Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Izabela Kacprzak

Absolwentka nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Œlšskiego

Rzšd PiS

Hojny PiS, skšpa PO

W 2006 r. na nagrody dla ministrów premier Kaczyński wydał ponad 2,1 mln zł. Premierzy PO–PSL przyznawali je za wyjštkowe zasługi.

Smog

Dron namierzy smog i wystawi mandat

Dwa œlšskie miasta - Katowice i Gliwice - warz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i firmš Flytronic rozpoczęły dziœ kilkutygodniowe testy drona pomagajšcego wykryć...

Œlšsk

Burza w polskich mózgach

Od jakiegoœ czasu rozmowy z przedstawicielami biznesu, inwestorami, samorzšdowcami sprowadzajš się do najbardziej palšcego problemu – braku wykwalifikowanych pracowników. Nie sš...

Œlšsk

Œlšsk musi wymyœlić się na nowo

Wcišż pokutuje przekonanie, że ktoœ na Œlšsk musi przywozić jakiœ program. To nawyki z czasów centralnego planowania – mówi Jerzy Gorzelik, przewodniczšcy Ruchu Autonomii Œlšska.

Œlšsk

Hamowanie w fabrykach

Wstrzymane podwyżki, programy dobrowolnych odejœć, możliwe zwolnienia, rezygnacja z trzeciej zmiany – œlšskie fabryki Fiata i Opla zaciskajš pasa.

Œlšsk

Rzšd wzmacnia region

Inwestycje, które majš unowoczeœnić górniczo-hutniczy profil wojewódzkiej gospodarki, zrewitalizować miasta i rozkręcić innowacyjnoœć – co przynosi rzšdowy Program dla Œlšska?

Sšdownictwo

Szykowali się na byłego wiceministra?

Mecenas Michał Królikowski bez zarzutów. Dwaj inni adwokaci za przyjęcie depozytów od podejrzanych z mafii VAT-owskiej z zarzutami prania pieniędzy – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Tylko u nas

Społeczeństwo

Telefon prawdę ci powie

Coraz częœciej to urzšdzenia cyfrowe sš narzędziem lub „œwiadkiem” przestępstwa. Nie ma dowodów, których nie można odnaleŸć - twierdzš informatycy œledczy.

Example Alt
eWydanie