Jagoda Kuraś
redaktor działu Prawo
Absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego