Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Henryka Bochniarz

Opinie

Czy RDS podzieli los Komisji Trójstronnej

Powołanie Rady Dialogu Społecznego było oddolnš inicjatywš partnerów społecznych. Rok po tym, jak z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wyszły zwišzki zawodowe,...

Opinie

Kraj Kwitnšcej Wiœni czeka

W Japonii wyraŸnie odczułam rosnšce zainteresowanie zacieœnieniem kontaktów z Europš. Nie wolno nam przegapić tej szansy.

Example Alt
eWydanie