Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Michał Cyrankiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, dziennikarz, publicysta

Zadania

Spór o drogę unieważnił plan

Plan, którego nie opiniował dyrektor regionalnej dyrekcji ochrony œrodowiska i który bez zgody właœciciela wyznacza drogę na jego działce, jest nieważny.

Zadania

Niesamorzšdowe szkoły pod lupę

Mazowieccy starostowie apelujš do Anny Zalewskiej, minister edukacji o pilnš zmianę przepisów okreœlajšcych zasady dotowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne...

Finanse

Prezesa KIO wybierany w konkursie

W pištkowym bloku głosowań nie udało się przegłosować wniosku o odrzucenie rzšdowego projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w pierwszym czytaniu.

Example Alt
eWydanie