Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Anna Ogonowska-Rejer

Lokaty i inwestycje

Uzbiera się duża suma

Największym kosztem zwišzanym z kredytem hipotecznym sš odsetki. Nawet jeœli oprocentowanie wynosi tylko kilka procent w skali roku, przez kilkadziesišt lat spłaty uzbiera się...

Lista 500

Biznes kręci się w stolicy

Aż 172 z 500 największych firm w Polsce zarejestrowanych jest w Warszawie. Ich liczba sukcesywnie roœnie. Jeszcze w końcu roku 1999 było ich 120.

Example Alt
eWydanie