Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Grzegorz Balawender

Biznes

Polacy chętnie wydajš pienišdze na podróże

Polacy jako pasażerowie sš dużo bardziej odpowiedzialni, również za komfort współpodróżnych, w porównaniu z Brytyjczykami, którzy lubiš poswawolić na pokładzie – mówi Andrzej...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Polacy wreszcie pokochali polskie produkty

Kupujšc polskie produkty wspieramy PKB, tworzymy nowe miejsca pracy, wzrasta iloœć odprowadzanego podatku i kraj się bogaci – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Teraz...

#RZECZoBIZNESIE

Energianews

Taryfy na pršd powinny być dynamiczne

Taryfa antysmogowa to pierwszy krok. Docelowym rozwišzaniem powinny być taryfy dynamiczne, które elastycznie dopasowujš się do podaży i popytu – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera,...

#RZECZoBIZNESIE

Samorzšdy

Najpierw obwodnice, póŸniej strefy dla...

Strefy dla samochodów elektrycznych to melodia przyszłoœci. Dzisiaj TIRy stojš w korkach w œrodku miasta – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, goœć...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Sezonowoœć nad Bałtykiem to mit

Ponad 50 procent klientów w naszych hotelach to Niemcy. Jednak większe przychody generujš klienci z Polski – mówi Jan Wróblewski, członek zarzšdu i współwłaœciciel Zdrojowa...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Startupy muszš zaufać korporacjom

Startup odniesie sukces, kiedy będzie potrafił swój pomysł przeskalować i dotrzeć do dużej iloœci użytkowników. Korporacje umożliwiajš to startupom – mówi Jolanta Kokosińska,...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Domachowska: W tenisie nie wszyscy zarabiajš

Zawodnik do ok. 70. miejsca w rankingu jest w stanie zarobić na swoje podróże i koszty. Zawodnicy z okolic 150. miejsca już muszš dokładać do grania – mówi Marta Domachowska,...

#RZECZoBIZNESIE

Biznes

Mieszkańcy chcš zrównoważonych miast

Mieszkańcy wywierajš presję na władzę, bo chcš mieć jak najlepszy komfort życia – mówi Monika Kotynia, dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

#RZECZoBIZNESIE
Example Alt
eWydanie