Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Maciej J. Nowak

Plus Minus

Dmowski: Ponieœliœmy wielkš kleskę

Jak postrzegały Polskę czołowe postaci II RP? Jak wyglšdało ich życie codzienne? W 100-lecie odzyskania niepodległoœci przybliżamy to czytelnikom w formie wywiadów. Pytania...

Plus Minus

Zanim narodził się Batman

Z przenoszeniem filmowych losów Batmana na szklany ekran bywa różnie. W historii kina mamy w tej kategorii zarówno kilka spektakularnych sukcesów, jak i sporo, jeszcze bardziej...

Plus Minus

Z lekkoœciš o PRL

Syntetyczne ujęcia okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej autorstwa różnych historyków można znaleŸć na rynku już od dawna. Ale to najnowsze, ksišżka napisana przez prof.

Plus Minus

Wojciechowski: Siła milczenia

Jak postrzegały Polskę czołowe postaci II RP? Jak wyglšdało ich życie codzienne? W 100-lecie odzyskania niepodległoœci przybliżamy to czytelnikom w formie wywiadów. Pytania...

Plus Minus

Niezwykle koronkowa robota

Czytelnicze gusta bywajš zróżnicowane. Obok miłoœników kryminałów możemy wyodrębnić osoby zaczytujšce się w biografiach lub po prostu miłoœników historii. W myœl słynnego...

Plus Minus

Dubois przypomniany

W otchłani historii powoli ginš kolejne ważne i ciekawe osoby z okresu 20-lecia międzywojennego. Zaciera się pamięć o Hermanie Liebermanie, Adamie Pragierze czy patrzšc z innej...

Plus Minus

W starym, dobrym stylu

Współczesne mody na pisanie, jak to z modami na ogół bywa, nie zawsze prowadzš do najlepszego literackiego efektu.

Publicystyka

Klštwa dwudziestolecia

Najczęœciej diagnozowane problemy polskiego życia politycznego po 1989 roku sš dosłownie powieleniem tych z okresu II RP – pisze radca prawny i historyk.

Mazowsze

Pałac Kultury już zasiedzieliœmy

W dawnym Rzymie Katon Starszy mawiał: „a poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć". Dziœ coraz częœciej pojawiajš się podobne głosy. Dotyczš one jednakże już tylko...

Pomorze Zachodnie

Szczeciński œwiat ksišżek

O ile w Krakowie czy Warszawie klimatyczne księgarnie można znaleŸć praktycznie na każdym kroku, o tyle w mniejszych miastach jest z tym pewien problem. Zwłaszcza jeżeli nie...

Małopolska

Przedsionek Tatr

W Małopolsce praktycznie w każdej miejscowoœci można znaleŸć jakieœ miejsce wyjštkowe, z tradycjš, historiš i niepowtarzalnym klimatem. Żeby nie szukać daleko – zwróćmy uwagę na...

Dolny Œlšsk

Hotelowe kolubryny

„Najstraszliwsza się okazała jedna olbrzymia kolubryna, od południowej strony stojšca..." – tak Henryk Sienkiewicz charakteryzował wielkie działo, które sprowadzili Szwedzi, aby...

Plus Minus

Niesamowitoœci „Dzikiej biblioteki”

Paweł Dunin-Wšsowicz, dziennikarz i uznany organizator wydarzeń kulturalnych, napisał dosyć nietypowš ksišżkę. Stanowi ona zbiór tekstów na temat biblioteki autora, a właœciwie...

Plus Minus

Szalony malarz, zabójca prezydenta

Niewiadomski nie miał złudzeń, jak zakończy się przewód sšdowy, chciał jedynie dobrze przedstawić całemu narodowi swoje przesłanie. Słuchali tego licznie zgromadzeni...

Publicystyka

Legenda o złych sędziach

Argumenty zwolenników zmian w polskim wymiarze sprawiedliwoœci sš oparte na fałszywym obrazie rzeczywistoœci – twierdzi radca prawny i historyk.

Plus Minus

Między Stachurš a Springerem

Byłem w pocišgu. Jechałem nim, bo nie miałem gdzie się podziać, a nie dlatego, żebym miał jakieœ załatwienie w innej miejscowoœci, czy że dostałem list, że mnie tam ktoœ...

Plus Minus

Wokulski, Ramzes i inne wcielenia Prusa

Większoœć recenzji ksišżki Moniki Pištkowskiej „Prus. Œledztwo biograficzne" koncentruje się na kwestii postępujšcych lęków pisarza przed otwartymi przestrzeniami. Oczywiœcie,...

Mazowsze

Spacer w poszukiwaniu noclegu

Hotele w stolicy sš w znacznie mniejszym stopniu nastawione na typowš turystykę, a bardziej na klientów biznesowych. W poszczególnych obiektach można znaleŸć coœ, co szczególnie...

Plus Minus

Mackiewicz o Bocheńskim

Kolejna częœć wydawanych cyklicznie pism wybranych Stanisława Cata Mackiewicza to niedokończona biografia Adolfa Bocheńskiego, wybitnego przedwojennego publicysty, tragicznie...

Małopolska

Felieton Sukiennice i oœmiornice

Rynek Główny w Krakowie to jedno z najbardziej znanych miejsc w Małopolsce. Cóż w owym rynku tak szczególnie magicznego? Można nad tym zastanawiać się zwłaszcza w sytuacji, gdy...

Mazowsze

Warszawski œwiat ksišżki

Księgarnie, zwłaszcza te niestanowišce sieciówek, majš swój specyficzny klimat. Odwiedzamy je nie tylko dlatego, że chcemy tak po prostu kupić jakšœ ksišżkę. Równie dobrze można...

Podkarpacie

Magia Arłamowa

Kiedyœ wypoczywali tam komunistyczni dygnitarze, chcšcy się odizolować od otoczenia. Arłamów – bo o nim mowa – w szerszej œwiadomoœci do niedawna funkcjonował jednak przede...

Plus Minus

Wałęsa na każdy temat

Najnowszy wywiad rzeka z Lechem Wałęsš, przeprowadzony przez Andrzeja Bobera i Cezarego Łazarewicza, nie zawiera specjalnych odkryć historycznych.

Example Alt
eWydanie