Katarzyna Borowska
dziennikarz w Dziale Prawnym
prawnik, dziennikarz z kilkunastoletnim stażem