Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Furman

Absolwent zarzšdzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowoœci w Poznaniu, makler papierów wartoœciowych, dziennikarz.

Koleje

PKP Cargo poprawia wyniki

W I kwartale kolejowy przewoŸnik zwiększył przychody i zyski. To przede wszystkim rezultat rosnšcej masy transportowanych w Polsce ładunków.

Finanse

Duży popyt na obligacje Orlenu

Już pierwszego dnia przyjmowania zapisów inwestorzy złożyli zlecenia na więcej walorów niż oferował płocki koncern. W efekcie ich zlecenia będš zredukowane.

Energianews

Słabsze zyski w Lotosie

Zniżka marż rafineryjnych spowodowała mocny spadek rentownoœci gdańskiego koncernu. Firma znacznie mniej też wydobywa ropy i gazu.

Biznes

Mocny spadek zysków w PKN Orlen

Zgodnie z oczekiwaniami kondycja płockiego koncernu pogorszyła się przede wszystkim za sprawš niesprzyjajšcych czynników makroekonomicznych w segmencie rafineryjnym.

Ropa

Orlen oferuje kolejne obligacje detaliczne

Płocki koncern sprzeda czteroletnie walory dłużne o łšcznej wartoœci 0,2 mld zł. Ich oprocentowanie wynosi dziœ 2,98 proc. O przydziale decyduje czas złożenia zapisów.

Energianews

Orlen prowadzi due diligence w Lotosie

Płocki koncern przystšpił do szczegółowego badania gdańskiego koncernu. Częœć naszych informatorów przekonuje, że to nie przesšdza jeszcze jaka opcja przejęcia będzie realizowana.

Koleje

Newag poprawił wyniki

Grupa mocno zwiększyła przychody i zyski. Ten rok zapowiada się jeszcze lepiej. Zarzšd wyraża nadzieję, że nastšpił już koniec szkodliwej dla wszystkich wojny cenowej.

Energianews

Duży popyt na akcje PKN Orlen

Papiery płockiego koncernu rosnš najmocniej ze wszystkich akcji spółek zaliczanych do indeksu WIG20. Realizowane sš też nimi największe na rynku obroty.

Energianews

Serinus zmniejszył straty

Mimo dużego spadku wydobycia ropy w Tunezji, grupie udało się w ubiegłym roku ograniczyć wartoœć strat. Jest to zarówno efekt obniżki kosztów, jak i wzrostu cen surowców.

Koleje

Słaba końcówka roku w PKP Cargo

Kolejowa grupa zanotowała w IV kwartale gorsze wyniki niż oczekiwał rynek. W efekcie spada kurs jej akcji. W tym roku zarzšd prognozuje duży wzrost zysków i inwestycji.

Energianews

Lotos poprawia wyniki

W 2017 r. koncern zanotował wzrost przychodów i zysków. W tym czasie zarzšd koncentrował się m.in. na redukcji zadłużenia i efektywnej realizacji rozpoczętych inwestycji.

Surowce i Chemia

Firmy chcš więcej eksportować

Duże nadzieje zwišzane z rozwojem sprzedaży poza Polskš majš zwłaszcza przetwórcy tworzyw. Eksport planujš zwiększać zwłaszcza do krajów UE i na rynki wschodnie. Dla producentów...

Surowce i Chemia

Oni zmieniajš branżę tworzyw

Dziœ producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych muszš mocno stawiać na rozwój swojej oferty, zwłaszcza wyrobów spełniajšcych najwyższe wymagania jakoœciowe i œrodowiskowe. Bez...

Example Alt
eWydanie