem kwalifikowanym,
 • Poprawiono archiwizowanie danych Środków trwałych przy naliczaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • Poprawiono wydruk karty kontrahenta,
 • Poprawiono wydruk rejestrów VAT dla długich nazw i adresów firm,
 • Poprawiono wydruk zamówienia na podstawie opcji drukowania dotyczących wyglądu tabeli,
 • Poprawiono wydruk PKPiR związany z wydrukiem numeru dokumentu w wielu liniach,
 • Poprawiono wydruk dokumentu WZ,

Wersja 22.19

 • Dodano opcję wydruku daty zapłaty/terminu płatności,
 • Poprawiono drukowanie Pola Uwagi na fakturze,
 • Poprawiono wyliczanie % odliczenia VAT dla metody kasowej rozliczanej na podstawie rozrachunków,

Wersja 22.18

 • Poprawiono kodowanie-wprowadzanie NIP dla Irlandii IE,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości okna eksportowania danych do Płatnika,

Wersja 22.17

 • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%, dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
 • Poprawiono wydruk sum ryczałtu,
 • Poprawiono wydruk PDF, rozpoczyna numerację zgodnie z sugerowaną,
 • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku sprzedaży samochodów,
 • Poprawiono błąd przy odbieraniu potwierdzenia VAT-7,

Wersja 22.16

 • Poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniu zapłat,

Wersja 22.15

 • Poprawiono wybór wspólnika w Sumach Ewidencji pzrychodów,

Wersja 22.14

 • Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego,
 • Poprawiono tworzenie ewidencji przejazdów dla większej liczby pojazdów,

Wersja 22.13

 • Poprawiono wydruk PKPiR,

Wersja 22.12

 • Poprawiono wprowadzanie dokumentó ksiegowych,
 • Poprawiono tworzenie formularza PIT5,PIT5L dla wielu działalnosci,

Wersja 22.11

 • Dodano Ewidencję przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT,
 • Dodano możliwość tworzenia wielu ewidencji dla ogólnej ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Dodano możliwosć zdefiniowania sposobu użytkowania pojazdu oraz kierowcy,
 • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%
 • Dodano możliwość definiowania własnej nazwy Faktury Wewnętrznej (max 19 znaków),
 • Dodano zabezpieczenie, gdy podczas wydruku nadpisywany ma być plik, do którego zapis jest niemożliwy,
 • Dodano dla wysyłanych e-deklracji VAT-7, numer referencyjny widoczny na formularzu po wysłaniu tej e-deklaracji,
 • Poprawiono tworzenie przelewu przy wprowadzaniu dokumentów księgowych w ten sposób, że data utworzenia przelewu podpowiadana jest na podstawie terminu płatności,
 • Poprawiono wydruk "towar/usługa nie był fakturowany" w fakturze korygującej,
 • Zwiększono wielkość nr typu listy płac z 3 do 4,

Wersja 22.10

 • Poprawiono PIT-11 w pozycji dotyczącej praw autorskich,
 • Poprawiono formularze podatkowe dla nazwisk wieloczłonowych oddzielonych spacjami,

Wersja 22.09

 • Poprawiono drukowanie zestawienia not korygujących,

Wersja 22.08

 • Zmieniono wygląd Noty korygującej,
 • Poprawiono PIT-11 przy zmianie pracownika i otwartym Ord-ZU,

Wersja 22.07

 • Dodano automatyczne wstawianie formy płatności przy wprowadzaniu dokumentów księgowych na podstawie danych zawartych w danych kontrahenta,
 • Poprawiono tworzenie formularza VAT-ZD,
 • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF,
 • Poprawiono filtrowanie w Raporcie sprzedaży,

Wersja 22.06

 • Poprawiono PIT5 i PIT5L uproszczone,

Wersja 22.05

 • Dodano datę dostawy dla dokumentów magazynowych, faktur, szablonów faktur,
 • Dodano dla formy transportu możliwość zdefiniowanie terminu dostawy wyrażonego w dniach kalendarzowych oraz roboczych od dnia wystawienia dokumentu,
 • Dodano metodę "dni robocze" obliczania terminu płatności oraz daty dostawy,
 • Dodano dziennik zdarzeń w oknie serwera programu,
 • Dodano ustawienie serwera umożliwiające opóźnienie uruchomienia serwera,
 • Dodano możliwość wyboru drukowania zamiast FAKTUR, dla firm nie będących w VAT, RACHUNKÓW,
 • Dodano w E-deklaracjach w drukowniu UPO programu dla PIT-11 Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumenmcie,
 • Poprawiono wydruk Niezapłaconych faktur na fakturach,
 • Poprawiono problem z blokowaniem rekordu w zamówieniach (rezerwacja),

Wersja 22.04

 • Poprawiono formularz PIT-4R,
 • Poprawiono formularz PIT-11 (niepotrzebne 0.00 w poz 39,
 • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-95,
 • Poprawiono błąd przy pomocy techniczej,
 • Rozszerzono pole "MARZA" do 7 znaków np. "-100.00" w celu wprowadzenia wartości, które mogą być automatycznie wyliczone,

Wersja 22.03

 • Dodano nowe kody ZUS,
 • Dodano możliwość edycji terminu realizacji zamówienia,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury w przypadku, gdy data zakończenia dostawy jest w postaci miesiąc-rok,
 • Poprawiono wydruk Faktur (dawnych RACHUNKÓW) dotczący podpisów,
 • Poprawiono wyświetlanie podpowiadanych cen sprzedaży,
 • Poprawiono uwzględnianie dokumentów zaksięgowanych w danym roku z datą zaliczenia do VAT w roku poprzednim,
 • Zwiększono rozmiar pola nr. faktury w dokumentach magazynowych do 30 znaków,

Wersja 22.02

 • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla baz danych w SQL,
 • Poprawiono drukowanie dawnych RACHUNKÓW na FAKTURA dla lat od 2014,
 • Umożliwiono edycję formularzy VAT-UE oraz VAT-UEK dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT,

Wersja 22.01

 • Dodano możliwość dodania do paska narzędziowego ikony do wystawiania Faktury ProForma,
 • Dodano w ustawieniach firmy możliwość drukowania faktur począwszy od roku 2014 z opisem "Data sprzedaży" zamiast "Data zakończenia dostawy / wykonania usługi,
 • Poprawiono wybór domyślnej ceny z cennika indywidualnego,
 • Poprawiono e-deklarację PIT-4R,
 • Poprawiono błąd przy wyborze klienta z klawiatury (SQL),
 • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-98 oraz WIN-Me,
 • Poprawiono wydrukm dokumentu WZ,

Wersja 22.00

 • Dodano dodatkowe sortowanie po dacie wystawienia dokumentu w terminarzach zobowiązań i należności,
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego konta księgowego dla kontrahenta,
 • Zamieniono kolejnością pola kontrahenta oraz konta księgowego w oknie wprowadzania dokumentów księgowych oraz dokumentów zaksięgowanych,
 • Poprawiono wyszukiwanie towarów w normach produkcji,
 • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF, w przypadku występowania w nazwie skróconej kontrahenta polskich znaków,
 • Poprawiono opis w drukowanej fakturze dotyczący daty zakończenia dostawy (wykonania usługi) począwszy od roku 2014,
 • Poprawiono wystawianie faktur abonamentowych, które w momencie wystawiania są już zapłacone,
 • Poprawiono wystawianie faktur na podstawie WZ dla roku 2014,

Wersja 21.31

 • Poprawiono formularz PIT-4R,

Wersja 21.30

 • Poprawiono E-deklarację PIT-4R,

Wersja 21.29

 • Poprawiono generowanie formularza PIT-11,

Wersja 21.28

 • Dodano opcję wydruku informacji na fakturze "zapłacono... pozostało do zapłaty",
 • Poprawiono wyświetlanie PIT-11 dla lat poprzednich,
 • Poprawiono wydruk abonamentów,
 • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach w drukowanej fakturze,
 • Poprawiono wyświetlanie MENU w trybie klasycznym,

Wersja 21.27

 • Dodano formularze podatkowe w raz z e-deklaracjami: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
 • Poprawiono wydruk podsumowania w zestawieniu REJESTREY VAT,
 • Dodano w Opcjach formularzy mozliwość zdefiniowania imienia i nazwiska pełnomocnika-osoby reprezentujacej podatnika, którego dane będa na formularzach PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
 • Wyróżniono kolorami nadpłaty w rozrachunkach,
 • Dodano wydruk nazwy skróconej kontrahenta do proponowanej nazwy wydruku faktury do PDF,
 • Poprawiono wydruk faktur wraz z pzrelewm do PDF,
 • Poprawiono raport dobowy dla drukarek POSNET,
 • Poprawiono formularz VAT-UEK,
 • Dodano w notach korygujących opcję drukowania daty sprzedaży w postaci Miesiąc i Rok.
 • Poprawiono wydruk dokumentu PZ,
 • Poprawiono opis faktur dotyczący kwot zapłaconych i pozostałych do zapłaty,
 • Dodano do zestawienia niezapłaconych faktur wykazywanych na fakturze także daną fakturę,

Wersja 21.26

 • Poprawiono obsługę teminu płatności przy księgowaniu dokumentów magazynowych,
 • Dodano do wydruku listy płac nr konta bankowego jeśli jest wprowadzony w danych pracownika,
 • Dodano możliwość klonowania zaksięgowanych dokumntów księgowych,
 • Dodano obsługę pól "FORMA ZAPŁATY", "TERMIN ZAPŁATY" oraz "ZAPŁACONO" dla importowanych dokumentów księgowych,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury zaliczkowej usuwając wyraz "VAT" dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2013,
 • Poprawiono klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,

Wersja 21.25

 • Dodano nowe formularze obowiązujące od 01-07-2013:
  • VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A,VAT-UE/B, VAT-UE/C,
  • VAT-UEK,
 • Poprawiono archiwizację dla serwera SQL,

Wersja 21.24

 • Dodano Chorwację do państw UE,
 • Dodano zestawienie list płac,
 • Dodano filtrowanie w kartotece pracowników,
 • Dodano możliwość wyboru portów COM5-COM8 dla urządzeń fiskalnych,
 • Dodano możliwość akceptacji paragonu fiskalnego po wydrukowaniu pozycji paragonu, a przed zakończeniem transakcji,
 • Zmieniono obsługę dla tabel SQL tak aby zachowaniem zbliżona była do tabel DBF,
 • Zmieniono pozycję uruchomienia okna konsoli serwera z lewego dolnego rogu do prawego dolnego rogu,

Wersja 21.23

 • Dodano w ustawieniach serwera możliwość wyboru użytkownika usługi:
  • Lokalne konto systemowe,
  • Usługa sieciowa.
 • Poprawiono wydruk podsumowań ilości dla faktur,
 • Dodano automatyczne odnajdywanie sterowników ODBC w przypadku środowisk, gdzie używane są w sieci różne systemy operacyjne,
 • Poprawiono formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
 • Poprawiono wydruki dotyczące noty odsetkowej i wezwań do zapłaty dotyczące położenia adresu odbiorcy dokumentu,
 • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,

Wersja 21.22

 • Dodano nowe formularze obowiązujace od 01-04-2013 :
  • VAT-7
  • VAT-7K
  • VAT-7D
  • VAT-12
 • Poprawiono wydruk przejazdów Ewidencji przejazdów dotyczący pola Uwagi,
 • Dodano wydruk pzrzelewu na fakturach drukowanych do PDF,
 • Poprawiono wydruk Uwag na dokumnecie PZ,
 • Dodano opcję czy orientacja ustawienia papieru ma być pobierana z drukarki (czy też jej narzucana),
 • Dodano obsługę rolki(scrolla) w oknach podglądów wydruków,

Wersja 21.21

 • Poprawiono start serwera,
 • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,
 • Poprawino wydruk UPO,
 • Poprawiono edycję notatek w dokumencie produkcyjnym,
 • Dodano opcję wyłączenia drukowania do PDF,

Wersja 21.20

 • Poprawiono wydruk uwag i podsumowania na WZ,
 • Poprawiono księgowanie faktur w procedurze marża,
 • Dodano opcję maksymalnej liczby egzemplarzy drukowanej w jednym ciągu,
 • Wprowadzono możliwość pobierania UPO bezpośrednio z programu,
 • Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia optymalizacji Rushmore, mającej wpływ na wydajność i stabilność programu,
 • Dodano możliwość wyboru trybu uruchomienia usługi serwera programu,
 • Poprawiono wygląd okien w E-deklaracji,
 • Poprawiono kodowanie znaków wprowadzanych w innym języku niż polski,
 • Poprawiono importowanie obrazów dla modułu Oferty i Zamówienia,

