Alicja Podskoczy
Współpracownik działu ekonomicznego