Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jagoda Kuraœ

Absolwentka prawa na Uczelni Łazarskiego

VAT

Podpisz i wyœlij JPK VAT z profilem zaufanym

9 dni – tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK VAT. Aby mieć pewnoœć skutecznej realizacji tego obowišzku, warto jak najszybciej założyć profil...

Zadania

Gminy pomagajš schudnšć

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia wsparło lokalne inicjatywy dotyczšce walki z otyłoœciš. W Toruniu, Chorzowie, Mysłowicach, Poznaniu, Ostrowie...

Rodzina

Resocjalizacja młodzieży kuleje

- Zachodzi pilna koniecznoœć – co wielokrotnie podkreœlałem w swoich wystšpieniach – zapewnienia wychowankom właœciwej pomocy gwarantujšcej im skutecznš resocjalizację oraz...

Rodzina

Prawa dziecka w salach widzeń

- Majšc na względzie prawo dziecka do kontaktów z rodzicem, które powinno być realizowane w sposób i warunkach niezagrażajšcych dobru osób małoletnich, konieczne jest...

VAT

System operacyjny nie ma znaczenia przy JPK

Ministerstwo Finansów oferuje e-bramkę JPK VAT, która umożliwia przesyłanie JPK VAT mikroprzedsiębiorcom, korzystajšcym z różnych systemów operacyjnych, w tym posiadaczom Mac...

Zdrowie

MZ: leki będš tańsze

W dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie przedstawiciele resortów zdrowia Chorwacji, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum o Porozumieniu w zakresie współpracy w...

Rodzina

Czy to koniec zadań domowych?

Wicekurator oœwiaty wystosował oœwiadczenie do warmińsko-mazurskich szkół i nauczycieli, w którym rekomenduje niezadawanie uczniom prac domowych na dni wolne od zajęć.

Zadania

MEN: dotacje szkolne uszczelniš finanse

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę, że nowe rozwišzania finansowe dotyczšce m.in. dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, stypendialnej oraz dotacji na szkoły niepubliczne...

Konsumenci

Zakupy w internecie bez granic

Już wkrótce klienci robišcy zakupy przez internet w innych krajach Unii Europejskiej uzyskajš szerszy dostęp do produktów i usług. Pozwolš na to nowe unijne przepisy zakazujšce...

Mundurowi

SOP zamiast BOR

Działalnoœć rozpoczęła dziœ Służba Ochrony Państwa. To nowa formacja mundurowa, która zastšpiła Biuro Ochrony Rzšdu. SOP ma dodatkowe obowišzki, między innymi ochronę polskich...

Example Alt
eWydanie