Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Grzegorz Balawender

Moje pienišdze

Rzšd hojnie sypnie emerytom

5 mld zł będzie kosztować budżet waloryzacja emerytur. Œwiadczenia wzrosnš o prawie 3 proc. i będzie to najwyższa waloryzacja od pięciu lat.

serwis emerytalny

Biznes

"Jesteœmy czymœ więcej niż polskim Airbnb"

Nie chcemy być tylko polskim Airbnb. Mamy przeróżne usługi, których nie znajdziemy na platformach tego typu – mówi Tomasz Troœcianiec, współzałożyciel mySimple.city, goœć...

#RZECZoBIZNESIE

Budownictwo

Budownictwo cišgnie całš gospodarkę

Coraz więcej firm stać na to, żeby wynajšć porzšdne biuro w centrum biznesowym, a nie na obrzeżach – mówi Jarosław Mikołaj Skoczeń, członek zarzšdu Emmersona, goœć programu...

#RZECZoBIZNESIE

Energianews

Ropa nie przejdzie szybko do lamusa

Jeszcze nie prognozowałabym końca tradycyjnych Ÿródeł energii. Na œwiecie one nadal dominujš i stanowiš trzon globalnej gospodarki. To się szybko nie zmieni - Dorota...

#RZECZoBIZNESIE

Lotnictwo

Ryanair: Tylko jeden bagaż podręczny

Od 15 stycznia 2018 r. pasażerowie, którzy nie wykupiš pierwszeństwa wejœcia na pokład i dwóch bagaży podręcznych będš mogli do kabiny zabrać tylko jeden bagaż podręczy. Drugi...

Banki

Split payment zatrzyma karuzele VAT-owskie

Ten system będzie skuteczny. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób wpłynie na przeciętnego przedsiębiorcę – mówi Marcin Stefaniuk, dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania...

#RZECZoBIZNESIE

Banki

Oddziały bankowe nie zniknš

Ludzie potrzebujš miejsca, do którego można pójœć i wyjaœnić ważne finansowe kwestie – mówi Artur Żurek, Dyrektor Departamentu Wspomagania i Optymalizacji Sieci Bankowoœci...

Finanse

Ministerstwo Finansów rekrutuje jak FBI

Jesteœmy pierwszš skarbówkš na œwiecie, która wyszła z takš ideš, żeby wystawić zadanie na hackathonie – mówi Justyna Orłowska, koordynator programu MinFinTech w Ministerstwie...

Biznes

Spory o znak towarowy sš coraz trudniejsze

Bardzo trudno jest chronić kształt jako znak towarowy. Jest to o wiele trudniejsze niż 10 lat temu – mówi Michał Mazurek, doktor prawa z Kancelarii Skubisz, wykładowca z zakresu...

#RZECZoBIZNESIE

Praca

Korporacyjna nowomowa przesišknięta angielskim

Języki korporacyjne sš tak przesišknięte językiem angielskim, że ludzie nie zauważajš jak to brzmi – mówi prof. Katarzyna Kłosińska, językoznawca, Instytut Języka Polskiego,...

#RZECZoBIZNESIE

Gospodarka

Nie ma politycznej potrzeby przyjęcia euro

Jeœli Polska chce mieć wpływ na kierunek rozwoju Unii Europejskiej, to nie musimy mieć wspólnej waluty, natomiast warto by było wykazywać chęć do jej przyjęcia – mówi Grzegorz...

#RZECZoBIZNESIE

Przemysł spożywczy

Kefir w odwrocie

Największš dynamikę wzrostu w ostatnich kilkunastu miesišcach widzimy w jogurtach naturalnych białych. Szybko rozwija się segment produktów organicznych. W odwrocie sš produkty...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Kuniewicz: Polski przemysł jest innowacyjny

Przemysł 4.0 rozwija się w Polsce, bo rozwija się u nas sieć podwykonawców dla przedsiębiorstw, które już sš w nowym œwiecie przemysłu 4.0 – mówi Krzysztof Kuniewicz, wiceprezes...

Praca

W œwięta zastanówmy się nad sobš

Warto pomyœleć, czy to, co robię prowadzi mnie tam, gdzie chcę być. Oczywiœcie najpierw trzeba wiedzieć, gdzie chcę być – mówi Agnieszka Staroń z Maga Consulting, goœć programu...

#RZECZoBIZNESIE
Example Alt
eWydanie