Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Grzegorz Siemionczyk

Dziennikarz piszšcy o gospodarce i makroekonomii

Opinie

Nowy konkurs na projekt strefy euro

W Europie trwa właœnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkoœci. Jedynš przyszłoœciš będzie poszerzona eurostrefa – to...

Blogi

Kraj pozornych przedsiębiorców

Niemal co pišty Polak jest przedsiębiorcš. Taki odsetek pracujšcych – dokładnie 17,9 proc. – prowadzi własnš działalnoœć gospodarczš. W Unii Europejskiej większš...

Blogi

Lekcja nalewania z pustego

Jak tak dalej pójdzie, Polska doczeka się własnej szkoły ekonomii. Nasza gospodarka dostarcza coraz to nowszych zagadek, które adeptom tej nauki dajš ogromne pole do popisu.

Biznes

Mamy boom jak przed globalnym kryzysem

W czwartym kwartale PKB Polski mógł urosnšć nawet o 5,5 proc., najbardziej od 2008 r. Co ważniejsze, po raz pierwszy od trzech lat kołem zamachowym rozwoju stały się inwestycje.

Dane gospodarcze

Polska gospodarka w rozkwicie

Polska gospodarka urosła w 2017 r. o 4,6 proc., najbardziej od 2011 r. – oszacował wstępnie GUS. Na podstawie tych danych ekonomiœci szacujš, że w samym IV kwartale tempo...

Biznes

Firmy będš miały w państwie partnera

Sejm przyjšł w pištek pakiet pięciu ustaw znanych jako konstytucja biznesu. To jeden z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, firmowanej przez premiera Mateusza...

Wywiady i opinie

Głód nam nie grozi

Kilka lat temu szerokim echem odbił się na œwiecie, także w Polsce, reportaż Martina Caparrosa „Głód". Autor szukał odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że w XXI wieku, gdy...

Gospodarka

Zniesienie limitu to fatalna decyzja

Likwidacja rocznego limitu zarobków, powyżej którego nie odprowadza się składki emerytalnej, podkopuje logikę polskiego systemu emerytalnego – przekonuje prof. Marek Góra,...

Rynek pracy

Grudniowy prezent dla pracowników

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 4,6 proc. rok do roku, a przeciętne wynagrodzenie o 7,3 proc. rok do roku. To wyniki lepsze niż œrednio w...

Example Alt
eWydanie