Tomasz Krywan

Nieruchomości

Jak rozliczać się z najmu

Wynajmujący może nie wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych w tym okresie zaliczek...

VAT

Wykup samochodu z leasingu bez korekty VAT

Nie ma przeszkód, aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykupiła pojazd na cele osobiste (mimo, że leasing był „na firmę"). Nie wiąże się to z obowiązkiem...

VAT

Wypożyczalnia na stoku z kasą fiskalną

Jeśli w momencie zawieszenia działalności po zakończeniu ubiegłego sezonu narciarskiego przedsiębiorca przekroczył 20 tys. zł obrotu dla osób fizycznych, to pierwszemu tej zimy...

VAT

Roboty betoniarskie a odwrotne obciążenie

Usługi betoniarskie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, więc w określonych sytuacjach 8-proc. daninę rozlicza ich nabywca. Jednak NSA orzekł, że dostarczenie i...

VAT

Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT

Jeśli z treści kontraktu menedżerskiego wynika, że dyrektor finansowy musi rozliczać VAT, to podstawą opodatkowania jest zawsze kwota bez tego podatku, niezależnie od tego jak...

VAT

Jaki VAT od usług kurierskich

Miejsce świadczenia usług kurierskich dla firm zagranicznych znajduje się poza terytorium Polski. Nie są więc one opodatkowane w kraju. Jeśli klientem jest rodzimy...

VAT

Gdzie rozliczyć VAT od wynajmu rusztowań

USŁUGI | Wynajem rusztowań wraz z ich montażem ma związek z konkretną nieruchomością i powinien być opodatkowany w miejscu położenia obiektu. Nie wszystkie organy podzielają...

VAT

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych

Gdy nabywcą prac firmy budowlanej jest osoba prywatna, wykonawca rozliczy podatek z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli ta nastąpiła przed realizacją zlecenia.

VAT

Czy dowóz pracowników do pracy podlega VAT

Zapewnienie zatrudnionym bezpłatnego dojazdu do pracy nie jest opodatkowane tylko wtedy, gdy charakter prowadzonej działalności lub inne usprawiedliwione trudności wymuszają na...

VAT

Jak opodatkować zaliczkę przy eksporcie

Brak wywozu towarów w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca otrzymania zapłaty, oznacza utratę prawa do stawki zero proc. i obowiązek korekty deklaracji VAT-7.

Example Alt
eWydanie