Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jan Maciejewski

Plus Minus

Wszyscy jesteœmy Piłatami

Za kilka dni w koœciołach zostanie odczytana mękš Pańska. Ewangelia tak długa, że wierni mogš wyjštkowo podczas jej czytania usišœć, i tak ważna, że przerwie jš „wysłuchana"...

Plus Minus

Kultura po raz pierwszy

Odwoływanie się do dziedzictwa paryskiej „Kultury" stało się w III RP nieodłšcznym elementem politycznej i intelektualnej etykiety.

Plus Minus

Marcowe (bez)nadzieje

W kalendarzu dzieli je od siebie tylko kilka dni. Ale to jedyne, co zbliża do siebie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i rocznicę Marca '68.

Plus Minus

Mimo wszystkich orderów i wstęg

Stanisław Cat-Mackiewicz powiedział o niej, że robi wrażenie powieœci pisanej z głowš wciœniętš w muszlę klozetowš. Uniesiona patriotycznym oburzeniem publicznoœć zagłuszała jej...

Plus Minus

Dotknšć nieba

Rok 1986 przeszedł do historii himalaizmu jako „czarne lato". Podczas próby zdobycia szczytu K2 życie straciło wówczas 13 osób. 30 lat póŸniej Eliza Kucharska, alpinistka i...

Literatura

Przebudzeni z „American dream”

Liberalni komentatorzy i badacze społeczni intensywnie poszukujš klucza do coraz wyraŸniejszego, globalnego odwrotu od wyznawanych przez nich wartoœci. Próbujš odpowiedzieć na...

Plus Minus

Maciejewski: Drzemka historii

W swojej politycznej i publicystycznej karierze Janusz Korwin-Mikke zabłysnšł wieloma błyskotliwymi bon motami, porównaniami i puentami. Żadne z nich nie może się jednak równać...

Plus Minus

Machiavelli, gwałt i polityka

Nowoczesna polityka zaczęła się od sceny gwałtu. „Fortuna jest jak kobieta, którš trzeba koniecznie bić i dręczyć, aby jš posišœć; i tacy, którzy to czyniš, zwyciężajš łatwiej...

Plus Minus

Hipokryzja intelektualistów

Lewicowi intelektualiœci, walczšcy piórem i czynem o prawa kobiet, wyrwanie ich ze szponów patriarchalnego zniewolenia, po opuszczeniu medialnych barykad mieli molestować swoje...

Plus Minus

Magiczny œwiat Adama Struga

Adam Strug jest współczesnym wcieleniem Oskara Kolberga. Podobnie jak XIX-wieczny etnograf, Strug postawił przed sobš zadanie ocalenia od zapomnienia polskiej kultury ludowej.

Plus Minus

Oazy ciszy

Kilka dni temu w Watykanie wręczono Nagrody Ratzingera, zwane teologicznymi Noblami. Po raz pierwszy otrzymali je nie tylko teologowie – jednš z trzech przyznano estońskiemu...

Plus Minus

Dlaczego katolik nie potrzebuje się bać

Popularnoœć mrożšcych krew w żyłach powieœci i filmów jest dowodem na to, że cofnęliœmy się w rozwoju do czasów człowieka pierwotnego. Moda na horrory mogła się pojawić tylko w...

Plus Minus

Kontrrewolucja Pasternaka

To nie Sołżenicyn zasłużył sobie na miano największego spoœród radzieckich pisarzy wroga komunizmu. „Archipelag Gułag" przerażał, ale nie tłumaczył; udowadniał zbrodniczoœć...

Plus Minus

Zburzyć podstawy filozofii politycznej

Nie ma chyba współczeœnie dyscypliny bardziej groteskowej niż filozofia polityczna. Żadna inna dziedzina ludzkiej wiedzy nie oderwała się od rzeczywistoœci w tak wielkim stopniu...

Opinie

Czy chcecie Boga

Hasło Marszu Niepodległoœci będzie w tym roku brzmieć „My chcemy Boga" – ogłosili kilka dni temu organizatorzy tego wydarzenia. Nacjonalizm i chrzeœcijaństwo to przecież ogień i...

Felietony

Odmowa i œmierć Tomasza More

Koœcioły protestanckie œwiętujš w tym roku 500-lecie reformacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również katolicy, wbrew uprzedzeniom, przyłšczyli się do tych obchodów.

