Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Furman

Absolwent zarzšdzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów doradztwa inwestycyjnego w Wyższej Szkole Bankowoœci w Poznaniu, makler papierów wartoœciowych, dziennikarz.

Gaz

PGNiG odkryło w Polsce nowe złoża

Na Podkarpaciu firma wykonała dwa odwierty, z których uzyskano komercyjne przepływy błękitnego paliwa. Wkrótce spółka powinna je zagospodarować.

Gaz

PGNiG zwiększa eksport gazu

Polski koncern wysyła coraz więcej błękitnego paliwa na rynek ukraiński. Mógłby eksportować go jeszcze więcej gdyby nie ograniczone możliwoœci przesyłowe na granicy.

Transport

OT Logistics łšczy firmy z grupy

Fuzja objęła spółki spedycyjne C.Hartwig Gdynia i Sealand Logistics. Jej celem jest m.in. usprawnienie obsługi klientów korzystajšcych dotychczas z usług obu podmiotów.

Ropa

PKN Orlen spełnił wymogi ustawy

Koncern zrealizował inwestycję dzięki której z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” będzie mógł wytłoczyć paliwa w 90 dni, a ropę naftowš w 150 dni.

Gaz

Wzroœnie import LNG

Podpisanie nowych kontraktów na dostawy skroplonego gazu jest jednym z trzech głównych celów spółki na ten rok – mówi prezes PGNiG Piotr WoŸniak.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Biznes

Inwestycje w sport dajš zyski

Sukcesy polskich skoczków narciarskich oraz piłkarzy poœrednio poprawiajš nie tylko wizerunek sponsorujšcych ich spółek, ale i ich wyniki.

Koleje

PKP Cargo podpisało duży kontrakt

Spółka w dwóch najbliższych latach przewiezie na zlecanie Tauronu Wydobycie prawie 11 mln ton węgla. Wartoœć umowy szacowana jest na 227 mln zł brutto.

Energianews

Spada kurs akcji Serinusa

Pożar, jaki wybuch w Rumunii podczas prac przygotowujšcych odwiert Moftinu 1001 do dalszej produkcji budzi niepokój giełdowych inwestorów.

Gaz

Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz

Stawki pobierane przez PGNiG OD od gospodarstw domowych pozostanš bez zmian. Mocno spadnš za to taryfy, które wyznaczono dla właœciciela gazoportu w Œwinoujœciu.

Energianews

PGNiG wierci w Pakistanie

Dzięki przeprowadzanym pracom koncern chce zwiększyć wydobycie gazu ziemnego. Obecnie pozyskuje go w Azji blisko 0,5 mln m szeœc. na dobę.

Energianews

Unimot ma nowego prezesa

Od Nowego Roku pracami zarzšdu paliwowej spółki pokieruje Maciej Szozda. Dotychczasowy prezes obejmie stanowisko wiceprezesa ds. handlowych.

Energianews

Stacje paliw więcej zarobiš

Większe wpływy ma przynieœć nie tylko sprzedaż oleju napędowego czy benzyn, ale przede wszystkim działalnoœć punktów gastronomicznych oraz sklepów.

Koleje

OT Logistics mocno poprawił wyniki

Konsolidacja będšca następstwem wczeœniejszych akwizycji spowodowała mocny wzrost przychodów i zysków grupy. Kolejne kwartały mogš być jeszcze lepsze.

Energianews

Słabsze marże w rafineriach

Większoœć wskaŸników makroekonomicznych w PKN Orlen, Grupie Lotos i MOL Group zanotowała w paŸdzierniku spadek, zarówno liczšc rok do roku jak i miesišc do miesišca.

Energianews

MOL Group negatywnie zaskoczył

W III kwartale koncern zanotował doœć duży spadek zysków. To efekt gorszych wyników na działalnoœci petrochemicznej i rafineryjnej. W Budapeszcie kurs akcji mocno spada.

Energianews

Serinus zrestrukturyzował dług

Spółka prowadzšca działalnoœć poszukiwawczo-wydobywczš w zakresie ropy i gazu na ternie Tunezji i Rumunii podpisała z EBOR nowe umowy dotyczšce spłaty dwóch kredytów.

Energianews

Lotos znów mocno poprawił wyniki

Duży popyt na paliwa, wysokie marże, rekordowy przerób ropy, to główne czynniki mocnego wzrostu zysków w III kwartale. Niepokojš za to możliwe opóŸnienia przy projekcie EFRA.

Energianews

PGNiG inwestuje w Skórczu

Koncern rozbuduje stację regazyfikacji LNG, dzięki czemu powstanie elektrociepłownia wytwarzajšca w skojarzeniu pršd i ciepło. Ma zyskać biznes, mieszkańcy i œrodowisko.

Example Alt
eWydanie