Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Terlikowski

Plus Minus

Wszystko to, co ważne

Nasze medialne burze przemijajš błyskawicznie, pozostawiajšc w nas co najwyżej osad wzajemnej pogłębiajšcej się niechęci już nie tylko do siebie nawzajem, ale coraz częœciej do...

Felietony

Coraz mniej cicha schizma

O podziale w Koœciele, który zarysował się po opublikowaniu przez bł. Pawła VI encykliki „Humanae vitae", wybitny, nieżyjšcy już intelektualista amerykański ks. Richard John...

Plus Minus

Katacheta może być wychowawcš

Antyklerykałowie (a coraz częœciej po prostu antykatolicy) przeżywajš nowe wzmożenie. Powód? Minister edukacji narodowej chce wprowadzić rozporzšdzenie, dzięki któremu katecheci...

Plus Minus

Stare herezje w nowej odsłonie

Emocje, jakie wywołał ostry spór polsko-izraelski o pamięć (nie ma co ukrywać, że niemałš częœć odpowiedzialnoœci za jego wywołanie ponoszš politycy izraelscy, ale i strona...

Plus Minus

Terlikowski: Przełom w Koœciele

Jesteœmy na etapie wielkiej rewolucji w Koœciele. I wcale nie chodzi tylko o to, co robi obecnie papież Franciszek (niezależnie od tego, jak to oceniamy), ale o to, że właœnie...

Plus Minus

Dziennikarze i polecenia z kurii

Z rozbawieniem czytam filipiki księży (zdecydowanie nie wszystkich) i niektórych mocno zaangażowanych œwieckich, którzy przekonujš mnie raz na jakiœ czas, że zamiast komentować...

Plus Minus

Terlikowski: UchodŸcy i histeria

Debata na temat przyjmowania migrantów i uchodŸców przez Polskę, a szerzej także przez całš Europę, toczy się, niestety, w atmosferze histerii i nieustannego moralnego szantażu.

Plus Minus

Terlikowski: Pamiętajmy o męczennikach

Asia Bibi dziewište œwięta Bożego Narodzenia spędziła w celi œmierci. Jej mšż i pištka dzieci byli w domu, ale tuż przed œwiętami pozwolono jej spotkać się z najbliższymi. I...

Plus Minus

Terlikowski mówi ludzkim głosem

Idš œwięta, więc postanowiłem – do czego stale namawiajš mnie moi hejterzy (a stare przysłowie głosi: szanuj hejtera swego, możesz mieć gorszego) – przemówić ludzkim głosem. I...

Plus Minus

Franciszek i bracia mniejsi

Œwięty Franciszek jest nie tylko realnš postaciš, której życie nadal inspiruje dziesištki tysięcy mężczyzn i kobiet (jeœli liczyć tylko zakonników, bo jeœli dodać do tego...

Plus Minus

Odszkodowanie za niezabicie

Trudno uciec od tych słów, trudno ich nie przywołać, gdy słyszymy o kolejnym, tym razem gigantycznym, odszkodowaniu za to, że urodziło się dziecko.

Plus Minus

Debaty debatopodobne

Z dzieciństwa, tego wczesnego i tego nieco póŸniejszego, pamiętam obecne w sklepach ze słodyczami wyroby czekoladopodobne. Były bršzowe jak czekoladki i tylko przy dużej dozie...

Plus Minus

Dobra zmiana zależy od nas

Powroty z innej rzeczywistoœci zawsze sš trudne, a gdy rzeczywistoœć ta jest zupełnie inna od otaczajšcej nas na co dzień, jeszcze trudniejsze. Odczuwam to z żonš od jakiegoœ...

Plus Minus

Poglšdy? Każde, byle tęczowe

"Ford jest dostępny w każdym kolorze, pod warunkiem że jest to kolor czarny". Ta stara anegdotka o możliwoœci wyboru samochodu za czasów Henry'ego Forda doskonale oddaje prawdę...

Plus Minus

Nieodkryta tajemnica Fatimy

Setna rocznica rozpoczęcia objawień fatimskich odnawia dyskusję o tym, czy wszystko, co dotyczy tamtych wydarzeń, zostało już odkryte. I trzeba powiedzieć otwarcie: nie!

