Aleksandra Tarka
redaktor działu Prawo
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz podatkowy