Andrzej Betlej

Biura podróży

Exim Tours z nowym ratingiem

Biuro podróży Exim Tours wraca do grona touroperatorów, którzy otwarcie mówią o swoich wynikach biznesowych. Jego sukcesy w 2017 roku pozwalają ustalić mu rating na BB-, a...

Example Alt
eWydanie