Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Tomasz Krywan

VAT

Wypożyczalnia na stoku z kasą fiskalną

Jeśli w momencie zawieszenia działalności po zakończeniu ubiegłego sezonu narciarskiego przedsiębiorca przekroczył 20 tys. zł obrotu dla osób fizycznych, to pierwszemu tej zimy...

VAT

Roboty betoniarskie a odwrotne obciążenie

Usługi betoniarskie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, więc w określonych sytuacjach 8-proc. daninę rozlicza ich nabywca. Jednak NSA orzekł, że dostarczenie i...

VAT

Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT

Jeśli z treści kontraktu menedżerskiego wynika, że dyrektor finansowy musi rozliczać VAT, to podstawą opodatkowania jest zawsze kwota bez tego podatku, niezależnie od tego jak...

VAT

Jaki VAT od usług kurierskich

Miejsce świadczenia usług kurierskich dla firm zagranicznych znajduje się poza terytorium Polski. Nie są więc one opodatkowane w kraju. Jeśli klientem jest rodzimy...

VAT

Gdzie rozliczyć VAT od wynajmu rusztowań

USŁUGI | Wynajem rusztowań wraz z ich montażem ma związek z konkretną nieruchomością i powinien być opodatkowany w miejscu położenia obiektu. Nie wszystkie organy podzielają...

VAT

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych

Gdy nabywcą prac firmy budowlanej jest osoba prywatna, wykonawca rozliczy podatek z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli ta nastąpiła przed realizacją zlecenia.

VAT

Czy dowóz pracowników do pracy podlega VAT

Zapewnienie zatrudnionym bezpłatnego dojazdu do pracy nie jest opodatkowane tylko wtedy, gdy charakter prowadzonej działalności lub inne usprawiedliwione trudności wymuszają na...

VAT

Jak opodatkować zaliczkę przy eksporcie

Brak wywozu towarów w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca otrzymania zapłaty, oznacza utratę prawa do stawki zero proc. i obowiązek korekty deklaracji VAT-7.

VAT

Usługi weterynaryjne z 8 proc. VAT

Pogotowie i opieka zdrowotna dla zwierząt gospodarskich i domowych, a także rozpoznawanie i ustalanie przyczyn ich chorób są obciążone preferencyjną stawką podatku od towarów i...

VAT

Szkolenie lekarzy ze zwolnieniem z VAT

Kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie podlega preferencyjnemu rozliczeniu m.in. wtedy, gdy jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Nie...

VAT

Ile VAT można odliczyć od jednośladu

W rozliczeniu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi można uwzględnić co do zasady 50 proc. podatku naliczonego. O tym jakich środków lokomocji dotyczy to ograniczenie,...

VAT

Rozliczenie dostawy do Berlina

Wydanie towarów na podstawie umowy pomiędzy komitentem z Polski a komisantem z innego państwa członkowskiego jest wewnątrzwspólnotową dostawą. Krajowy sprzedawca ma prawo...

Firma

Kiedy sprzedaż działek podlega VAT

Uzbrojenie wydzielonych z gospodarstwa rolnego gruntów, wytyczenie dróg do nich albo podjęcie działań marketingowych przesądza o konieczności odprowadzenia podatku od towarów i...

VAT

Przekazanie samochodu na cele osobiste

Przesunięcie auta wykupionego z leasingu z majątku firmowego do prywatnego jest nieodpłatną dostawą towarów. Zdaniem fiskusa, jako podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę...

VAT

Jak rozliczyć VAT z faktury za szkolenie

Przedsiębiorca nie odliczy podatku z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, chyba że nabywa kompleksową usługę organizacji, na którą składają się m.in...

VAT

W jaki sposób powrócić do zwolnienia z VAT

Ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy formalnie zgłosili prowadzenie działalności w zakresie usług prawniczych, doradczych lub jubilerskich, lecz...

Example Alt
eWydanie