Wersja 21.19

 • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 7,

Wersja 21.18

 • Przywrócono opcję nadruków formularzy podatkowych,
 • Dodano możliwość wprowadzania dla faktur korygujących uwag w postaci Było, Winno być. Uwagi te będą odpowiednio drukownae na fakturze korygującej w odpowiednich miejscach,
 • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do abonamnetów oraz szablonów faktur,
 • Dodano możliwość wprowadzenia dla dokumentów korygujących dowolnych opisów:
  • Było
  • Winno być
 • Zwiększono stabilność działania programu dla wersji jednostanowiskowej przy stosowaniu filtrów,
 • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 8,

Wersja 21.17

 • Przy błędach 101 i 102 E-deklaracjach umożliwiono ponowne pobranie potwierdzenia,

Wersja 21.16

 • Dodano filtrowanie w terminarzach zobowiązań i należności dla dat dokumentów oraz ilości dni zwłoki,
 • Poprawiono wystawianie dokumentów WZ w walucie,
 • Poprawiono tworzenie formularza PIT-4R,
 • Poprawiono zamykanie okna formularzy przy indeksowaniu baz danych,

Wersja 21.15

 • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczenstwa,
 • Zoptymalizowano czas przygotowania ewiedencji VAT jak i formularza VAT7, dla osób nie korzystających nigdy z metody kasowej,
 • Dodano zapamiętywanie sortowania w wyborze kontrahenta w przelewach,
 • Poprawiono opisy podpisów pod rachunkiem,
 • Dodano dla faktur zaliczkowych zamiast daty dostawy, datę otrzymania zaliczki,

Wersja 21.14

 • Poprawiono sortowanie dokumentów przy tworzeniu rejestrów VAT

Wersja 21.13

 • Poprawiono tworzenie formularzy VAT-UE i VAT-UEk dla wartości ujemnych,
 • Poprawiono tworzenie kopii,
 • Wprowadzono rozliczanie podatku VAT dla metody kasowej na podstawie wprowadzanych zapłat w rozrachunkach,
 • Poprawiono przenoszenie kwoty "podatku do przeniesienia na następny miesiąc" w formularzach VAt-7,
 • Poprawiono wydruk faktury do Html,

Wersja 21.12

 • Poprawiono Formularz VAt-7, VAT-7/K,

Wersja 21.11

 • Dodano nowe formularze podatkowe VAT7, VAT7-K, VAT7-D z załącznikiem VAT-ZD,
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju drukowanej faktury:
  • Nieokreślony,
  • Oryginał/Kopia,
  • Oryginał,
  • Kopia,
 • Poprawiono uruchamianie modułu Oferty,
 • Zrezygnowano z nadruków na wszystkich formularzach podatkowych,

Wersja 21.10

 • Dodano obsługę serwera SQL (dotyczy wybranych tabel),
 • Dodano możliwość zmiany domyślnej czcionki w programie,
 • Dodano możliwość realizacji zamówień z poprzedniego roku,
 • Drukowanie faktur z domyślnym rodzajem wydruku zamiast "Oryginał/Kopia" "(nieokreślony)",
 • Poprawiono tłumaczenie fraz faktur,
 • Poprawiono drukowanie Faktur VAT RR.

Wersja 21.08

 • Poprawiono drukowanie faktur w przypadku wyboru metody kasowej,

Wersja 21.07

 • Usunięto drukowanie do pdf. Na niektórych komputerach funkcja drukownia do pdf powodowała blokadę drukownia w programie. Dlatego do momentu rozwiązania tego problemu usunięto tą funkcjonalność.
 • Poprawiono otwieranie okna wyboru drukarki,
 • Poprawiono wybieranie Typu faktury dla Faktur związanych z procedurą marży,

Wersja 21.06

 • Poprawiono drukowanie abonamentów,
 • Pozostawiono dla Firm nie będących w VAT formę RACHUNKU a nie FAKTURY zgodnie z rozporządzeneim MF (fakturowym) (par 4 pkt 2)

Wersja 21.05

 • Wprowadzono zmiany związane z wystawianiem faktur,
 • Wprowadzono możliwość filtrowania po dacie dokumentu w Terminarzu zobowiązań i należności,
 • Dodano opcję wydruku faktury bez kwoty słownie,
 • Dodano wydruk dodatkowego opisu na fakturz,
 • Rozszerzono pola nazwy pełnej dla kontrahenta i firmy do 200 znaków,
 • Dodano możliwość podpisywania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K za pomocą swoich danych osobowych,
 • Dodano możliowość drukowania do PDF,

Wersja 21.04/21.03

 • Poprawiono wyliczanie składek ZUS i NFZ za grudzień w PIT-5 PIT-5L,

Wersja 21.02

 • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-7 jeśli sa załaczniki VAT-ZZ i VAT-ZT,

Wersja 21.01

 • Poprawiono wyliczanie zaliczki za grudzień w PIT-5 PIT-5L (bez uwzględniania inwentaryzacji końcowej),
 • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-UE i VAT-UEK,
 • Zmodyfikowane wczytywanie bibliotek ODBC,

Wersja 21.00

 • Dodano możliwość sortowania, po dacie zakupu jak i dacie przekazania do użytkowania, w kartotece środków trwałych,
 • Dodano klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,
 • Dodano formularz PIT-8AR(2),
 • Dodano przy księgowaniu dokumentów magazynowych, wystawionych w walucie innej niż PLN, zapis w polu UWAGI zastosowanego kurs przeliczeniowego,
 • Dodano funkcjonalność "Programowanie zegara" dla drukarki fiskalnej (tylko posnet thermal),
 • Dodano możliwość umieszczania na dole faktury dowolnego loga np. "Rzetelna firma",
 • W fakturach walutowych, jeśli wybrano drukownie kwot w PLN, podawany jest krus waluty, jaki zastosowano przy wystawianiu faktury,
 • Dodano Noty Księgowe,
 • Dodano drukowanie pola UWAGI w Dokumencie Księgowym,
 • Dodano możliwość wprowadzania wymiaru czasy parcy powyżej 1/1,
 • Poprawiono wyświetlanie kartoteki środków trwałych,
 • Poprawiono wyświetlanie NIP w rejestrach VAT,
 • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach (kwoty były zawsze nieujemne),
 • Poprawiono obsługę apostrofów w nazwie skróconej firmy przy przepisywaniu dokumentów,
 • Dodano wydruk faktur do wielu plików,

Wersja 20.00k

 • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przez podatników MP,
 • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

Wersja 20.00j

 • Poprawiono błąd podczas pobierania kursów walut, gdy nie ma dostępu do Internetu,
 • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

Wersja 20.00i

 • Dodano opcję w "Opcje formularzy podatkowych" dla formularza VAT-UE aby można było tworzyć większą liczbę załączników dla tego formularza,
 • Dodano osobną składkę na ubezpieczenie wypadkowe wspólników, niezależnie od wysokości składki ubwzpieczenia wypadkowego pracowników,

Wersja 20.00h

 • Dodano opcję dla formularzy "NIP bez kresek",
 • W fakturze HTML, nazwa faktury (numer) może być podzielony na wiele lini,
 • Poprawiono tworzenie Łacznego zestawienia obrotów,
 • W ewidencji wyposażenia - wyposażenie widoczne jest tylko to, które zostało wprowadzone do ewidencji do końca wybranego roku księgowego,
 • Poprawiono realizację zamówień,
 • Poprawiono wydruk kopert, adres firmy nie zawiera adresu mailowego ani nrr telefonów,

Wersja 20.00g

 • Dodano poprawione biblioteki do podpisywania E-deklaracji,

Wersja 20.00f

 • Poprawiono podpisywanie E-deklaracji,
 • Dodano możliwość klonowania stawek i współczynników modułu płacowego,

Wersja 20.00e

 • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
 • Poprawiono rozpoczynanie nowej strony przy wydruku dowolnych stron,
 • Poprawiono formularz VAT-UE w zakresie wewnatrzunijnego nabycia środków transportu (samochodów osobowych),
 • Dodano możliwość ujmowania DW w rozrachunkach,
 • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

Wersja 20.00d

 • Poprawiono E-deklaracje dla PIT-11,
 • Dodano opcje w ustawieniach Firmy umożliwiającą pokazywanie lub nie wartości w stawce ZWOLNIONE w pozycji NETTO(łącznej) w rejestrach VAT,
 • Dodano zapisywanie informacji o czasie importu podpisanej e-deklaracj,
 • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

Wersja 20.00c

 • Poprawiono zmianę miesiąca księgowego,

Wersja 20.00b

 • Przyspieszono wyświetlanie listy drukarek,

Wersja 20.00a

 • Poprawiono ORD-ZU dla PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
 • Poprawiono wydruk abonamentów "oryginał/kopia",
 • Poprawiono obsługę ORD-ZU dla PIT-11,
 • Poprawiono błąd związany z pobieraniem kursów walut,
 • Zlikwidowano opóźnienie przy oknie wyboru drukarki,
 • Podzielono zbiorowy wydruk na paczki po 25 szt.,
 • Poparwiono E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
 • Dodano do kartoteki kontrahentów nazwę pełną,
 • Poparwiono drukowanie formularzy PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
 • Poprawiono naliczanie odsetek dla zapłaconych i niezapłaconych faktur,

Wersja 20.00

 • Dodano E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
 • Poprawiono drukowanie faktury wewnętrznej,
 • Poprawiono wyświetlanie ceny przy sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego,
 • Dodano formularze PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
 • Dodano możliwość ustawiania proporcji stawki rentowej w module płacowym z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

Wersja 19.01g

 • Dodano formularze podatkowe PIT-4R, PIT-8AR,

Wersja 19.01f

 • Dodano formularz podatkowy PIT11(19),
 • W danych wspólnika dodano mozliwośc obliczania podatku bez ulgi podatkowej,

Wersja 19.01e

 • Poprawiono kodowanie krajów E-deklaracjach,

Wersja 19.01d

 • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,

Wersja 19.01c

 • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
 • Poprawiono błąd przy przełączaniu okresów w formularzach,
 • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20000 Euro,
 • Poprawiono usuwanie przedstawicieli handlowych,
 • Poprawiono wydruk zestawienia Łączne obroty towarami,
 • Poprawiono wystawianie korekty do dokumentów WZ,

Wersja 19.01b

 • Poprawiono wydruk formularza PIT-11,
 • Poprawiono ustawianie danych dotyczących drukowania PKPiU, EAN-13, PKOB na fakturach, rachunkach i WZ,
 • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przy sprzedaży w cenach brutto,
 • Dodano klawisze skrótów drukowania na drukarce systemowej i igłowej podczas drukowania faktur,

Wersja 19.01a

 • Poprawiono pobieranie uaktualnień,

Wersja 19.01

 • Poprawiono numerację faktur,
 • Poprawiono wyszukiwanie po znakach wiodących,
 • Dodano skrót kalwiszowy F9 do wprowadzania uwag w fakturach,

Wersja 19.00a

 • Poprawiono wystawianie dokumentów KPZ,
 • Poprawiono wystawianie paragonów,
 • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
 • Poprawiono fakturowanie paragonów dotyczace zmiany kontrahenta na fakturze,
 • Poprawiono wprowadzanie zapłat za faktury w rozrachunkach,

Wersja 19.00

 • Dodano słownik kodów pocztowych, po podaniu w danych kontrahenta kodu pocztowego, automatycznie przypisana zostanie nazwa miejscowości,
 • Zmieniono status wprowadzania nr PESEL dla pracownika z "wymagany" na "zalecany",
 • Poprawiono księgowanie VAT w Sumach rejestrów VAT,
 • Dodano możliwość wyboru sprzedaży wg. cen brutto w momencie wystawiania WZ i Faktury,
 • Dodano możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanego języka dla tłumaczenia faktur, w momencie wyboru drukarki,
 • Zwiększono pole numeru dokumentu i nazwy wyposażenia w Ewidencji wyposażenia,
 • Skrócono czas uruchamiania programu (indeksacji baz danych),
 • W Ewidencji Środków trwałych dodano możliwość amortyzacji sezonowej,
 • W obliczaniu i tworzeniu noty odsetkowej umożliwiono wybór okresu za który naliczane są odsetki,
 • Na wydrukach dokumentów magazynowych dodano drukowanie dodatkowych opisów pozycji,
 • Dodano możliwość wyboru Urzędu skarbowego w danych firmy, danych wspólnika, danych pracownika,
 • Dodano możliwość drukowania na fakturach informacji o niezapłaconych fakturach danego kontrahenta,
 • Dodano możliwość drukowania na fakturach stopki na dole strony,
 • W Wezwaniach do zapłaty jak i Notach odsetkowych dane adresowe kontrahenta drukowane są tak samo jak na fakturze,

Wersja 18.00k

 • Zwiększono rozmiar pól dla cen towarów,
 • Poprawiono formularze PIT-4R, PIT-8AR,
 • Dodano w tabelach rejestrów vat informację o NIP,
 • Dodano nowe urządzenie fiskalne : drukarka Posnet TEMO,
 • Przeniesiono z paska głównego funkcje Narzędzi do Administracji,

