Aneta Wieczerzak-Krusiska - Dziennikarka ekonomiczna
Aneta Wieczerzak-Krusiska
Dziennikarka ekonomiczna
absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie, Wydzia Politologii, dziennikarka ekonomiczna, zajmujca si rynkiem energii i ochrony rodowiska