Joanna wiek
Wsppracownik, Dzia Krajowy
Dziennikarka