Wersja 18.00j

 • Poprawiono E-deklarację dla VAT-7K(6),
 • Poprawiono E-deklarację dla PIT-11(18),
 • Poprawiono edycję danych wspólnika w zakresie składek ZUS dla ryczałtowej formy opodatkowania (Ewidencja Przychodów),
 • Dodano do definicji NIP kod EU (dla podmiotów spoza Unii posiadających NIP unijny),
 • Poprawiono wydruk przelewów,
 • Poprawiono wydruk Zestawienia faktur,
 • Poprawiono wydruk RACHUNKU,
 • Poprawiono wydruk dokumentu KPZ,
 • Dodano w "Sumach rejestrów VAT" informację o kwotach z transakcji: "Podatnikiem jest nabywca",

Wersja 18.00i

 • Dodano "tytułem" na potwierdzeniu przelewu,
 • Dodano NIP i VAT do wydruku zestawienia faktur,
 • Rozbudowano ekran wyboru składników w normach produkcji,
 • Poprawiono filtrowanie stanów magazynowych,
 • Poprawiono nagłówki w tabeli w ofertach,
 • Poprawiono naprawianie baz danych,
 • Dodano drukowanie PL przy NIP dla dokumentów magazynowych jeśli jest podane,
 • Poprawiono uzupełnianie telefonu kontaktowego przy VAT-7,
 • Poprawiono podpisywanie E-deklracji,
 • Poprawiono drukowanie nr faktury w Fakturze,
 • Poprawiono wyświetalnie informacji o konieczności zmiany stawek VAT, gdy firma nie jest w VAT,
 • Poprawiono opcje dotyczącą księgowania dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono otwieranie formularza PIT-8AR (gdy PIT-11 jest otwarty),

Wersja 18.00h

 • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
 • Dodano w fakturach zaliczkowych informację o poprzednich fakturach zaliczkowych dotyczących tego samego zamówienia,
 • Poprawiono filtrowanie,
 • Poprawiono raport łącznych obrotów,

Wersja 18.00g

 • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej,
 • Poprawiono tworzenie deklaracji VAT7 dla tej grupy podatników
 • Poprawiono wystawianie faktur dla tzw. "Złomiarzy"

Wersja 18.00f

 • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej w części dotyczącej zamówienia,
 • W księgowaniu:
  • Nieodliczonego VAT
  • Odpisów amortyzacyjnych
  • Dokumnetów LT
  • Rozliczenia kosztów przejazdów
  • ZUS-u z list płac
  • ZUS-u wspólnika
 • dodano wybór czy ma być tworzony Dowód wenętrzny czy nie,
 • W PIT-11 podczas aktualizacji pokazywani są w ujęciu alfabetycznym pracownicy aktalnie zatrudnieni lub zwolnieni w danym roku,
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11,PIT-4R, PIT-8AR,

Wersja 18.00e

 • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki POSNET stara homologacja,
 • Poprawiono tłumaczenie fraz w fakturze,
 • Poprawiono wyszukiwanie Urzędów skarbowych w E-deklaracji,
 • Poprawiono ORD-ZU dla formularza PIT-11,
 • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,

Wersja 18.00d

 • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF wprowadziło zmiany dotyczące wersji VAT7(12) i VAT7K(6)),
 • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
 • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,
 • Dodano numerację do listy kosztów pojazdów,

Wersja 18.00c

 • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF nie wprowadziło zmian dotyczących wersji 12 jak zmiany się pojawią pojawi się odpowiednie uaktualnienie),

Wersja 18.00a,b

 • Poprawiono wprowadzanie składek na ZUS i NFZ wspólników,
 • Poprawiono formularze PIT5 i PIT5L,
 • Dodano w Rozrachunkach Zestawienie należności,
 • Poprawiono wydruk faktury HTML,

Wersja 18.00

 • Dostosowano program do nowej ustawy VAT,
 • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularzy podatkowych:
  • PIT4R
  • PIT8AR
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych:
  • VAT-7 (12)
  • VAT-7K (6)
  • VAT-7D (3)
 • Poprawiono wydruk faktur korygujących,
 • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
 • Dodano opcję drukowania faktur bez nagłówka Oryginał / Kopia,
 • Poprawiono drukowanie danych wspólnika

Wersja 17.01d

 • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
 • Poprawiono formularze VATUE i VATUEK,
 • Poprawiono wydruk druku szablonu abonamentów,
 • Dodano możliwość usuwania dokumentu PT w Środkach trwałych,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono księgowanie raportu okresowego z urządzenia fiskalnego,

Wersja 17.01c

 • Poparwiono tworzenie i wydruk rejestrów VAT,

Wersja 17.01b

 • Poparwiono tworzenie stanów magazynowych,

Wersja 17.01a

 • Poparwiono wydruk zestawienia Rejestru VAT
 • Poprawiono księgowanie dokumnetów z listy płac, Środków trwałych, rejestrów VAT, rozliczenia pojazdu,

Wersja 17.01

 • Dodano możliwość zmiany stawek VAT USTAWIENIA/STAWKI VAT,

Wersja 17.00i

 • Poprawiono wyliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla wspólników za miesiąc grudzień,

Wersja 17.00h

 • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych,
 • Poprawiono tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego,

Wersja 17.00g

 • Dodano do danych firmy dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika w celu umieszczenia tych danych w deklaracjach VAT,
 • Poprwiono faturę html,
 • Poprwiono tworzenie faktury usługowej, gdy były wystawione faktury zaliczkowe,

Wersja 17.00f

 • Poprwiono tworzenie e-deklarcji VAT/7K,
 • Umożliono edycję nagłówka faktury zaliczkowej podczas jej tworzenia,
 • Poprawiono drukowanie szablonu faktur,
 • Dodano możliwość klonowania kontrahentów,
 • Dodano formularz podatkowy ORD-ZU dołączany do formularzy VAT7, VAT7/K, VAT7D, PIT11,
 • Inne drobne poprawki,

Wersja 17.00e

 • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji PIT-11,

Wersja 17.00d

 • Udostępniono uaktualnienie programu dla wszystkich posiadaczy programu w wersji 16 lub 17,
 • Dodano wydruk potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

Wersja 17.00c

 • Poprawiono otrzymywanie potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

Wersja 17.00b

 • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,

Wersja 17.00a

 • Poprawiono wczytywanie danych wspólnika,
 • Poprawiono wczytywanie danych płacowych,

Wersja 17.00

 • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych:
  • VAT7 (VAT7/K)
  • VAT-UE
  • VAT-UEK
  • PIT-11
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania przy pomocy Ctrl+C Ctrl+V danych w polach takich jak NIP, KOD Pocztowy, PESEL
 • Dodano możliwość automatycznego wystawiania faktury zaliczkowej na podstawie wprowadzonego zamówienia kontrahenta i wprowadzonych do niego zaliczek, a także automatyczne wystawienie faktury ostatecznej uwzględniającej zaliczki po realizacji danego zamówienia,
 • Dodano możliwość księgowania składek ZUS do PKPiR wspólników,
 • Dodano możliwość zaksięgowania z dokumentu LT nie zamortyzowanej wartości środka trwałego do PKPiR,
 • Umożliwiono zmianę stawek VAT dotyczących stawki 22% jak i 7%,
 • W danych wspólnika dodano opcję sposobu odliczenia ZUS i NFZ dla Ewidencji Przychodów (RYCZAŁT),
 • Wprowadzono możliwość drukowania stanów magazynowych na dowolny dzień w cenach zakupu albo sprzedaży,
 • Wprowadzono możliwość drukowania wszystkich danych każdego ze wspólników,
 • Wprowadzono drukowanie loga firmy przed danymi firmy na kopertach,
 • Zwiększono rozmiar czcionki przy drukowaniu danych firmy na kopertach,
 • Dodano nową zmienną wartość w szablonie faktury:
  • $miesiac+1$ - następny miesiąc sprzedaży (słownie),
  • $miesiac-1$ - poprzedni miesiąc sprzedaży (słownie),
 • Dodano możliwość naliczania odsetek na dowolny dzień,
 • Dodano możliwość księgowania składek ZUS wspólnika do PKPiR,
 • Dodano możliwość odliczania składek ZUS i NFZ w miesiącu których dotyczą,
 • Zwiększono wielkość kodu pocztowego nie standartowego kontrahenta z 6 do 10 znaków,
 • Dodano możliwość zaliczania do KUP odpisu amortyzacyjnego w odpowiedniej proporcji,
 • Poprawiono pobieranie kursów walut przy wystawianiu faktur w walucie,
 • Poprawiono pobieranie kursów walut,
 • Poprawiono wydruk SUM w Rejestrach VAT dla transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" i VAT zawarty w pozycji BEZ ODLICZEŃ,
 • Dodano nowy typ transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" dla księgowania importu usług zgodnie z art 28b ustawy,
 • Poprawiono raport podsumowania obrotów kontrahentami,
 • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU, PKOB lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
 • Dodano możliwość zamiennego stosowania PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) i PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),
 • Poprawiono tworzenie salda rozrachunków,
 • Poprawiono naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych nie amortyzowanych,
 • Poprawiono zestawienie SUM Rejestrów VAT dla transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100",
 • Poprawiono Instrukcję sekcję Najczęściej zadawane pytania,
 • Poprawiono przyciski w Formularzach podatkowych,
 • Poprawiono uprawnienia użytkowników,

Wersja 16.00c

 • Poprawiono PK/KW w zależności od kwoty (ujemna /dodatnia),
 • Przywrócono domyślne sortowanie w tabelach po pierwszej kolumnie,
 • Poprawiono wydruk podsumowania strony/ilości na fakturze,
 • Poprawiono wprowadzanie danych dotyczących Płatnika składek ZUS w danych FIRMY. Zmiana polega na tym, że jeżeli nie poda się danych dotyczących Imienia i nazwiska, to data urodzenia zostanie automatycznie "wyczyszczona",
 • Poprawiono filtrowanie w Rejestrach VAT dotyczące transakcji: Poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy,
 • Poprawiono podgląd dokumentów w Zestawieniu zapłat,

Wersja 16.00b

 • Poprawiono przenoszenie nadwyżki kwoty podatku VAT z poprzedniego roku,
 • Dodano możliwość drukowania faktur zwraz z przelewem lub poleceniem zapłaty na oryginale faktury,
 • Dodano do drukowanych reejstrów VAT dotyczących sprzedaży usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy nazwy sprzedawanej usługi,
 • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do informacji podsumowywyującej VATUE,
 • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do Deklaracji VAT7, VAT7K, VAT7D do poz 21 i 22,
 • Dodano nowy typ transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100" dla księgowania usług zgodnie z art 100 ustawy,
 • Poprawiono PIT11 dotyczący kontraktu menadżerskiego,

Wersja 16.00a

 • Poprawiono sprawdzanie NIP-u,
 • Poprawiono wystawianie przelewu do US z formularzy VAT7, VAT7K VAT7D,
 • Dodano przelew do ZUS na FEP,
 • Poprawionu deklaracje VATUE, VATUEK, VATUE/A, VATUE/B, VATU/C ze względu na wyświetlany nr miesiąca w polu nr 2
 • Poprawiono bilans otwarcia Środków trwałych,

Wersja 16.00

 • Poprawiono wydruk szablonów abonamentów,
 • Poprawiono księgowanie paragonów,
 • Dodano możliwość określenia procenowego zmniejszenia odstępów pomiędzy poszczególnymi informacjami zawartymi na fakturze w układzie pionowym w stosunku do standardowych (100%),
 • Dodano możliwość określenia ilości pozostawianego odstępu w mm od ostatniej informacji na fakturze / rachunku przeznaczonej na podpis osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktury / rachunku,
 • Dodano możliwość wyłączenia "Menu bocznego",
 • Dodano Menu na Pasku górnym,
 • Dodano w danych FIRMY dodatkową opcję wyboru składania informacji VAT-UE za okresy kwartalne lub miesięczne,
 • Wprowadzono nowe formularze podatkowe:
  • VAT-7 (11)
  • VAT-7K (5)
  • VAT-7D (2)
  • VAT-UE (2)
  • VAT-UEK (2)
  • VAT-UE/A (2)
  • VAT-UE/B (2)
  • VAT-UE/C (1)

Wersja 15.00d,e

 • Poprawiono Bilans Otwarcia środków Trwałych,
 • Poprawiono Formularz: PIT11,
 • Poprawiono Formularze: PIT4 i PIT4R w zakresie ilości pracowników,
 • Poprawiono wydruk na drukarkę igłową,

Wersja 15.00c

 • Poprawiono informację o błędach podczas naprawiania baz danych,
 • Poprawiono sprawdzanie dostepnych aktualizacji oprogramowania,
 • Poprawiono automatyczną archiwizację dla Serwera MK,
 • Dodano w Raporcie sprzedaży marżę,
 • Podczas drukowania faktur dodano możliwość wyboru rodzaju faktury:
  • Oryginał/Kopia
  • Oryginał
  • Kopia
 • Dodano w kartotece środków trwałych możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej począwszy od stycznia następnego roku,
 • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny do rozliczenia inwentaryzacji w ten sposób iż wyświetlane są tylko dane dotyczące aktualnego magazynu,
 • Poprawiono zmiane zazwy skróconej kontrahenta,
 • Poprawiono zmianę indeksów w kartotece towarów,
 • Poprawiono wyświetlanie informacji w terminarzach rozrachunków po dokonaniu częściowej zapłaty,