Plus Minus

Inteligencja vs klasa œrednia

Klasa œrednia stała się w III RP jednym z haseł fetyszy. Kojarzyła się ona bowiem z tym, o czym po upadku komunistów marzono w Polsce najbardziej – z normalnoœciš. Tymczasem w...

Plus Minus

Z Gombrowiczem tak się nie da

"Spróbujcie mi uwierzyć, a zobaczycie, jak te moje dziwactwa i gierki zacznš się wam łšczyć w całoœć organicznš i zdolnš do życia. Spróbujcie ujšć mnie najgłębiej. Słowo honoru,...

Plus Minus

Filozofia faktu

Polska jest krajem bez filozofów – lubiš powtarzać etatowo rozczarowani swoim narodem, wpatrzeni zazdroœnie w zachód Europy eksperci od polskoœci.

Plus Minus

Drugie życie papieru

W przedostatnim, 44., numerze kwartalnika „Krytyka Polityczna" jego autorzy wieszczš koniec prasy, jakš znamy. Liczšce do 140 znaków tweety majš zaczšć pełnić współczeœnie...

Plus Minus

Europejski sojusznik islamu

Islam nie podbije Europy. Jego wyznawcy wcale nie będš musieli uciekać się do przemocy. Zachód sam przyjmie tę religię z otwartymi ramionami. Można wręcz odnieœć wrażenie, że...

Plus Minus

Czy ktoœ wymieniał wodę?

Brak zachowania rozdziału i balansu między władzš politycznš a medialnš jest dużo groŸniejszym zjawiskiem niż zachwianie równowagi wewnštrz trójpodziału władzy, na którym opiera...

Plus Minus

Stirlitz i postkolonializm

Standartenführer Stirlitz funkcjonuje dzisiaj w kulturze masowej, i to przede wszystkim wœród „œredniostarszego", jak mawiał klasyk, pokolenia jej odbiorców, głównie jako...

Plus Minus

Małe apokalipsy

Trwa „złota era telewizji", epoka, w której najciekawsze produkcje możemy oglšdać już nie w salach kinowych, ale na małych ekranach telewizorów czy laptopów.

Plus Minus

Wygrała wspólnota

W kulturze Eskimosów spory prawne rozstrzygane sš w bardzo prosty sposób. Kiedy jeden z nich „wytacza sprawę" drugiemu, wyzywa go na turniej bębnienia, zwany również turniejem...

Plus Minus

Niespełniona obietnica techniki

Miała dać nam więcej wolnego czasu, możliwoœć rozwijania swoich pasji, uczynić nas szczęœliwszymi. Tymczasem odbiera nam sen i sprawia, że stajemy się coraz mniej autentyczni.

Plus Minus

Dlaczego Koœciół milczy

Jeżeli ksišżę Myszkin miał rację, wykrzykujšc w „Idiocie" Dostojewskiego, że piękno zbawi œwiat, oznacza to, że brzydota skazuje œwiat na potępienie.

Plus Minus

Ten, który stał się dzieckiem

Dorosły człowiek nie powinien odczuwać straty i pustki po odejœciu kogoœ, kogo w zasadzie nie znał. To przecież takie niedojrzałe, dziecinne. Ale tak właœnie było, kiedy kilka...

Plus Minus

Maciejewski: Symfonia strachu

Sztuka od zawsze wyprzedzała rzeczywistoœć. Leonard Bernstein powiedział w latach 60., że dopiero po wszystkich kataklizmach pierwszej połowy XX wieku jest w stanie zrozumieć...

Plus Minus

Jak odbieramy moc chrzeœcijaństwu

Najnowszy numer pisma „Christianitas", którego redakcja stara się patrzeć na rzeczywistoœć społeczno-politycznš z perspektywy tradycyjnej nauki katolickiej, przywołuje w swoim...

Plus Minus

Narodzeni z krwi zatrutej wszami

Okupowany przez Niemców Lwów. Mała medyczna placówka, instytut kierowany przez prof. Weigla, gdzie wytwarzana jest szczepionka przeciwko tyfusowi. W procesie jej przygotowywania...

Example Alt
eWydanie