Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jagoda Kuraœ

Absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego

Rodzina

Dlaczego trudno egzekwować alimenty

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie...

Rolnicy

Interpretacja ogólna w podatku rolnym

Interpretacja ogólna z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacjš stosuje się do nich takie przeliczniki...

Zadania

Ponad 2 mld zł na bezemisyjne autobusy

Ponad 2 mld zł na zakup ok. tysišca innowacyjnych autobusów bezemisyjnych – to wsparcie resortu œrodowiska na rzecz rozwoju elektromobilnoœci w Polsce. Œrodki zapewni Narodowy...

Zadania

Samorzšdy mogš walczyć ze smogiem

„Za smog w Polsce odpowiada przede wszystkim niska emisja, czyli zanieczyszczenia z sektora bytowo-komunalnego (blisko 90% zanieczyszczeń), w tym spalanie œmieci i słabej...

Konsumenci

E-sklepy nie informujš o mediacji

- Zaledwie nieco ponad 40% sprawdzanych przedsiębiorców wskazało na swojej stronie internetowej podmiot ADR (pozasšdowego rozwišzywania sporów), a w przytłaczajšcej większoœci,...

Konsumenci

E-sklep nie zawsze przyjmie zwrot

Niektóre produkty zakupione przez internet nie podlegajš zwrotowi. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało zestawienie kłopotliwych prezentów, z którym warto się zapoznać.

Zdrowie

Nocna i œwišteczna opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że tzw. placówki sieciowe majš zapewnić dostęp do leczenia szpitalnego, œwiadczeń wysokospecjalistycznych, poradni specjalistycznych oraz...

Prawo drogowe

Nowy kierowca 2 lata na cenzurowanym

- Każdy, kto uzyska prawo jazd po 4 czerwca 2018 r. zostanie objęty nowym okresem próbnym - mówił w programie #RZECZoPRAWIE Mariusz Sztal, ekspert do spraw prawa drogowego.

#RZECZoPRAWIE

Kadry

Podwyżka płacy minimalnej od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujšcych minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednoczeœnie o...

Example Alt
eWydanie