Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aleksandra Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy

Opinie

Dobre prawo lepsze od najlepszej zasady

Zasada rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatników obowišzuje od dwóch lat. Fiskus jest jednak na niš œlepy. Na to, że niejasne prawo zostanie zinterpretowane na jego...

Komentuje Aleksandra Tarka

Firma

Sšd: ile wody w œwištecznej rybie

Brak informacji, że mrożona ryba była glazurowana i podanie jej podwójnej masy netto tj. z wodš i bez buduje mylne wyobrażenie o produkcie, co podlega karze. Taki zabieg może...

Orzecznictwo

Kiedy odstępne jest kosztem

Na Ÿródło przychodu podatnika majš wpływ zarówno wydatki z powodu zapłacenia kary umownej za rozwišzanie najmu w danym miejscu, jak i przychody, które może on uzyskać z...

VAT

Zwolnienie z podatku nie tylko dla klubów

Preferencja w VAT obejmuje nie tylko usługi œciœle zwišzane ze sportem lub wychowaniem fizycznym œwiadczone przez kluby sportowe. Korzystajš z niego także usługi np. zwykłych...

VAT

Nieruchomoœci

Dopłata przy wykupie z VAT

Czynnoœciš obłożonš VAT jest tylko ustanowienie użytkowania wieczystego, a nie nabycie jego własnoœci. Podstawš opodatkowania jest jednak całoœć wynagrodzenia, czyli też to, co...

VAT

Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT

Jeżeli planowana treœć umowy o zarzšdzanie wskazuje, że tworzony stosunek prawny będzie zawierał uregulowania zbliżone do dotychczasowego opartego na umowie o pracę, to...

Example Alt
eWydanie