Sławomir Horbaczewski

Opinie

Mamy mało czasu na decyzję o euro

Nie powinno podlegać dyskusji, że Polska powinna spełniać kryteria wejścia do strefy euro. Będzie to dawało względną elastyczność decyzyjną rządowi i ustabilizuje jakość...

Opinie

Działania socjalne ważne dla gospodarki

Rąd PiS prowadzi bezprecedensową w ostatnim ćwierćwieczu politykę społeczno-gospodarczą. Nie traktuje choćby liberalnej koncepcji kreowania gospodarki jak przykazania dekalogu.

Opinie

Franki poskromić podatkiem

Katastroficzne wizje tego, co będzie się działo po wprowadzeniu ustawy frankowej, były bardziej grą banków niż realną oceną sytuacji. W tej rozgrywce banki są górą.

Opinie

Lotnisk już wystarczy

Podstawowym zadaniem powinno być nie budowanie kolejnych portów, ale właściwe zarządzanie już istniejącymi. Ważne jest dobre ich skomunikowanie drogowe i kolejowe.

Example Alt
eWydanie