Piotr Skwieciński

Plus Minus

Skwieciński. Sarmacki kompleks Rosji

"Kompleks Rosji" to książka o problemie, jaki mamy z naszym wschodnim sąsiadem. Nie wiem, czy o jej autorze można napisać, że rozumie Rosję, choć był przecież korespondentem...

Example Alt
eWydanie