Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Artur Osiecki

Dziennikarz, specjalizujšcy się w tematyce funduszy Unii Europejskiej i samorzšdów. Politolog. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Gospodarka

Będzie Program dla Bieszczad

Celem programu jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku...

Biznes

Biznes i nauka wreszcie rozmawiajš

Teraz pienišdze do nauki dochodzš przede wszystkim tranzytem przez przemysł, który musi udowodnić, że będš przeznaczone na zaawansowane prace badawcze – mówi dyrektor Narodowego...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Biznes

Polska-Kazachstan – czas na inwestycje

Po wzajemnych wizytach prezydentów Polski i Kazachstanu oraz zniesieniu wiz dla Polaków i uruchomieniu połšczenia lotniczego na linii Warszawa-Astana czas na realizację...

Gospodarka

Trzecia pula pomocy z Norwegii

Na lata 2014–2021 Polska otrzyma z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego niemal 810 mln euro. To o ponad 230 mln euro więcej, niż otrzymaliœmy i...

Biznes

Szukanie projektów w regionach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozglšda się za innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi. Majš temu m.in. służyć regionalne spotkania odbywajšce się nie tylko w miastach...

Wywiady

12 wyzwań dla europejskich miast

Nie jestem zwolenniczkš łšczenia zasady praworzšdnoœci z rzeczami służšcymi obywatelom – mówi unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.

Wywiady

Nowa unijna usługa dla miast

Chcemy pomóc poruszać się po mapie unijnych instrumentów finansowych, których jest naprawdę wiele – mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudák.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Biznes

Miliard na transport kombinowany

To już ostatni dzwonek, aby sięgnšć po dotacje na transport intermodalny. Wnioski od potencjalnych beneficjentów przyjmuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Fundusze Europejskie

Uproszczenia już w praktyce

Beneficjenci funduszy europejskich zaczynajš korzystać z ułatwień wprowadzonych nowelizacjš tzw. ustawy wdrożeniowej. Trwa już konkurs, w którym przedsiębiorcy po raz pierwszy...

Eurodotacje 2017

INGA dla gazownictwa

INGA jest programem zainicjowanym przez naszych partnerów - PGNiG oraz Gaz System. Obie te spółki zgłosiły się do centrum z proœbš, o uruchomienie wspólnego programu...

Debaty ekonomiczne

Czempioni warunkiem sukcesu

Wspieranie dużych firm musi się zaczynać w kraju. Poza Polskš powinny być one wizytówkš rodzimej gospodarki i przecierać szlaki mniejszym przedsiębiorstwom, ułatwiajšc im...

Biznes

Jak przełamać strach przed ryzykiem

Duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, dopiero uczš się współpracować z sektorem małych i œrednich przedsiębiorstw, ale warto, bo ta kooperacja niesie ze sobš wartoœć dodanš i...

KONGRES 590
Example Alt
eWydanie