Plus Minus

Dziwna ewangelia sukcesu

Msze z modlitwš o uzdrowienie, wielkie rekolekcje, w czasie których œwieccy i duchowni modlš się o łaskę zdrowia dla chorych czy wyzwolenia dla zniewolonych – to stosunkowo nowy...

Plus Minus

Lewica kradnie katolickie instytucje

Postępowcy nie rozmnażajš się przez stosunki seksualne, ale przez werbunek" – takie krótkie podsumowanie działań liberalnej lewicy kršżyło kiedyœ po necie. A teraŸniejszoœć...

Plus Minus

Gwałt, pigułka i histeria lewicy

Na plaży w Rimini dokonano straszliwej zbrodni. Na oczach pobitego męża, czterech mężczyzn – czego nie da się ukryć – nieeuropejskiego pochodzenia dokonało brutalnego,...

Plus Minus

Społeczne korzyœci z wiary

Kilka, może kilkanaœcie, miesięcy temu robiłem wywiad ze znanym polskim psychiatrš, specjalistš od pomocy osobom, które dręczyły myœli samobójcze. I właœnie on powiedział mi, że...

Plus Minus

Terlikowski: Ofiara Maksymiliana Kolbe

Dla więŸniów dobrowolna œmierć zakonnika stała się dowodem na to, że również w obozie jest miejsce na bohaterstwo, że możliwe jest tam – wbrew wszystkim próbom hitlerowców –...

Plus Minus

Gejowski fake news

Kilka lat temu napisałem ksišżkę „Operacja Franciszek", której głównym celem było pokazanie, jak liberalne i lewicowe oœrodki opiniotwórcze manipulujš papieskim przekazem, by...

Plus Minus

Terlikowski: Sprawa Charliego Garda

Historia Charliego Garda, która ostatnio rozpala opinię publicznš w Wielkiej Brytanii, a także Stanach Zjednoczonych, to wbrew pozorom wcale nie spór o to, kiedy należy...

Plus Minus

Słuchajmy papieża Franciszka

Uciekanie od tematów, zajmowanie się problemami, które w Polsce w istocie nie istniejš, skrajna polityzacja moralnych zachęt – wszystko to sš znakomite sposoby, by nie zajšć się...

Plus Minus

Konfuzja

Mamy w Koœciele nowego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kard. Gerhard Ludwig Müller został odwołany po pięcioletniej kadencji, a na jego miejsce Franciszek powołał jezuitę abp.

Plus Minus

Wspomnienie Taty

Sš rzeczy ważne i ważniejsze. Obok pędzi œwiat, politycy składajš deklaracje, trwa odwieczna nawalanka. A mnie zatrzymał się œwiat. Stanšł w miejscu i nie chce ruszyć. W...

Plus Minus

Koœciół ponadplemienny

Franciszek zagroził księżom z diecezji Ahiara w Nigerii, że jeœli w cišgu 30 dni nie podporzšdkujš się biskupowi (który na swoje nieszczęœcie nie pochodzi z plemienia, do...

Plus Minus

Katecheza Sienkiewicza

"Trylogia" stała w moim rodzinnym domu na honorowym miejscu w salonie. I nie była to ksišżka zakurzona czy pozostawiona sama sobie. Mój tata przynajmniej raz w roku czytał od...

Plus Minus

Od patchworku do poligamii

Obserwujšc to, co dzieje się w kwestii małżeństwa i rodziny, trudno nie uznać, że jesteœmy œwiadkami potężnego regresu cywilizacyjnego, który przedstawiany jest pod nazwš postępu.

Plus Minus

Bronię kanonu lektur

Z tej dyskusji można się œmiać, ale pokazuje ona głęboki problem, jaki mamy ze współczesnš humanistykš i edukacjš.

Plus Minus

1 maja powinien być pracujšcy!

Już za moment majówka. To znaczy nie majówka, ale Œwięto Pracy, Œwięto Flagi i Œwięto Konstytucji 3 maja. I o ile 2 i 3 maja to œwięta jakoœ mi bliskie, o tyle kompletnie nie...

Plus Minus

Biskupie zakazy dla charyzmatyków

Wyglšda na to, że coœ dzieje się w Koœciele w Polsce z ruchem charyzmatycznym (a może lepiej powiedzieć – z jego tzw. neopentekostalnymi odłamami, czyli pokrewnymi ruchowi...

Felieton
Example Alt
eWydanie