Anna Borysewicz

Kadry

Za bierność nie trzeba płacić

Pracownikowi, który po uzyskaniu wyroku o przywróceniu na etat nie zgłasza gotowości do podjęcia pracy, mimo że jest zdolny do jej świadczenia, nie przysługuje płaca za czas...

Firma

Kurator jest niezbędny

- Byłem jedynym członkiem zarządu sp. z o.o. Z tego, co wiem, po złożeniu przeze mnie rezygnacji i podjęciu przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tejże spółki uchwały o...

Firma

Głosowanie w spółce komandytowo-akcyjnej

Czy w spółce komandytowo-akcyjnej musi funkcjonować walne zgromadzenie? Jaki jest stosunek akcji do głosów? Czy są jakieś wyjątki co do wykonywania prawa głosu z akcji i jaką...

Kadry

Ugoda pozasądowa bywa niewiele warta

Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej...

Firma

Kara umowna za niewykonanie zobowiązania

- W jaki sposób zabezpieczyć się finansowo przed niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego? Czy dłużnik może zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej? Czy wysokość...

Firma

Kiedy musi być rada i komisja rewizyjna

- Czy trzeba ustanowić radę nadzorczą i/albo komisję rewizyjną w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie są uprawnienia i obowiązki komisji rewizyjnej i rady w takiej...

Firma

Przekształcenie działalności w spółkę

Prowadzę jednoosobową firmę. Posiadam spore zadłużenie z tytułu niezapłaconych faktur. Czy pozbędę się zobowiązań, jeżeli przekształcę się w sp. z o.o. – pyta pani Ilona.

Firma

W spółce żona bez męża

- Czy małżonek udziałowca w sp. z o.o. może wstąpić do spółki. Czy i ewentualnie, jaki wpływ na sprawę o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie ma wyłączenie w umowie...

Firma

Na czym polega nowacja

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się, za zgodą wierzyciela, spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej,...

Firma

Można się wstępnie dogadać

Co to jest umowa przedwstępna i jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się przez drugą stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej. Jakie elementy powinna zawierać umowa...

Firma

Wszystkie sekrety spółki partnerskiej

- Jestem partnerem w spółce medycznej. Nie znam się na prawie, ale chciałbym bardziej zrozumieć zasady funkcjonowania spółki partnerskiej. Jakie są obowiązkowe składniki umowy...

Kadry

Co grozi za samowolny urlop

To pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego. Na zatrudnionego, który uda się na wypoczynek bez zgody przełożonego, można nałożyć karę porządkową, a nawet rozwiązać umowę, w tym...

Wiadomości

Kto realnie zapłaci za auto zastępcze

Mój ubezpieczyciel pokrył koszty najmu auta zastępczego w ramach ubezpieczenia assistance, ponieważ samochód (moja własność) został uszkodzony. Sprawca szkody został zaś ukarany...

Kadry

Nałóg wykluczy dyscyplinarkę

Przewlekła psychoza alkoholowa wyłącza uznanie winy pracownika, który upił się w pracy. Wyklucza to możliwość zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym.

Example Alt
eWydanie