Wersja 15.00b

 • Dodano do PIT4 zaliczkę na podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło tzw. ryczałtowych,
 • Poprawiono sortowanie w zestawieniu stanów magazynowych,
 • Poprawiono rozliczanie kompensat,
 • Poprawiono dodawanie do paska narzędziowego okresu księgowego,
 • Poprawiono Bilans Otwarcia Środków Trwałych,

Wersja 15.00a

 • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
 • Dodano w opcji Administracja/Opcje formularzy możliwość wprowadzenia Imienia i Nazwiska podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, które to będą drukowane na formularzach podatkowych VAT,
 • Poprawiono drukowanie faktur korygujących,
 • Poprawiono importowanie danych w module Oferty i Zamówienia,
 • Poprawiono wyświetlanie Kartoteki Środków Trwałych,
 • Poprawiono numerację paragonów,

Wersja 15.00

 • Wprowadzono nowy interfejs programu,
 • Dodano możliwość ograniczenia zaliczania w KUP odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych o cenie nabycia powyżej 20000 euro,
 • Dodano możliwość usunięcia wspólnika,
 • Poprawiono nagłówek tabeli dotyczącej zmiany stawek VAT,
 • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
 • Zminiono kolejność podsumowania na Fakturach VAT - przeniesiono podsumowanie RAZEM na koniec tabeli,
 • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
 • Poprawiono wprowadzanie danych księgowych dla stawki VAT 3% (automatyczne obliczanie dla podanej kwoty brutto),
 • Poprawiono wydruk faktur do html,
 • Poprawiono raport "Łączne obroty towarami",
 • Dodano dodatkowy filtr - Opis zdarzenia gospodarczego w zestawieniu Dokumentów zaksięgowanych,
 • Poprawiono nagłówek tabeli w fakturze,
 • Dodano do Karty Przychodów Pracownika kolumnę "Data przekazania zaliczki do US",
 • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
 • koszty nieograniczone

Wersja 14.00d

 • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
 • Poprawiono eksport danych do PŁATNIKA dotyczących wymiaru czasu pracy,
 • Wprowadzono opcję dla formularza VAT-7 nie rozliczania/rozliczania podatku należnego od Importu towarów,
 • Wprowadzono zerowanie (kasowanie zawartości) formmularza PIT11 podczas jego aktualizacji,
 • Zablokowano obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN dla lat poprzednich,
 • Wprowadzono możliwość stosowania (nie stosowania) ryczałtu dla umów zleceń do 200 PLN,

Wersja 14.00c

 • Poprawiono dodawanie usług w dokumencie korygującym KWZ,
 • Poprawiono Formularz podatkowy VAT12,

Wersja 14.00b

 • Dodano podsumowanie w tabeli składek ZUS w SUMACH w zestawieniu płac pracowników,

Wersja 14.00a

 • Poprawiono wstawianie danych firmy do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
 • Poprawiono przenoszenie kwot w deklarcji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D z poprzedniego miesiąca,
 • Wprowadzono obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN,
 • Poprawiono przeliczanie kwot na PLN na wydruku faktur, dla faktur wystawionych w innej walucie,
 • Dodano sumowanie składek ZUS w funkcji SUMA1 dla Ewidencji Przychodów (Ryczałt),
 • Poprawiono opis w formularzach PIT-11, VAT-7,

Wersja 14.00

 • Wprowadzono zasadę uaktualniania oprogramowania polegajacą na tym, iż uaktualnienie będzie można pobierać tylko do ostatniej wersji programu dołączanej do wydania Rzeczpospolitej.
 • Wprowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
  • z dnia dzisiejszego,
  • wszystkie z obecnego miesiąca księgowego,
  • wszystkie z ostatnich 60 dni,
 • Przy wystawianiu faktur i dokumentów sprzedaży prowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
  • z danego dnia wystawiania dokumentu,
  • z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawiania dokumentu,
  • z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawiania dokumentu,
  • z dowolnego dnia,
 • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K.
 • Dodano nową deklarację podatkową VAT-7D.
 • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R.
 • Poprawiono oznaczenia walutowe w fakturze Pro-Forma.
 • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego przy użyciu typów zmian cen:
  • Absolutnej,
  • Względnej (waluta),
  • Zmiany procentowej,
 • Dodano możliwość wydrukowania cennika indywidualnego zawierającego tylko jeden typ ceny.
 • Dodano grupy kontrahentów.
 • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego dla grupy kontrahentów.

Wersja 13.00bc

 • Poprawiono wystawianie faktur Pro-Forma w walucie.

Wersja 13.00a

 • Poprawiono numerację w formularzu PIT-4R.

Wersja 13.00

 • Dodano możliwość wysłania listu E-Mail do kontrahenta w każdej tabeli go dotyczącej (Naciśnij prawy przycisk myszy na kolumnie kontrahenta).
 • Dodano do ewidencji wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów informacje o:
  • terminie płatności,
  • formie płatności,
  • kwocie dotychczasowej zapłaty,
  • informacji o uwagach.
 • Możliwość sortowania kartoteki pracowników według:
  • Nazwiska,
  • Numeru PESEL,
  • Stanowiska.
 • Naliczanie odsetek tylko dla dokumentów zaksięgowanych.
 • Możliwość pokazywania w głównym oknie kartoteki towarów zdjęcia towaru.
 • Możliwość wydrukowania Karty kontrahenta zawierającej dane zawarte w jego kartotece.
 • Możliwość zmiany stawek VAT w ciągu roku księgowego.
 • Możliwość wyboru typu dokumentu podczas realizowania zamówienia klienta.
 • Poprawiono drukowanie ilości zakupionego towaru na PZ.
 • Poprawiono eksport danych do Płatnika dla deklaracji DRA - nie wypełnia się w sekcji III poz.2 - Liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11 i PIT-4R.
 • Dodano funkcjonalność sprzedaży towarów według ostatniej ceny dla kontrahenta.
 • Dodano skróty klawiszowe D,J,W,Z,T,O,P,S,K do szybszego wprowadzania dat w polu daty.
 • Dodano możliwość księgowania nie odliczonego VAT w sumach rejestru VAT.
 • Dodano w zestawieniu sum w rejestrach VAT informację na temat nie odliczonego VAT-u od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
 • Poprawiono Wyświetlanie danych w opcji Płace/Płace.
 • Poprawiono sprawdzanie pola NIP dla kodu "CZ" - Czechy.
 • Poprawiono używanie słownika kodów w wersji sieciowej.
 • W wersji sieciowej dodano mechanizm "System replikacji" umożliwiający przyspieszenie pracy programu.
 • Dodano kolumnę "Opis zdarzenia gospodarczego" w oknach "Wprowadzania dokumentów" oraz "Dokumenty zaksięgowane".
 • Poprawiono drukowanie kartoteki środków trwałych (dla numerów inwentarzowych zawierających znak ").
 • Dodano możliwość drukowania wszystkich zestawień w dowolnej ilości kopii.
 • Poprawiono wystawienie faktur korygujących do Faktur VAT marża i komis.
 • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
 • Poprawiono PIT-11, łączy dane pracownika wg NIP-u dla różnych typów umowy i przychodów z działalności.
 • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.
 • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
 • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.

Wersja 12.00a/b

 • Poprawiono przełączanie pomiędzy formularzami PIT-4 i PIT-4R
 • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
  • koszty do wysykości płacy brutto pomniejszonej o ZUS
  • koszty do wysokości płacy brutto
 • Poprawiono edytowanie faktury usługowej - zmiana terminu zapłaty.
 • Dodano możliwość eksportowania danych z Tabel do plików Dbase (*dbf).
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 12.00

 • Poprawiono wprowadzanie i usuwanie Przedstawiciela Handlowego w kartotece kontrahenta.
 • Poprawiono wydruk nagłówka dokumentu RW i PW.
 • Dodano możliwość automatycznego sprawdzania poprawności NIP-u - należy zaznaczyć odpowiednią opcję w NARZĘDZIA/UŁATWIENIA DOSTĘPU/ZAAWANSOWANE OPCJE PROGRAMU.
 • Poprawiono aktualizację danych dotyczących grudnia w formularzu PIT5 i PIT5-L.
 • Dodano możliwość zaznaczania lub odznaczania wszystkich faktur podczas zbiorczego ich drukowania.
 • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-11.
 • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-4R.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 11.00b

 • Poprawiono pokazywanie informacji dotyczącej działalności gospodarczej w PIT5 i PIT5L.
 • Poprawiono sposób filtrowania w kartotece towarów.
 • Poprawiono sposób ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 11.00a

 • Dodano możliwość drukowania w danych kobntrahenta w fakturach nr zezwolenia lub(oraz) nr REGON.
 • Dodano możliwość wprowadzania w danych kontrahenta następujących danych:
  • Nr zezwolenia dotyczący prowadzonej działalności
  • Nr REGON
  • domyślny opis zdarzenia gospodarczego, podpowiadany przy księgowaniu dokumentów związanych z danym kontrahentem
 • Poprawiono wydruki dowolnych stron zestawień.
 • Poprawiono wydruk dokumentu PR.
 • Dodano możliwość drukowania w Rejestrach VAT nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
 • Poprawiono wydruk Sum w ewidencji rejestrów VAT.
 • Poprawiono raporty sprzedaży.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 11.00

 • Dodano nowy typ transakcji: Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu, dla potrzeb księgowania nabycia środków transportu z obszaru Unii.
 • Przy księgowaniu ZUS płaconego pzrez pracodawcę wprowadzono automatyczne tworzenie Dowodu Wewnętrznego.
 • Poprawiono wystawianie faktur w module Abonament.
 • Dodano możliwość drukowania listy płac w ten sposób, aby dane płacowe każdego pracownika były na osobnych kartkach.
 • Poprawiono indeksowanie baz danych dla Serwera MK.
 • Poprawiono formularz podatkowy PIR 4R.
 • Poprawiono wprowadzanie nowego pojazdu do ewidencji pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.
 • Poprawiono wyświetlanie zestawienia Planu amortyzacji i Tabeli amortyzacyjnej dotyczącej liczy porządkowej.
 • Dodano przy wprowadzaniu dokumentów księgowych możliwość podawania kwoty brutto w poszczególnych stawkach VAT.
 • Zwiększono pole Nr dokumentu nabycia w środkach trwałych do 30 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie dokumentów w Ewidencji uproszczonej VAT.
 • Poprawiono wyświetlanie dat kursów walut.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 10.01c

 • Dodano możliwość definiowania wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracownika.
 • Dodano funkcjonalność blokowania kontrahentów.

Wersja 10.01b

 • Poprawiono indeksację baz danych.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 10.01a

 • Poprawiono tworzenie faktur wewnętrznych.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 10.01

 • Poprawiono tworzenie formularza RCA.
 • Poprawiono wydruk Dokumentu Wewnętrznego dla nowego wzoru PKPiR.
 • Poprawiono szybkość pracy Serwera i Małej Ksiegowości w wersji sieciowej.
 • Dodano możliwość drukowania w PKPiR nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
 • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu lub sprzedaży.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 10.00b

 • Poprawiono wydruk Faktury do pliku HTM dla cen powyżej dwóch miejsc po przecinku.
 • Dodano możliwość przechodzenia pomiędzy programami przy pomocy klawiszy Alt+Tab.
 • Poprawiono funkcjonowanie przeglądarek dla pustych dokumentów.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 10.00a

 • Poprawiono wydruk dokumentów zaksięgowanych.
 • Poprawiono archiwizację dla Serwera.
 • Poprawiono definicję konta księgowego dla zakupu tpowarów handlowych.

Wersja 10.00

 • Wprowadzenie Serwera programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej":
  • Możliwość pracy w sieci lokalnej kilku użytkowników równocześnie.
  • Możliwość kontrolowania użytkowników do każdej funkcji systemu.
  • Możliwość tworzenia grup dla użytkowników.
  • Możliwość uruchomienia serwera w trybie usługi systemu lub konsoli.
  • Manualne oraz automatyczne archiwizacje danych.
  • Moduł zarządzania uaktualnieniami oraz aktualizacji stacji roboczych na podstawie uaktualnień serwera.
  • Tryb administracyjny.
 • Dodano nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Dodano możliwość odszukania zaksięgowanego dokumentu na podstawie dokumentu magazynowego oraz odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie dokumentu księgowego.
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut z Internetowego Serwisu Informacyjnego NBP.
 • Dodano historię kursu waluty.
 • Dodano pole "Tabela" do kartoteki walut.
 • Dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
 • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych dla wybranych pól aplikacji.
 • Poprawiono przesyłanie litery "Ą" do programu "Płatnik".

