Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jagoda Kuraœ

Absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego

Niepełnosprawni

Język migowy w podstawówkach

W pištek w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja dotyczšca prezentacji kursu do nauki polskiego języka migowego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W...

Zadania

Miejska karta praw osób bezdomnych

Wprowadzenie w Polsce miejskiej karty praw osób bezdomnych było głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomnoœci.

VAT

Podpisz i wyœlij JPK VAT z profilem zaufanym

9 dni – tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK VAT. Aby mieć pewnoœć skutecznej realizacji tego obowišzku, warto jak najszybciej założyć profil...

Zadania

Gminy pomagajš schudnšć

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia wsparło lokalne inicjatywy dotyczšce walki z otyłoœciš. W Toruniu, Chorzowie, Mysłowicach, Poznaniu, Ostrowie...

Rodzina

Resocjalizacja młodzieży kuleje

- Zachodzi pilna koniecznoœć – co wielokrotnie podkreœlałem w swoich wystšpieniach – zapewnienia wychowankom właœciwej pomocy gwarantujšcej im skutecznš resocjalizację oraz...

Rodzina

Prawa dziecka w salach widzeń

- Majšc na względzie prawo dziecka do kontaktów z rodzicem, które powinno być realizowane w sposób i warunkach niezagrażajšcych dobru osób małoletnich, konieczne jest...

VAT

System operacyjny nie ma znaczenia przy JPK

Ministerstwo Finansów oferuje e-bramkę JPK VAT, która umożliwia przesyłanie JPK VAT mikroprzedsiębiorcom, korzystajšcym z różnych systemów operacyjnych, w tym posiadaczom Mac...

Zdrowie

MZ: leki będš tańsze

W dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie przedstawiciele resortów zdrowia Chorwacji, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum o Porozumieniu w zakresie współpracy w...

Rodzina

Czy to koniec zadań domowych?

Wicekurator oœwiaty wystosował oœwiadczenie do warmińsko-mazurskich szkół i nauczycieli, w którym rekomenduje niezadawanie uczniom prac domowych na dni wolne od zajęć.

Zadania

MEN: dotacje szkolne uszczelniš finanse

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę, że nowe rozwišzania finansowe dotyczšce m.in. dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, stypendialnej oraz dotacji na szkoły niepubliczne...

Konsumenci

Zakupy w internecie bez granic

Już wkrótce klienci robišcy zakupy przez internet w innych krajach Unii Europejskiej uzyskajš szerszy dostęp do produktów i usług. Pozwolš na to nowe unijne przepisy zakazujšce...

Example Alt
eWydanie