Maciej J. Nowak

Życie Rzeszowa i Podkarpacia

Magia Arłamowa

Kiedyś wypoczywali tam komunistyczni dygnitarze, chcący się odizolować od otoczenia. Arłamów – bo o nim mowa – w szerszej świadomości do niedawna funkcjonował jednak przede...

Plus Minus

Wałęsa na każdy temat

Najnowszy wywiad rzeka z Lechem Wałęsą, przeprowadzony przez Andrzeja Bobera i Cezarego Łazarewicza, nie zawiera specjalnych odkryć historycznych.

Plus Minus

Banały i pasje Jerzego Pilcha

Obok książek Jerzego Pilcha nie sposób przejść obojętnie. Zwłaszcza ze względu na jego literacki talent, opierający się na tworzeniu własnego, osobnego stylu. Czy jednak za...

Życie Dolnego Śląska

Oaza dobrego smaku

Z miejscowościami turystycznymi na Dolnym Śląsku jest trochę inaczej niż tymi z Małopolski czy Podkarpacia. Spowodowane kaprysami historii radykalne zmiany narodowościowe...

Firma

Będzie nowy rodzaj najmu

W ustawie z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości znowelizowano też częściowo ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu...

Plus Minus

Znacie? To posłuchajcie

Książka Lidii Sadkowskiej-Mokkas „Konwicki. Cudzoziemiec tranzytowy" to nie tyle tradycyjna biografia, ile raczej zbiór esejów na temat pisarza.

Opinie

Nie psujmy prawa

Grzechem głównym polskiego ustawodawstwa jest brak odpowiedniego respektu wobec tworzonych regulacji – pisze radca prawny Maciej J. Nowak.

Zadania

Koszty sporządzenia planu miejscowego

Do gminy wielu właścicieli nieruchomości kieruje wnioski o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy nie mają obowiązku uwzględniania tych uwag.

Rzecz o prawie

Dwa lata z ustawą krajobrazową

Zorganizowana niedawno przez Instytut Rozwoju Miast konferencja nosiła tytuł "dwa lata z ustawą krajobrazową". Poruszane na niej problemy są rzeczywiście ciekawe. Ustawodawca...

Firma

Administracyjne kary pieniężne dla firm

Jedna z większych zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania administracyjnego 1 czerwca 2017 r. dotyczy określenia wspólnych zasad związanych z wymierzaniem administracyjnych...

Rzecz o prawie

Dzieje Polski a prawo

Opracowywane przez prof. Andrzeja Nowaka „Dzieje Polski" to niewątpliwie bardzo ambitna próba syntetycznego i aktualnego ujęcia całej naszej historii.

Nieruchomości

Warunki zabudowy na korzyść stron

Prowadzimy postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Strona wskazuje, że po zmianie postępowania administracyjnego każda wątpliwość...

Firma

Proces administracyjny po nowemu

Dwa tygodnie temu weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która zawiera sporo ważnych zmian również dla właścicieli przedsiębiorstw.

Zadania

Kiedy zmieniać plan miejscowy

Władze gminy kilka lat temu objęły większy obszar miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie chciałyby uchwalić nowy plan miejscowy, odnoszący się tylko do...

Opinie

O co chodzi prawnikom

Nie można wykluczyć, że jakiemuś prawnikowi względy polityczne mogą przesłaniać ogląd rzeczywistości, a jeszcze inny zupełnie nie przejmuje się dolą innych ludzi. Zgoda, może...

Administracja

Wójt rozpatrzy uwagi do planu

Pod koniec ogłoszonego w gminie terminu na zgłaszanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel jednej z nieruchomości wysłał pocztą (listem...

Example Alt
eWydanie