Wersja 9.02

 • Dodano drobne poprawki.
 • Wprowadzono opcję w Ewidencji VAT uproszczonej pokazywania przychodów z kol. 8 PKPiR.
 • Poprawiono niektóre wydruki środków trwałych.
 • Poprawiono wydruk zestawienia pocztowego.
 • Dodano do Tabeli środków trwałych wartość brutto środka trwałego.
 • Dodano możliwość nadruku na nowym formularzu PIT-11.
 • Dostosowano program do prawidłowego działania po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię.
 • Dostosowano PIT5, PIT5/L, PIT5/A do określenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zarówno w układzie miesięcznym jak i kwartalnym. Należy wybrać odpowiednią opcję w INNE/FIRMA/DANE.
 • Porawiono wyświetlanie okienek z jedna tylko informacją (np Zdarzenia gospodarcze).
 • Zwiększono pole na numer rejestracyjny pojazdu do 8 znaków.
 • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej dodano możliwość zmiany kursu waluty, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.(Kurs dla potrzeb VAT może być inny niż dla potrzeb podatku dochodowego).
 • Dodano nowy formularz PIT-11.
 • Dodano możliwość kopiowania danych płacowych do roku następnego.
 • Wprowadzono brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Wprowadzono ,możliwość amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22k ust 7-12.
 • Poprawiono tworzenie nowego roku podatkowego.
 • Poprawiono usuwanie kontrahentów z kartoteki kontrahentów.
 • Poprawiono wydruk formularza PIT-11/8B.
 • Poprawiono wydruk karty zarobków pracownika.
 • Zwiększono pole numeru faktury w notach korygujących do 40 znaków.
 • Poprawiono usuwanie dokumetów niezaksięgowanych z modułu magazynowego.
 • Poprawiono tworzenie dokuumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej.
 • Poprawiono deklaracje podatkowe PIT5 i PIT5/L dla rozliczania się wspólników spółek.
 • Wprowadzono nową wersję bibliotek systemowych o nr. 1.90
 • Wprowadzono dodatkwe rejestry VAT w miejsce rejestru 8 IMPORT USŁUG:
  • 8 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
  • 9 - Import usług związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
  • 10 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
  • 11 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
  • 12 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
  • 13 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
 • Poprawiono indeksowanie baz danych
 • Poprawiono indeksowanie baz danych.
 • Wprowadzono możliwość księgowania kwot do 99 999 999.99 zł.
 • "Wytłuszczono" w fakturze informację "Do zapłaty..."
 • Wprowadzono do faktury drukowanej na drukarce igłowej i do pliku HTML, dane o odbiorcy towaru.
 • Poprawiono aktualizację danych w PIT5 - w przypadku wybrania opcji "Działalność gospodarcza rozliczana w PIT5/L a najem w PIT5" do PIT5 nie są przenoszone nformacje o składkach ZUS z danych wspólnika.
 • Poprawiono wydruk ilości (ilość miejsc po przecinku) w "Ofertach i Zamówieniach".
 • Możliwość wprowadzenia "Brak" w pole "Rodzaj dokumentu" w zakładce ZUS w oknie danych firmy.
 • Poprawiono algorytm powiadamiania o ponownym wprowadzaniu dokumentu księgowego.
 • Dodano możliwość poszerzenia przestrzeni głównego okna programu poprzez dodania pasków przewijania (widocznych jedynie gdy są potrzebne).
 • Wprowadzono biblioteki systemu w wersji 1.90.

Wersja 9.01

 • Wprowadzono możliwość dodania opisu do pozycji "Inne składniki wynagrodzenia".
 • W ewidencji przychodów w sumach usunięto z zestawienia narastająco pozycje podsumowania.
 • Wyeliminowano błąd w przypadku braku wypełnionych danych o wspólnikach w formularzach.
 • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu (towaru).
 • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
 • Poprawiono wyświetlanie i drukowanie Karty wynagrodzeń pracownika.
 • Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość klonowania wyjazdów pojazdem prywatnym w Ewidencji przebiegu pojazdów.
 • Wprowadzono możliwość klonowania dokumentów księgowych z okna "Wprowadzanie dokumentów".
 • W oknach list płac dodano sortowanie wg. wybranych kolumn.
 • Poprawiono funkcjonowanie skrótu klawiszowego Ctrl+Z.
 • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu(towaru).
 • Poprawiono wyświetlanie danych dotyczących zasiłków w module PŁACE.
 • Poprawiono raportowanie urządzeń fiskalnych.
 • Poprawiono wydruk kartoteki środków trwałych i planu amortyzacji.
 • Poprawiono nadruk na formularzach PIT4 oraz PIT11/8B.
 • Poprawiono eksport danych do "PŁATNIKA".
 • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
 • Poprawiono Ewidencję najmu.
 • Poprawiono wydruk list płac.
 • Poprawiono Umowy-zlecenia.

Wersja 9.00

 • Wprowadzenie nowego modułu "Płace".
  • Kartotekę pracowników.
  • Listy płac.
  • Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B.
  • Eksport danych do programu "Płatnik"- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA.
  • Integracja z modułem księgowym, księgowanie list płac w PKPiR.
 • Obsługa drukarki fiskalnej "Optimus Vento/Vivo".
 • Optymalizacja programu pod kątem wydajności dla dużej liczby wprowadzonych dokumentów.

Wersja 8.04

 • Poprawiono wydruk Raportu Sprzedaży.
 • Wprowadzono na dokumencie WZ wydruk danych odbiorcy towaru jeśli istnieją w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzania kwot ujemnych do Ewidencji sprzedaży.
 • Poprawiono wypełnianie PIT-5 i PIT-5L dla wielu działalności.
 • Zwiększono wielkość czcionki dla drukowanego numeru faktury.
 • Dodano możliwość wprowadzenia w opcjach formularza VAT7, VAT7/K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 telefonu kontaktowego.
 • Poprawionom wydruk informacji posumowywującej VAT-UE.
 • Dodano możliwość wyboru drukowanych danych kontrahenta na kopertach jak i w zestawieniu na Pocztę.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji podsumowywującej w historii rozrachunków kontrahenta.
 • Dodano możliwość sortowania Dowodów Wewnętrznych wg. numeru dokumentu lub jego daty.
 • Dodano w module Rozrachunki we wszystkich opcjach możliwość wyświetlenia wizytówki kontrahenta.
 • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia na Pocztę (zbiorcze zestawienie przesyłek listowych).
 • Dodano możliwość umieszczęnia na kopertach nazwy skróconej kontrahenta.
 • Dodano możliwość uwzględniania limitu kosztów reprezentacji i reklamy podczas aktualizacji formularza PIT-5 lub PIT-5L.
 • Dodano uwzględnianie limitu kosztów reprezentacji i reklamy w sumach PKPiR.
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania zawartości kolumny liczby porządkowej na wydrukach Ewidencji VAT.
 • Dodano możliwość wprowadzania stawek VAT do dwóch miejsc po przecinku.

Wersja 8.03

 • Poprawiono wydruk kalibracji nadruku przy formularzach podatkowych.
 • Poprawiono wprowadzanie dokumentu BO środków trwałych.
 • Wprowadzono zaznaczanie faktur klawiszem "SPACJA" w zbirczym drukowaniu faktur.
 • Poprawiono wydruk podsumowania Rejestrów VAT.
 • Poprawiono Ewidencję przychodów: wyliczany ryczałt za lata poprzednie do 2005 roku zaokrąglany do 10 gr, od 2006 do pełnego złotego.
 • W danych firmy zmieniono status z danych wymagalnych na wskazany dla pola NIP'u, REGONU, Urzędu skarbowego, Kraju, Województwa i Miejscowości.
 • Zwiększono rozmiar pola na dane firmy do 120 znaków roz na dane US do 100 znków.
 • Dodano możliwość wydruku wystawionych faktur (pojedyńczej jak i dowolnej ilości wybranych faktur).
 • Dodano Ewidencję uproszczoną VAT, dla firm które nie są podatnikami podatku VAT.
 • Dodano możliwość wydruku na fakturze nazwy skróconej kontrahenta.
 • Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono wydruk historii zapłat.
 • Dodano możliwość sortowania i wyszukiwania informacji w terminarzu zobowiązań i należności wg. numeru dokumnetu i nazwy skróconej kontrahenta.
 • Poprawiono wydruk faktury korygującej dla pozycji zawierającej dodatkowe opisy.
 • Dodano możliwość dokonania zapłaty za fakturę w oknie historii rozliczenia kontrahenta.
 • Dodano możliwość wykonania potwierdzenia salda na dowolny dzień.
 • Poprawiono sposób księgowania faktur z modułu magazynowego dla których obowiązek podatkowy powstaje w przyszłych okresach.
 • Poprawiono wydruk wielu faktur dla abonamentu.
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT5 oraz PIT5/L, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT7, VAT7/K oraz VAT12, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.

Wersja 8.02

 • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Planie amortyzacji środków trwałych.
 • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej.
 • Poprawiono aktualizację Formularza PIT5 i PIT5L dla wspólników z częstą zmianą udziałów.
 • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
 • Poprawiono tworzenie dokumentów MM+ na podstawie dokumentów MM-.
 • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
 • Dodano możliwość księgowania faktur wystawionych na podstawie paragonu fiskalnego.
 • Dodano możliwość sortowania kartoteki środków trwałych wg. nazwy środka.
 • Dodano na wydruku Zestawienia dokumentów zaksięgowanych podsumowania wartości.
 • Poprawiono wydruk nagłówka Arkusza inwentaryzacyjnego.
 • Poprawiono podgląd dokumentów przed wydrukiem.
 • Dodano możliwość dla wszystkich księgowanych dokumnetów związanych z nabyciem, wprowadzenia kwoty VAT, która nie podlega odliczeniu, a która będzie pokazywana w rejstrach VAT.
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-UE, VAT-UE/K - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r.
 • Dodano możliwość wprowadzania formy płatności i banku w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
 • Dodano możliwość wyboru typu rodzaju płatności w fakturze pro-forma.
 • Poprawiono księgowanie dowodów wewnętrznych.
 • Poprawiono edycję not korygujących.
 • Dodano nowy typ transakcji : poza terytorium kraju. Jest to dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.
 • Poprawiono opcję wydruku dowolnej strony.
 • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r.
 • Dodano możliwość wyboru banku i konta bankowego dotyczącego zapłaty na podstawie faktury pro-forma.
 • Dodano możliwość wystawiania not korygujących do faktur VAT oraz faktur korygujących VAT wystawionych przez dostawców.

Wersja 8.01

 • Poprawiono wydruk Ewidencji Środków Trwałych - drukowanych było tylko 10 znaków nr dokumentu nabycia - poprawiono tak aby się drukował cały numer.
 • Dodano możliwość uruchomienia z modułu "Biuro rachunkowe Rzeczpospolitej" programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej" o zmienionej nazwie pliku poprzez parametr -k nazwa.exe (gdzie nazwa.exe nowa nazwa programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej").
 • Poprawiono dokonywanie zmian w indeksie towarów w magazynie.
 • Wprowadzono do przelewów ZUS zmianę zasad wypełniania dokumentu płatniczego ZUS z tytułu składek.
 • Poprawiono wprowadzanie dokumnetów środków trwałych.
 • Dodano słownik kodów pocztowych miejscowości.
 • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat w module rozrachunków.
 • Dodano w module rozrachunków w zestawieniu zapłat informacji o treści uwag wprowadzanych w trakcie wprowadzania załat.
 • Dodano możliwośc kasowania korekty faktury wewnetrznej.
 • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.
 • Dodano na wydruku sum zbiorczych Podatkowej księgi przychodów i rozchodów informacji o roku podatkowym.
 • Poprawiono wydruk formularzy podatkowych.
 • Poprawiono działanie zabezpieczenia hasłem administratora stanów magazynowych w kartotece towarów.
 • Poprawiono kolor obramowań pól przelewu.
 • Dodano w rozrachunkach z kontrahentami historię zapłat dla kontrahenta.
 • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia zapłat z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zapłat dla faktur.
 • Dodano obsługę przedstawicieli handlowych:
  • Zarządzanie kartoteką przedstawicieli handlowych.
  • Możliwość przypisywania przedstawicieli handlowych do kontrahentów.
  • Możliwość filtrowania dokumentów magazynowych oraz faktur uwzględniając przedstawiciela handlowego.
  • Możliwość ustawienia filtru dotyczącego przedstawiciela handlowego w raporcie sprzedaży.
 • Dodano możliwość wprowadzania terminu płatności do faktur proforma.
 • Dodano możliwość zmiany terminu płatności w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
 • Poprawiono wydruk dokumentów LT i MT w module Środki Trwałe (zminiono wartość początkową na wartość inwentarzową).
 • Dodano możliwość drukowania do pliku html faktury jako "Duplikat na prawach ortyginału".
 • Poprawiono wydruk zamówinia składanego przez kontrahenta.
 • Drobne poprawki w wydrukach przelewów do ZUS i zwykłych.
 • Poprawiono wydruk dokumentu PK w Module Środki Trwałe.
 • Dodano możliwoliść wprowadzania wartości Inwentaryzacji w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców".
 • Dodano możliwość prowadzenia wielu ewidencji (PKPiR, ewidencja przychodów, rejestry VAT, ewidencja najmu).
 • Dodano raport łącznego podsumowania towarów w magazynie.
 • Dodano możliwość usuwania zbędnych pozycji z kartoteki towarowej.
 • Dodano przypominanie o unikalności nazw towarów i usług.
 • Poprawiono edycję konta bankowego.
 • Poprawiono nagłówek tabeli sumy oraz napisów razem i słownie na fakturze drukowanej na drukarce igłowej.
 • Poprawiono edycję pozycji dokumentu WZ zawierającą rabat. (W poprzednich wersja powodowało to zmianę ceny ważonej pozycji).
 • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.

