Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bogusław Chrabota

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 roku współtworzył telewizję Polsat. Długoletni komentator Tok FM i Radia PiN. Bloger. Autor ksišżek, scenariuszy, publicysta prasowy i felietonista. Wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Bluesowego.

Komentarze

Otrucie Skripala: Nowy film o Bondzie

Producent filmowy Broccoli przyzwyczaił nas do triumfów brytyjskich służb specjalnych, ale czy cišgle radzš sobie one z zagrożeniami, pokaże nam sprawa zamachu na Sergieja...

Plus Minus

Mocna Rosja, słaba Polska

Zacznijmy od pewnej drażnišcej anegdoty o Polakach: czymże właœciwie różniš się od Rosjan? Niemal niczym. Pijš jak oni, awanturujš się jak oni, wielbiš historię jak oni, tak jak...

Historia

Chrabota: Wreszcie umarł Józef Stalin…

A zdarzyło się to dokładnie 5 marca 1953 roku, czyli okršgłe 65 lat temu. Czy zmarł œmierciš naturalnš? Tego nigdy się nie dowiemy. Doœć powszechne sš na ten temat teorie spiskowe.

Plus Minus

Jak to było możliwe po Holokauœcie?

W 1968 r. miałem raptem cztery lata, trudno więc, bym pamiętał tamte wydarzenia. Jak przez mgłę przypominam sobie jakieœ nerwowe rozmowy rodziców, może nawet cichy płacz matki,...

Plus Minus

Surowo karać za fake news

Proszę mi wyjaœnić, jak to jest. W epoce, w której serwery oferujš nieskończone przestrzenie na wypowiedzi publiczne, teksty, felietony i eseje. W czasach, gdy powszechna...

Komentarze

Wybory samorzšdowe: Adamowicz welcome to

Z uwagš wysłuchałem apelu Lecha Wałęsy do Pawła Adamowicza, by nie kandydował na prezydenta Gdańska. I może nawet bym się z nim zgodził, gdybym miał pewnoœć, że Wałęsa wie, o co...

Komentuje Bogusław Chrabota:

Plus Minus

Dlaczego bitcoina nie ma w mitach

Właœciwie wszystko, co wymyœlili twórcy science fiction, było już wczeœniej w mitach. W tym sensie panowie Lucas, Scott, Cameron czy pisarze, jak nasz Stanisław Lem, niczego...

Komentarze

Frasyniuk i bezradna opozycja

Nie mam wštpliwoœci, że sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka sprokurowano w celu medialnego przykrycia ewidentnej wpadki, jakš było wypuszczenie przez sšd zatrzymanych w...

Plus Minus

Dwa narody wybrane na kursie kolizyjnym

Nie wzišł pod uwagę izraelskiego eksepcjonizmu – podsumował w Tok FM Jacek Żakowski mój komentarz, w którym zwracałem uwagę, że dziennikarze „Washington Post", odnoszšc się do...

Komentarze

Logika hejtu i prezydent w pułapce

Politycy PiS otworzyli puszkę Pandory. Logika jest bezwzględna. Po wyemitowaniu materiału TVN o œwiętowaniu urodzin Hitlera ktoœ wpadł na pomysł zakrycia afery nowelizacjš...

Plus Minus

Chrabota: Polski cham codzienny

Polski cham był, jest i zawsze będzie produktem polskich elit. Mógł się Gombrowicz z literackš przekorš przymilać do chamowatego parobka, ale w niczym nie zmieniało to faktu, że...

Komentarze

Stawkš jest polskie bezpieczeństwo

Dziwi ta nagła awantura w relacjach polsko-izraelskich. Przede wszystkim dlatego, że zdšżyliœmy się przyzwyczaić do wzorcowych stosunków pomiędzy państwami, które udało się...

Komentarze

Islamofobia zastšpiła antysemityzm

Wynik tych badań rzšdzšcy powinni wypisać sobie nad biurkiem wielkimi literami. Nie tylko zresztš rzšdzšcy, choć to na nich spoczywa największa odpowiedzialnoœć. To także lekcja...

Komentarze

Prezes Kaczyński rozpoczšł kampanię

Nie mogę i nie chcę wykluczyć, że odnowiony rzšd PiS ma pewne szanse, by stać się w polskiej polityce nowš jakoœciš. Mateusz Morawiecki w czasie targów z prezesem uzyskał bowiem...

Plus Minus

Einstein, mrówka i Polacy

Widzę Einsteina odbierajšcego złoty medal Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie w 1921 roku. Oklaski ubranych we fraki ksišżšt i profesorów, splendor tego œwiata zaspokajajšcy...

Plus Minus

30 grudnia: ewolucja duchowa stulecia

W tyglu XX wieku wypaliły się do końca iluzje indywidualne i zbiorowe dawnego typu: nie wierzymy już w hochsztaplerów ani wodzów. A skoro tak, to jaka wiara zawiaduje dziœ...

Plus Minus

Chrabota: Wigilia w górach Atlas

Będę o nich pamiętał w ten jedyny wieczór. Będę pamiętał o mnichach z Tibhirine, którzy jak wszyscy chrzeœcijanie zasiedli w 1993 r. do wigilii w dalekim afrykańskim klasztorze...

Plus Minus

Chrabota: Œcięte głowy œwiętych

Czuli ten œmiertelny cień, czuli zbliżajšce się oddechy morderców, ale odmówili ochrony, którš proponowało wojsko. Trapiœci wybierajš przecież milczenie i pokładajš łaskę w Panu.

Opinie

Zatrzymać zbiorowe samobójstwo Polaków

Z południa na północ, od zachodu po wschód Polska tonie w smogu. Polskie miasta bijš rekordy zasmrodzenia i zanieczyszczenia. W rankingach wygrywamy z takimi konkurentami jak...

Plus Minus

Œmierć ciekawoœci œwiata

Któż częœciej poddaje się ocenie niż dziennikarz czy redaktor gazety codziennej? To ocena permanentna, zwykle mało łaskawa, a niekiedy brutalna. Bo czytelnicy nie zawsze sš...

Komentarze

Ludzie Jerzego Giedroycia

On żył „Kulturš”. Można nawet powiedzieć, że przez 24 godziny na dobę myœlał o tym samym. I to się widziało w jego pracy – opowiadał o Jerzym Giedroyciu drugi z filarów...

Example Alt
eWydanie