Bartosz Klimas
współpracownik działu sportowego
Lubi sport i jego historię