Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Michał Płociński

Plus Minus

Zimnowojenny klimat powrócił

Działania Rosji sprawiły, że powrócił zimnowojenny klimat. Społeczeństwa zachodnie starajš się tego nie dopuszczać do swojej œwiadomoœci, lekceważš rozmaite sygnały, bo zakłóca...

Rozmowa "Plusa Minusa"

Plus Minus

Dojrzały junior

JNR przespał swój czas – twierdzš fani. Z debiutanckiego albumu dowiadujemy się, że nie był to najprzyjemniejszy sen, raczej niespokojna drzemka, pełna neurotycznych stanów,...

Plus Minus

Coraz trudniejsze wyzwanie

Historia to rzecz zbyt poważna, by zostawić jš historykom – twierdzi prof. Marek Kornat, historyk. W eseju „Wojna, która nie chce przeminšć. Dylematy i zadania polskiej polityki...

Publicystyka

Wielki przekręt z wypadkiem pani premier

Wreszcie opozycji coœ się udało. Tygodnie, miesišce piarowych wpadek i spadków w sondażach, a tu nagle pełen sukces. PiS połknšł haczyk, poszło lepiej niż ktokolwiek mógł...

#MEDIUMROKU2017

Plus Minus

Brakujšcy element Wrzeœnia

Major Benedykt Serafin musiał wymazać ze swojego życiorysu trzy dni, jeœli chciał dożyć spokojnej staroœci na Ziemiach Odzyskanych. Był faktycznym dowódcš obrony Grodna,...

Plus Minus

Chrzeœcijanie muszš iœć na aeropag

- Jan Paweł II wzywał nas, chrzeœcijan, byœmy szli na areopagi, czyli miejsca, gdzie tworzy się dzisiaj kulturę, politykę, ekonomię – żebyœmy tam byli obecni. Dziœ Koœciół jest...

Plus Minus

Nie wolno udawać Macedończyka

Góry Pindos podziwiałem, niewiele właœciwie o nich wiedzšc. Cišgnšce się między Alpami Dynarskimi a Parnasem pasmo, zahaczajšce o południowš Albanię i przecinajšce...

Plus Minus

Kto nas wrabia w wyjœcie z Unii?

Jarosław Kaczyński planuje wyprowadzić Polskę z Unii – coraz częœciej słychać na unijnych salonach. Dyskusja o polexicie może wykreować problem, którego nie ma. Najgorsze, jeœli...

Publicystyka

Samobójstwo Platformy Obywatelskiej

Grzegorz Schetyna zamiast budować szerokie ugrupowanie, w którym trzeba zawiadywać licznymi frakcjami, woli obcinać partyjne skrzydła, tracšc tym samym społeczne poparcie. Ale...

Media

Œledztwo w sprawie afery Rywina

Równo 15 lat temu, 10 stycznia 2003 roku, Sejm – na wniosek PiS – powołał „komisję œledczš do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczšcych przypadków korupcji podczas...

15 lat

Publicystyka

"Œwiętujšc, budujemy tożsamoœć"

Œwiętowanie pozwala nabrać na nowo energii, spojrzeć z otuchš na œwiat. Powinno pomóc rozpoznać nam w naszych codziennych czynnoœciach te wartoœci, symbole czy wydarzenia, do...

Publicystyka

Układanka prezesa Kaczyńskiego

Kaczyński poszukuje najskuteczniejszego modelu rzšdzenia. Niezależnego w zarzšdzaniu, a zarazem dajšcego się ogólnie kontrolować i strategicznie prowadzić – pisze publicysta.

Komentarze

Giertych znowu po stronie PiS

Wydawało się, że twórca Młodzieży Wszechpolskiej i były lider antyunijnej Ligi Polskich Rodzin zdołał już rozgoœcić się na warszawskich salonach, a liberalne autorytety...

Plus Minus

Prawdziwy hipster rapu

Trzeciš płytš Adi Nowak udowadnia, że nie jest sezonowš ciekawostkš. Gdy inni młodzi artyœci zakontraktowani przez uznanš wytwórnię rapowš Asfalt Records raczej zawodzš, ten, na...

Publicystyka

Jonny Daniels: Porażka po marszu

Poza stałymi komentatorami byłem jedynš osobš, która w mediach zagranicznych prostowała kłamstwa o 60 tys. nazistów na Marszu Niepodległoœci. Czy obrona dobrego imienia Polski...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Plus Minus

„Atypowy” serial bez wad

Serial „Atypowy" przeszedł w Polsce bez echa, a szkoda. Pod względem telewizyjnego warsztatu i poruszanej tematyki to prawdziwa perełka wœród serialowych komediodramatów.

Komentarze

"Beka" z gimnazjalnego nacjonalizmu

Nie trzeba było długo czekać na pozytywne efekty politycznego samobójstwa Młodzieży Wszechpolskiej. Internet wydał surowy wyrok. Także ten „prawicowy”, który jeszcze w niedzielę...

Plus Minus

Jak milenialsi naprawiajš œwiat

Urodzili się na przełomie lat 80. i 90. Mieli być roszczeniowi, niecierpliwi i egoistyczni. Tymczasem dzięki pewnoœci siebie, asertywnoœci i temu, jak łatwo potrafiš wychodzić z...

Komentarze

Zmiana czasu zmienia politykę

Polska polityka stanęła na głowie. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłoœnie poparła projekt PSL o zmianie ustawy o czasie urzędowym. Przyjrzyjmy się, kto...

Plus Minus

Radioaktywna nowa szkoła

Białas i Lanek, raper i producent – klasyczny hiphopowy duet. I „Polon", album, który mocno będzie promieniował na polskš scenę muzycznš. Nie dlatego, że jest odkryciem godnym...

Komentarze

Różaniec o państwo narodowe

Istotš sporu o „Różaniec do granic” nie jest wcale starcie wiary ze zwierzęcym antykatolicyzmem częœci naszych elit, ale to kolejna odsłona wojny państwa narodowego z...

Publicystyka

AfD umocni PiS

To oczywiœcie gorzki triumf, ale polska prawica miała rację – było przed czym przestrzegać. Niemcy majš coraz większy problem z własnš historiš.

Polityka

Nie œmiejmy się z posłanki Gajewskiej

To poważny tekst o poważnej polityczce. O przyszłej liderce. Przed Kingš Gajewskš wspaniała przyszłoœć. I to nie tylko dlatego, że ma większš charyzmę niż Grzegorz Schetyna.

Plus Minus

Samochód, potrzeba Polaka

Samochód to coœ więcej niż tylko œrodek transportu. Dla jednych własne auto będzie oznaczało wolnoœć, niezależnoœć, spełnienie najskrytszych pragnień, a dla drugich będzie...

Polityka

Jak oœmieszyć opozycję

Jeœli po wybuchu protestów w obronie sšdownictwa ktoœ liczył, że młodzież przejmie pałeczkę od pogubionych liderów opozycji parlamentarnej, Front Młodych Kraków udowodnił jednym...

Example Alt
eWydanie