Wersja 8.00

 • Dodano możliwość wprowadzania kompensat.
 • Dodano opcję potwierdzenia salda.
 • Dodano możliwość wprowadzania faktur proforma.
 • Dodano system dynamicznego tłumaczenia fraz umożliwiającego tłumaczenie faktur na wiele języków.
 • Dodano możliwość eksportowania danych zawartości dowolnej tabeli do zewnętrznych plików:
  • Arkusz kalkulacyjny XML (Dla Microsoft Excel 10 lub nowszego).
  • Plik tekstowy rozdzielony znakami tabulacji (Dla innych arkuszy kalkulacyjnych).
  • Strona sieci Web.
 • Dodano system powiadamiania o aktualizacjach.
 • Dodano możliwość wydruku faktury na drukarce igłowej (w trybie tekstowym).
 • Dodano opcję wyboru pokazywania wszystkich dokumentów w zestawieniu dokumentów magazynowych bądź tylko dokumentów dotyczących obecnego roku (Narzędzia/Ułatwienia dostępu/Zaawansowane opcje programu).
 • Dodano okno "Pierwszy start" ułatwiające przywrócenie kopii bezpieczeństwa w nowo zainstalowanym programie.
 • Dodano funkcje narzędzi diagnostycznych służącą do przywracania stanów magazynowych na podstawie dokumentów wprowadzonych do programu.
 • Dodano możliwość zdefiniowania listy osób uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur oraz rachunków, jak i ich szybki wybór podczas wystawiania tych dokumentów.
 • Dodano możliwość zapamiętania kilku kont bankowych.
 • W raporcie "Podsumowanie obrotów kontrahentów" dodano możliwość filtrowania i sortowania wyświetlanych danych.
 • Dodano możliwość definiowania przykładowych uwag, które umieszczane są na zakończenie faktury lub rachunku.
 • Dodano możliwość wyboru rachunku bankowego dla każdej wystawianej faktury.
 • Dodano możliwość dołączenia dodatkowego formularza PIT-5/A do PIT-5 lub PIT-5L.
 • Dodano możliwość drukowania nazwy kontrahenta kopercie w wielu liniach w sposób określony przez użytkownika.
 • Dodana możliwość nie drukowania kwot w PLN na fakturze walutowej.
 • Dodano możliwość wydruku zawartości kolumny EAN-13 na wydruku stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość aktualizowania formularza PIT-5 lub PIT-5L na podstawie danych z wielu działalności.
 • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń szablon" oraz "Usuń abonament" w oknach edycji abonamentu i szablonu faktury. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie odpowiednio szablonów i abonamentów.
 • Umożliwiono zdefiniowanie konta "Nie podlega ryczałtowi" dla ewidencji przychodów bez VAT.
 • Poprawiono zapisywanie ofert do wielo-plikowych stron Web.
 • Poprawiono sposób obliczania sum i należnego podatku w przypadku ryczałtu.
 • Poprawiono słowne przedstawianie bardzo dużych liczb.
 • Poprawiono wydruk przelewu do US (Poszerzono pole 12 kosztem pola 13).
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 7.04

 • Dodano możliwość księgowania dokumentów PZ oraz KPZ bez wprowadzonej faktury.
 • Dodano możliwość księgowania dokumentów PW oraz RW. Księgowanie działa tylko z poziomu okna zestawienia dokumentów magazynowych.
 • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej możliwość wyboru wprowadzenia danych faktury wewnętrznej do faktury do dokumentu PZ albo pozostawieniu dokumentu PZ nie zafakturowanego.
 • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń dok." w oknie edycji dokumentów magazynowych oraz faktur. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie dokumentu.
 • Dodano możliwość zmiany numeru NIP podczas edycji nagłówka dokumentu magazynowego
 • Dodano możliwość ustawienia filtru konta księgowego oraz formatu konta księgowego w rejestrach VAT.
 • Dodano tworzenie w momencie księgowania przypisu-kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w Ewidencji przebiegu pojazdów Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
 • Dodano tworzenie w momencie księgowania odpisów amortyzacyjnych w Zestawieniu amortyzacji miesięcznej Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
 • Dodano w opcji tworzenia Dowodów Wewnętrznych podgląd zawartości Dowodu wewnętrznego
 • Poprawiono wygląd wydruku Przelewu do US (bardziej czytelne numery kont bankowych)
 • Dodano możliwość drukowania nowych (obowiązujących od 1 stycznia 2005 roku) deklaracji PIT-5, PIT-5L, PIT-5A na oryginalnych drukach
 • Poprawiono w danych kontrahenta sposób wyświetlania i drukowania adresu do korespondencji
 • Poprawiono w formularzu VAT7 drukowanie 0 "zer" w poz.57 i 58
 • Dodano możliwość drukowania w osobnych kolumnach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów danych firmy i jej adresu
 • Dodano możliwość drukowania danych kontrahenta (nazwy i adresu) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w 1,2 lub 3 liniach (Narzędzia/Ustawienia wydruków/Opcje wydruków)

Wersja 7.03

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L.
 • Dodano nowy wzór przelewu do Urzędu Skarbowego obowiązujący od 1 lutego 2005 roku.
 • Dodano Dodatkowy filtr w zestawieniu amortyzacji miesięcznej Środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pozwalający na wyświetlanie w zestawieniu tylko środków trwałych z odpisem amortyzacyjnym w danym miesiącu #0 (różny od zera) lub =0 (równy zero) lub wszystkich.
 • Podczas księgowania FW w pole "Notatki" dokumentu księgowego przenoszona jest informacja o fakturze dostawcy.
 • Umożliwiono poprawianie pola "Faktura dostawcy" w opcji "Nagłówek" w zestawieniu dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku w rozliczaniu ewidencji przebiegu pojazdów.
 • Dodano możliwość ustawienia filtru "Stan magazynowy" w cenniku. Dzięki zastosowaniu filtru można wydrukować cennik jedynie dostępnych pozycji.
 • Dodano możliwość wprowadzenia kodu SWIFT w danych firmy. Kod SWIFT będzie się drukował na fakturach eksportowych i wewnątrzunijnych.
 • Umożliwiano wprowadzanie opisu trasy wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
 • Umożliwiano wprowadzanie opisu celu wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
 • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
 • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
 • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu w oknie należności.
 • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu podczas realizacji abonamentu.
 • Na wydruku faktur dodano kwotę zapłaty w przypadku dokonania częściowej lub całkowitej zapłaty.
 • Dodano szybki raport sprzedaży z okna edycji danych towaru.

Wersja 7.02

 • Umożliwiano wprowadzanie 4 progów podatkowych.
 • Dodano możliwość zapisu i odczytu spisu z natury do zewnętrznego pliku.
 • Dodano "Raport podsumowania obrotów kontrahentów".
 • Dodano możliwość dodania pozycji na korygującej fakturze usługowej.
 • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
 • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
 • Poprawiono pokazywanie symbolu walut w oknie wprowadzania faktury wewnętrznej.

Wersja 7.01

 • Dodano możliwość wydruku dowolnej ilości kopii dokumentu WZ.
 • Dodano nowy typ transakcji "Dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca".
 • Dodano możliwość księgowania automatycznego wszystkich zaległych dokumentów.
 • Dodano możliwość zdefiniowania opisu zdarzenia gospodarczego dla księgowania automatycznego dokumentów.
 • Dodano możliwość odksięgowania zaksięgowanego dokumentu w oknie dokumentów zaksięgowanych.
 • Dodano możliwość zmiany miesiąca wpisu do ewidencji (domyślnie miesiąc księgowy) podczas wprowadzania dokumentu księgowego.
 • Podczas edycji dokumentu o innej dacie płatności niż domyślna data płatności nie następuje automatyczna zmiana daty płatności na domyślną.
 • Poprawiono tworzenie i przywracanie wieloczęściowego archiwum.
 • Poprawiono minimalizację okien modalnych (edycyjnych) powodującą "zawieszenie" programu.
 • Dodano możliwość zmiany nagłówka przy drukowaniu faktury do pliku HTML.
 • Dodano możliwość zmiany umiejscowienia oraz rozmiaru danych nabywcy na wydruku faktury.
 • Dodano nową opcję "Ukryj cenę zakupu podczas sprzedaży" w "Zaawansowanych opcjach" programu w "Ułatwieniach dostępu" z menu "Narzędzia".
 • Inne nie wymienione poprawki.

Wersja 7.00

 • Dodano nowy moduł abonament
  • Możliwość wprowadzania szablonów faktur.
  • Możliwość wystawiania faktur na podstawie utworzonych szablonów.
  • Możliwość tworzenia abonamentów.
  • Kontrola wystawiania abonamentów.
  • Seryjne wystawianie faktur na podstawie abonamentu.
 • Dowody wewnętrzne.
  • Wprowadzanie i drukowanie dowodów wewnętrznych.
  • Księgowanie dowodów wewnętrznych.
 • Dodano formularz VAT-12 dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
 • Dodano raport podsumowujący całkowitą ilość towaru w wszystkich magazynach.
 • Dodano możliwość zmiany indeksu towaru.
 • Dodano możliwość zmiany magazynu (przeniesienie kartoteki towarów oraz obrotów).
 • Dodano możliwość zmiany nazwy skróconej kontrahenta.
 • Dodano możliwość eksportowania do plików zewnętrznych terminarza należności i terminarza zobowiązań.
 • Dodano przycisk klawiszowy skrótu F2 akceptujący zmiany między innymi podczas wprowadzania dokumentów księgowych.
 • Dodano arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] według cen sprzedaży.
 • Dodano możliwość dodania zdjęcia do towaru.
 • Dodano możliwość grupowego zdefiniowania narzutu dla magazynu.
 • Dodano kontrolę wprowadzania identycznych dokumentów księgowych.
 • Dodano ewidencję zakupów VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT jako gotowe zestawienia rejestrów VAT.
 • Dodano możliwość klonowania przelewów, przelewów do Urzędów Skarbowych i przelewów do ZUS.
 • Dodano możliwość wydruku linii pionowych i poziomych w tabelach.
 • Rozszerzono pole "Opis zdarzenia gospodarczego" do 75 znaków oraz "Numer dokumentu" do 30 znaków.
 • Nowa opcja w ustawieniach urządzenia fiskalnego "Wysuń szufladę". (Tylko Posnet Thermal)
 • Poprawiono działanie biblioteki internetowej.
 • Zoptymalizowano program pod względem prędkości działania.
 • Naprawiono "wycieki pamięci" powodujące zwalnianie programu po dłuższym okresie jego użytkowania (bez wyłączania programu).
 • Usuwanie błędów, które mogły się pojawić w plikach formularzy.
 • Inne drobne nie wymienione poprawki.

Wersja 6.02

 • Wprowadzono nowy formularz VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A oraz VAT-UE/B.
 • Wprowadzono nowy formularz VAT-UEK.
 • Dodano hasło administratora systemu.
 • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.

Wersja 6.01

 • Umożliwiono wydruk formularza VAT-7 i VAT-7/K w odpowiednich kolorach.
 • Umożliwiono nadruk na nowych formularzach VAT.
 • Uaktualniono formularz VAT-7 zgodnie z nowym rozporządzeniem MF (Usunięto słowo "nowych" w części C.3 pozycja 12).
 • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnie długiego opisu do pozycji faktur.
 • Dodano nowe sposoby księgowania dokumentów magazynowych oraz wprowadzania dokumentów rozrachunkowych z modułu magazynowego. Sposoby te możliwe są do ustawienia w danych firmy.
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania dokumentów magazynowych.
 • Dodano możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów rozrachunkowych.
 • Dodano opisy na fakturze "cena jedn. netto", "cena jedn. brutto" zamiast "cena netto" "cena brutto".
 • Dodano PLN na fakturze po "razem".
 • Dodano opcję aktualizowania niezdefiniowanych stanów rozrachunków w narzędziach diagnostycznych. (Narzędzia/Narzędzia diagnostyczne/Aktualizowanie niezdefiniowanych stanów rozrachunków).
 • Dodano nową opcję w ustawieniach zaawansowanych "Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego".
 • Dodano nowe pole w kartotece kontrahentów: Kraj.
 • Dodano nowe oznaczenia pól (zwykłe, obowiązkowe, opcjonalne, specjalne).
 • Umożliwiono wprowadzanie kwot "Nie podlega" do dwóch miejsc po przecinku.
 • Rozszerzono pole nazwy pełnej kontrahenta do 150 znaków.
 • Poprawiono opisy kolumn sumy ryczałtu na ekranie.
 • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.
 • Poprawiono obliczanie podatku dla faktur wewnętrznych dla firm prowadzących sprzedaż w cenach brutto.
 • Poprawiono wydruk w zestawieniu zapłat.
 • Poprawiono obliczanie wartości faktury korygującej zawierającej więcej niż jedną jednostkę miary do faktury dla której pozycji użyty został rabat.
 • Poprawiono inne drobne błędy.

