Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Grażyna Błaszczak

Specjalizuje się w tematyce nieruchomoœci (mieszkaniowych i komercyjnych), budownictwa oraz finansowania inwestycji, kredytów hipotecznych. Redaktor prowadzšca wydania papierowe „Nieruchomoœci” oraz serwis branżowy nieruchomosci.rp.pl. Prowadzšca konferencje i spotkania branżowe dotyczšce rynku mieszkań oraz nieruchomoœci komercyjnych. Wczeœniej m.in. dziennikarka „Życia Warszawy” oraz „Expressu Wieczornego”. Autorka pierwszych dodatków branżowych o nieruchomoœciach w dziennikach w latach 90. (np. „Warszawskie tempo”). Wyróżniona m.in. medalem XX-lecia przez Polskš Federację Rynku Nieruchomoœci oraz medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomoœci PRO AEQUO ET BONO” - Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomoœci.
Example Alt
eWydanie