Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Michał Cyrankiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, dziennikarz, publicysta

Zadania

Spór o drogę unieważnił plan

Plan, którego nie opiniował dyrektor regionalnej dyrekcji ochrony œrodowiska i który bez zgody właœciciela wyznacza drogę na jego działce, jest nieważny.

Zadania

Niesamorzšdowe szkoły pod lupę

Mazowieccy starostowie apelujš do Anny Zalewskiej, minister edukacji o pilnš zmianę przepisów okreœlajšcych zasady dotowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne...

Finanse

Prezesa KIO wybierany w konkursie

W pištkowym bloku głosowań nie udało się przegłosować wniosku o odrzucenie rzšdowego projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w pierwszym czytaniu.

Zadania

Odpady muszš trafiać do sortowni

To, że instalacja regionalna nie ma wystarczajšcych mocy do przerobienia odpadów, nie usprawiedliwia oddawania œmieci do innej, np. zastępczej sortowni.

Ustrój i kompetencje

W obronie samorzšdnoœci

17 lutego br. w Łodzi zarzšd Zwišzku Miast Polskich uchwalił Kartę Samorzšdnoœci dokument, który w siedemnastu punktach opisuje najważniejsze zasady funkcjonowania samorzšdu...

Example Alt
eWydanie