Wersja 6.00

 • Dodano moduł "Rozrachunki":
  • Kontrola należności i płatności.
  • Naliczanie odsetek.
  • Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty.
  • Moduł kasa.
  • Moduł bank.
  • Ulepszony mechanizm płatności.
 • Współpraca z wieloma systemami:
  • Dodano możliwość eksportowania dokumentów magazynowych do innych systemów.
  • Dodano możliwość importowania dokumentów magazynowych z innych programów Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".
 • Dodano moduł Biuro Rachunkowe:
  • Możliwość zarządzania wieloma firmami w jednym programie.
  • Tworzenie archiwum bezpieczeństwa dla wszystkich firm.
 • Dodano możliwość wycofania naliczania amortyzacji miesięcznych dla środków trwałych.
 • Dodano opcję "Nie używaj kolorów do wyświetlania tabel" (przyspiesza wyświetlanie dużych tabel).
 • Dodano możliwość powiększenia ikona na pasku narzędzi.
 • Dodano nowy raport historii klienta.
 • Dodano adres korespondencyjny klienta.
 • Dodano opcję "Nie drukuj numeru systemowego na paragonie".
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów sprzedaży w rożnych walutach.
 • Dodano możliwość wprowadzenia opisu oraz kodu EAN-13 dla każdego towaru.
 • Dodano skrót do skali podatkowej bezpośrednio z formularzy podatkowych PIT-5 oraz PIT-5L.
 • Poprawiono aparat przywracania kopii bezpieczeństwa (usuwanie wszystkich istniejących danych przed przywróceniem).
 • Poprawiono eksportowanie dokumentu MM do nowej kartoteki towarów (gubienie stawki VAT jeżeli towar nie znajdował się w kartotece).
 • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] (sprzedaż, zakup, sprzedaż w różnych cenach jednego dnia).
 • Emulacja drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
 • Możliwość dokonywania zmian nagłówka nie zaksięgowanej faktury.
 • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur.
 • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch stawek VAT (np. 5% dla faktury RR).
 • Możliwość wystawienia faktury VAT MARŻA.
 • Inne poprawki.

Wersja 5.06

 • Dodano nowy formularz VAT-7 oraz VAT-7K obowiązujący od maja 2004.

Wersja 5.05

 • Dodano możliwość ewidencjonowania transakcji krajowych, wewnętrzunijnych oraz poza unijnych.
 • Dodano możliwość wystawiania faktur dostawy i dokumentów nabycia krajowych, wewnątrzunijnych oraz poza unijnych.
 • Dodano możliwość wprowadzania tzw. Unijnych numerów NIP, oraz mechanizm weryfikacji poprawności struktury numeru NIP dla wszystkich państw członkowskich UE.
 • Uwzględniono możliwość wyboru długości pierwszego kwartału 2004 roku dla potrzeb VAT-u.
 • Dodano parametr w danych firmy udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem.
 • Dodano możliwość wprowadzenia faktur wewnętrznych.
 • Dodano nową "stawkę VAT" - Nie podlega.
 • Możliwość wprowadzania symbolu € (ALT + U).

Wersja 5.04

 • Dodano nowy formularz przelewu do ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2004 roku (Każdy przelew utworzony po 1 kwietnia 2004 roku będzie nowego formatu).

Wersja 5.03

 • Nowy formularz podatkowy PIT-5/L dla osób które zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wybrały 19% podatek liniowy.
 • Możliwość ukrycia paska narzędziowego.
 • Możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur przy innym trzecim członie numeru faktury.
 • Dodano możliwość podania miejsca prowadzenia działalności w danych firmy.
 • Dodano opcję domyślnej zapłata 0 zł.
 • Możliwość dokonania nieudokumentowanej zmiany stanu towaru.
 • Możliwość wstawiania do przelewu dowolnego zleceniodawcę i odbiorcę (kontrahent, firma wspólnik).
 • Możliwość podglądu danych kontrahenta poprzez "Wizytówkę".
 • Rozszerzenie raportowania drukarek fiskalnych.
 • Poprawa ceny przy wydruku faktur (netto/brutto).
 • Możliwość wydrukowania poczty na fakturze oraz możliwość nie wprowadzenia ulicy w danych firmy.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 5.02

 • Wprowadzona możliwość importowania danych z innych systemów informatycznych.
 • Możliwość wybrania czcionki do wydruku przelewów.
 • Zamiana kolejności pól formy transportu i formy zapłaty w oknie wystawiania faktur usługowych FA (wybór formy zapłaty modyfikował termin płatności, który do tej pory był przed polem forma płatności).
 • Usprawniono działanie pól słownikowych oraz przeglądania w których wybrana jest pozycja z innej kartoteki bądź tabeli.
 • Poprawiono współpracę programu z drukarką "POSNET Thermal" (Stara homologacja) - wymaga ponownej instalacji bibliotek obsługi drukarki.
 • Inne poprawki.

Wersja 5.01

 • Możliwość drukowania przelewów w formie nadruków.
  • 7 różnych rodzajów nadruków.
  • Możliwość skalibrowania każdego nadruku indywidualnie.
 • Dodano raport klasyfikacji towaru ABC dotyczący modułu magazynowego.
 • Dodano możliwość prowadzenia kilku ewidencji sprzedaży.
 • Dodano możliwość drukowania daty sprzedaży na fakturze usługowej w postaci miesiąc/rok.
 • Poprawiono sposób naliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dla metody degresywnej w kolejnych latach zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów Dobra Firma z 4 grudnia 2003 F4.
 • Poprawiono współpracę programu z obcojęzycznymi wersjami systemu operacyjnego.

Wersja 5.00

 • Zmiany ogólne
  • Możliwość ochrony hasłem dostępu do programu.
  • Wprowadzenie paska narzędzi.
  • Możliwość eksportu niektórych danych do dokumentów:
   • Arkusza kalkulacyjnego
   • Plików HTML
   • Plików tekstowych
  • Możliwość podglądu na ekranie przed dokonaniem wydruku wszystkich drukowanych dokumentów.
  • Wprowadzenie ewidencji najmu, podnajmu i dzierżawy.
  • Wprowadzono opcję zarządzania danymi w formie kreatora obejmującego opcje:
   • Zakładanie kartotek na nowy roku.
   • Przenoszenie kartotek.
   • Przenoszenie danych magazynu.
   • Usuwanie niektórych danych.
 • Moduł "Magazyn i fakturowanie".
  • Fiskalizacja sprzedaży detalicznej (Obsługa drukarki fiskalnej "POSNET Thermal" oraz drukarki fiskalnej "ELZAB Omega")
  • Dodano możliwość udzielania rabatów dla każdej z pozycji faktury.
  • Dodano możliwość generowania indywidualnych cenniki dla kontrahentów.
  • Możliwość wprowadzenia faktur VAT – RR
  • Możliwość wprowadzenia domyślnej formy transportu oraz zapłaty dla każdego kontrahenta.
  • Możliwość prowadzenia automatycznej numeracji indeksów towarów.
  • Możliwość skorzystania z dodatkowych raportów
   • Zestawienie obrotów towarów.
   • Zestawienie sprzedaży.
   • Zestawienie towarów trudno-zbywalnych.
  • Moduł rezerwacja towarów.
  • Możliwość wprowadzania zamówień od kontrahentów.
 • Wprowadzenie nowego modułu "Oferty i Zamówienia Rzeczpospolitej".
  • Możliwość tworzenia ofert i zamówień.
  • Możliwość dostosowania ofert i zamówień do własnych potrzeb.
  • Możliwość importowania danych z programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej".
  • Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie.
  • Możliwość dołączenia zdjęć do pozycji oferty.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku HTML.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku XML.
 • Moduł "Przelewy"
  • Wprowadzono możliwość drukowania przelewów zwykłych i do Urzędów Skarbowych zarówno w 4 jak i 2 przelewów
 • Moduł "Środki Trwałe"
  • Dodano dodatkowe zestawienie "Historia Środka Trwałego"
 • Wiele innych drobnych poprawek

Wersja 4.02

 • Dodano możliwość nadrukowania napisów PODATKI oraz ZUS na odpowiednich formularzach przelewów.
 • Umożliwienie wpisywania rabatu do każdej pozycji dokumentu magazynowego.
 • Powiększenie deklaracji PIT-5 o dodatkowy załącznik PIT-5a - umożliwiający rozliczenie więcej niż dwie działalności gospodarcze oraz więcej niż dwie zmiany udziałów wspólnika.
 • Wprowadzenie w module Magazyn czterech cen sprzedaży.
 • Dodanie ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej.
 • Wprowadzenie indywidualnych cenników dla kontrahentów.
 • Wprowadzenie możliwości prowadzenia więcej niż jednego magazynu.
 • Wprowadzenie nowych dokumentów w module Magazyn - przesunięcia międzymagazynowego MM-, MM+ oraz eksport i import tych dokumentów.
 • Wprowadzenie rozliczenia produkcji w module Magazyn.
 • Dodano możliwość wprowadzenia Faktur VAT Wewnętrznych i Komis.
 • Dodano możliwość edytowania dokumentów korygujących dokumenty magazynowe w module Magazyn.
 • Dodano możliwość dodania pozycji (dodatkowej sprzedaży) w dokumentach korygujących (Faktury VAT Korygujące) dokumenty magazynowe w module Magazyn.
 • Dodano możliwość nie drukowania daty na przelewach wszystkich typów.
 • Dodano możliwość filtrowania kilku rejestrów VAT.
 • Zwiększenie kompatybilności archiwum danych pochodzących z różnych wersji programu.
 • Możliwość zapamiętania ustawień wielkości głównych okien oraz ustawień poszczególnych głównych przeglądarek.
 • Poprawiono wyświetlanie sum narastająco w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców" dla więcej niż jednego wspólnika.
 • Dodana możliwość regulowania wielkości czcionki na fakturze.
 • Dodana możliwość wyboru umieszczenia informacji o nabywcy na fakturze.
 • Dodano możliwość nadrukowania napisów "PODATKI" oraz "ZUS" na odpowiednich przelewach.
 • Zmieniono wygląd oraz funkcjonalność kalendarza.
 • Wiele innych drobnych zmian.

Wersja 4.01

 • Możliwość drukowania znaków w oddzielnych kratkach na przelewach wszystkich typów.
 • Możliwość wprowadzenia dokumentów księgowych z zerową kwotą.
 • Dodanie zaawansowanych opcji programu:.
  • Możliwość ukrywania zbędnych pozycji (zerowych) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Rejestrach VAT.
  • Możliwość zablokowania zmiany stawki VAT podczas wprowadzania dokumentów magazynowych
  • Możliwość wymuszenia standardowego separatora daty.
  • Możliwość podświetlania pola w którym aktualnie znajduje się kursor.
 • Poprawiono wydruk wpłat do Urzędów Skarbowych.
 • Zmiana formatu wydruku kwoty słownie na wpłatach.
 • Poprawiono automatycznych kopii bezpieczeństwa w systemach Windows 95/98/Me.
 • Drobne poprawki estetyczne i funkcjonalne.

Wersja 3.05

 • Wprowadzenie opcji umożliwiającej wykonywanie automatycznej archiwizacji stanu programu.
 • Poprawka w Środkach Trwałych pozwalająca na dokonanie przeliczenia amortyzacji w przypadku gdy wszystkie Środki Trwałe zostały zlikwidowane lub zbyte.
 • Zmieniono kolor formularza VAT-7K.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 3.04

 • Umożliwienie naliczania amortyzacji zgodnie z ART.22k ust.5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
 • Poprawiono podsumowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców).
 • W danych wspólników wprowadzono udziały w dochodach firmy dla poszczególnych miesięcy danego roku podatkowego.
 • W module magazynowym wprowadzono dodatkowe pytania o drukowanie:
  • cen na dokumentach WZ
  • ceny brutto(netto) na fakturach
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 3.03

 • Wprowadzenie nowej opcji umożliwiającej utworzenie arkusza inwentaryzacyjnego na dowolny dzień.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 3.02

 • Umożliwienie drukowania na drukarkach w sieci NOVEL.
 • Możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania dokumenty magazynowego lub faktury.
 • Dodanie pola "Domyślny termin zapłaty" do kartoteki form zapłaty i automatyczne jego uwzględnienie podczas fakturowania.
 • Inne drobne poprawki.

Wersja 3.01

 • Możliwość usuwania zaksięgowanych dokumentów (!).
 • Możliwość usuwania przejazdów pojazdem prywatnym.
 • Poprawiona edycja dokumentu księgowego bez wpisu do ewidencji rejestru.
 • Poprawka krytyczna edycji dokumentów magazynowych.
 • W zestawieniu dokumentów możliwość sumowanie dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych.
 • Symbol dokumentu magazynowego automatycznie uzupełniany symbolem dokumentu ostatnio wprowadzanego.
 • Dodatkowe pola danych wspólnika
  • Bank, Konto
  • Numer PESEL
 • Dodatkowe pole danych firmy - adres email.
 • Poprawiono wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dodając datę dokumentu.

Wersja 2.12

 • Możliwość kwartalnego rozliczenia ewidencji przychodów.
 • Zmiany interfejsu:
  • Dodanie okna "Czy wiesz że...", które zawiera cenne podpowiedzi jak i będzie informowała o zmianach w programie.
  • Rozbudowanie menu Pomoc, a w szczególności Pomocy Technicznej.
  • Zmiana programu instalacyjnego oraz programu usuwającego program.
 • Zmiana nazwy programu na Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".

Wersja 2.11

 • Dodanie nowego typu formatowania dokumentów i faktur (miesięcznie i rocznie).
 • Możliwość zmiany zaksięgowania dokumentów magazynu.
 • Możliwość eksportowania faktur, paragonów i rachunków do plików HTML.
 • Dodanie kolumny "pozostało do zapłaty" w oknie zapłat faktur.
 • W ewidencji przebiegu pojazdów wartości uwzględniane do 4 miejsca po przecinku.
 • Drobne poprawki.

Wersja 2.10

 • Nowe formularze podatkowe obowiązujące od stycznia 2003 PIT-5, VAT-7
 • Możliwość rozliczenia kwartalnego VAT i sporządzenia deklaracji VAT-7K
 • Nowy wzór Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców) - nowe stawki, dowolność ich edytowania.
 • Wprowadzenie możliwości amortyzacji środków trwałych zgodnie z Art. 22k ust 4. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Wprowadzono w zestawieniu dokumentów wprowadzonych jak i zaksięgowanych wartości netto oraz wartości podatku VAT dla każdej pozycji objętej podatkiem VAT.
 • Dodano do danych kontrahenta pola "Rabat", które wykorzystywane jest w module Magazyn i Fakturowanie. Pole to określa procentowy rabat o jaki zostanie pomniejszona cena sprzedaży danego towaru/usługi w momencie wydania/sprzedaży towaru/usługi. Wartość rabatu nie będzie umieszczona na dokumentach. Umieszczona zostanie jedynie cena pomniejszona o rabat.
 • Możliwość usuwania stawek za 1 km przebiegu pojazdów.
 • W opcji ewidencja wyposażenia dodano możliwość przeniesienia danych zawartych w Ewidencji Wyposażenia na następny rok.
 • Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości miejsc po przecinku dla ceny towary/usługi jak i ilości.
 • Możliwość drukowania na dokumentach oraz fakturach indeksu towaru.
 • W zestawieniu zapłat dodano liczbę porządkową oraz kolumnę "Zwłoka".
 • Dodano możliwość anulowania paragonów.
 • W arkuszu inwentaryzacyjnym dodano możliwość podsumowania wartości w zestawieniu
 • W zestawieniu stanów magazynowych możliwość podsumowania wartości według ustawionego filtru
 • Znacznie powiększona czcionka w wydrukach dokumentów magazynowych oraz faktur itp.
 • Dane dotyczące płatnika w formularzach wyrównane do lewej strony.
 • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur FA.
 • Możliwość zaksięgowania dokumentu magazynowego tylko do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Wprowadzone skróty klawiszowe do okien przeglądania, skróty te obejmują:
  • dodawanie
  • poprawianie
  • usuwanie

Wersja 2.08

 • Dodanie do danych firmy drukowanych na fakturze numeru telefonu, faksu lub telefonu komórkowego
 • Możliwość poprawiania dokumentów magazynowych typu RW oraz PW
 • Umieszczenie stopki faktury pod sumą do zapłaty
 • Zmiana wprowadzania danych dotyczących najmu, podnajmu, dzierżawy (wprowadzamy dane w danych wspólnika podobnie jak składki na ZUS i Kasę Chorych)
 • Możliwość kopiowania danych magazynowych na następny rok w dowolnym momencie
 • Dodanie do sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wyliczenia dochodu rocznego
 • Możliwość dodania dowolnej uwagi do dokumentu lub faktury, która będzie drukowana pod dokumentem
 • Możliwość dodania dowolnego opisu słownego do dokumentu księgowego, jako dodatkowych informacjach o dokumencie

Wersja 2.07

 • Możliwość anulowania faktur
 • Rozszerzone pola w kartotece środków trwałych między innymi o
  • Typ
  • Numer fabryczny
 • Dodanie możliwosci wydruku logo firmowego na fakturach VAT oraz rachunkach (Inne->Dane->Firma->Logo)
 • Możliwość zarządzania cenami sprzedaży towarów przy użyciu odpowiedniego narzutu (zobacz opcje modułu magazynowego)
 • Możliwość łączenia dokumentów WZ do których nie została wystawiona faktura
 • Możliwość ustawienia skrótów klawiszowych do własnych potrzeb
 • Szybsze redagowanie dokumentów magazynowych (przy dużej ilości pozycji)
 • Pełne skalowanie faktury (np do formatu A4 w poziomie - pełna strona)
 • Inne drobne poprawki

Wersja 2.06

 • Poprawiony wydruk kopii faktur korygujących
 • Możliwość wprowadzenia dowolnego dnia podczas księgowania dokumentu magazynu
 • Dodana możliwość wprowadzania środków trwałych nie podlegających amortyzacji
 • Drobne zmiany

Wersja 2.05

 • Możliwość wprowadzenia faktur usługowych "FA" oraz korekt tych faktur "KFA"
 • Możliwość śledzenia minimalnych stanów każdego z towaru
 • Edytowanie dokumentów magazynowych
  • Edytowanie dokumentów "PZ", do których nie było wystawionej faktury
  • Edytowania dokumentów "BO"
 • Dodane dwa pola w kartotece kontrahentów
  • Osoba upoważniona do odbioru faktury
  • Adres internetowy
 • Możliwość wysłania listu elektronicznego do kontrahenta
 • Możliwość wprowadzania wartości netto i podatku podczas księgowania dokumentów "PZ" oraz "KPZ"

Wersja 2.04

 • Powiązanie przycisków zamykania okna z przyciskami "Anuluj"
 • Nieobowiązkowe pole formy transportu podczas wprowadzania faktur
 • Poprawiono wypisywanie słowne wartości zaokrąglanych liczb
 • Możliwość nadrukowania wartości na oryginalnych formularzach podatkowych PIT-5 oraz VAT-7
  • Kalibracja drukarki oraz trwała możliwość zmiany jej ustawień

Wersja 1.13

 • Możliwość dostosowania tabel do własnych potrzeb
  • Zmiana szerokości kolumn tabeli
  • Ukrywanie i odkrywanie wybranych kolumn
 • W niektóre pola, w których trzeba było wybrać wartość z tabeli, można teraz wprowadzić ciąg znaków nie dodając pozycji do tabeli. Pola takie nazwane zostały polami słownika.
 • Rezygnacja z wprowadzania pierwszej pozycji do pól, w których trzeba było obowiązkowo wybrać pozycję z tabeli.
 • Skróty klawiszy funkcyjnych usprawniają i przyspieszają obsługę programu z klawiatury. Dodatkowo klawisze okna w których znajduje się przycisk "Anuluj" mogą być zamykane za pomocą klawisza ESC.
 • Zmiany estetyczne.
 • Zmiany nazewnictwa.
 • Dodane pole Uwagi w Ewidencji Przejazdów Samochodów.
 • Dodane pole Rodzaj działalności w danych firmy.
 • Inne poprawki.

Wersja 1.12

 • "Wyszarzanie" przycisków, których przyciśnięcie nic nie powoduje.
 • Możliwość usuwania zawartości roku księgowego (dokumentów, kont, kontrahentów itd.)
 • Drobne poprawki

Wersja 1.11

 • Możliwość usuwania danych o pojazdach prywatnych, które nie były używane w innych częściach programu

Wersja 1.10

 • Poprawiony interfejs archiwizacji danych
  • Program zapamiętuje do 5 plików ostatnio wykorzystywanych do archiwizacji danych
  • Nowe opcje formatowania oraz informacji o pliku archiwum
  • Zwiększenie poziomu zgodności danych pochodzących z różnych wersji programu
 • W strukturze rejestru dodano możliwość rozliczenia według zadanej kwoty brutto
 • Dodana opcja druku dokumentu wewnętrznego. Dokument taki można wydrukować w oknie wprowadzania dokumentu, lub podglądu dokumentu.
 • Dodana możliwość księgowania dokumentów dotyczących eksportów dla potrzeb deklaracji VAT-7. Aby wprowadzić dokument dotyczący eksportu należy zdefiniować odpowiednie konto księgowe-szablon księgowania.

Wersja 1.09

 • Dodana opcja "Naprawianie bazy danych" w narzędziach diagnostycznych programu. W celu dokładniejszego zapoznania się z tą opcją zaglądnij do instrukcji.
 • Dodana opcja wyszukiwania w oknie zaksięgowanych dokumentów.
 • Wartości liczbowe prezentowane są w postaci zgrupowanej po 3 cyfry. Prezentacja dotyczy zarówno wydruków jak i wartości pokazywanych na ekranie monitora.

Wersja 1.08

 • Możliwość definiowania kont księgowych - szablonów księgowania, dzięki którym można księgować dokumenty, których wartość będzie naliczana do pól M deklaracji PIT-5.
 • Drobne poprawki.

Wersja 1.07

 • Uproszczenie interfejsu użytkownika
  • Ułatwienie wprowadzenia danych poprzez umożliwienie poruszania się pomiędzy przyciskami, a polami za pomocą klawisza TAB, oraz akceptacja przycisku przy użyciu klawisza ENTER lub SPACJA.
  • Optymalizacja tabel, tak aby dane odświeżały się szybciej
  • Gdy pola rozwijane są wymagane do wypełnienia, wybierany jest zawsze pierwszy zapis. Ułatwia to wprowadzanie np. przejazdów samochodów, gdy posiadamy tylko jeden samochód.
 • Ewidencja przebiegu pojazdów może być już rozliczana z dokładnością do 10 m.
 • Możliwość księgowania wszystkich dokumentów, dokumentów danego miesiąca księgowego, bądź też wybranego dokumentu.
 • Szybkie uruchomienie kalkulatora systemowego za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + K.

Wersja 1.06

 • Możliwość deklarowania dla każdego wspólnika dodatkowych kwot zwiększających przychód. Koszty te będą doliczane do poz.C19,C20,C23,C24 deklaracji PIT-5.
 • Dodana opcja zmiany początkowej numeracji stron przy wydruku
 • Możliwość poprawy w dokumentach zaksięgowanych następujących zapisów:
  • Numer dokumentu
  • Opis zdarzenia gospodarczego
  • Uwagi
 • W kartotece Kontrahentów znajdują się trzy nowe pola edycyjne:
  • Bank
  • Konto bankowe
  • Numer telefonu
 • W danych firmy znajdują się dwa nowe pola edycyjne
  • Bank
  • Konto bankowe

Wersja 1.05

 • Możliwość usuwania tras oraz celów podróży.
 • Dodana opcja usuwania pozycji w listach rozwijanych (gdzie to możliwe)

Wersja 1.04

 • Nazwa województwa w formularzach VAT-7 oraz PIT-5 rozszerzona do 25 znaków.
 • Możliwość usuwania kont, według których nie były księgowane dokumenty.
 • Możliwość usuwania kontrahentów nie powiązanych z dokumentami zaksięgowanymi.
 • Inne drobne poprawki

Wersja 1.03

 • Wprowadzenie trzech sposobów numeracji dokumentów Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów.
 • Uwzględnienie składki na Ubezpieczenie Społeczne i ZUS w podatku zryczałtowanym.
 • Możliwość wpisania w deklaracji VAT-7 danych firmy w pola B.1 B.2.
 • Uściślenie podpowiedzi dat podczas wprowadzania dokumentów.
 • Dodanie opcji Pomoc Techniczna, z której bezpośrednio można wysłać email do producenta.
 • Klarowna możliwość wyboru w danych firmy Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów. Możliwość zmiany sposobu rozliczenia podczas edycji danych firmy.
 • Zwiększenie stabilności działania programu.