Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Anna Borysewicz

Firma

Zachowanie terminu wniesienia skargi

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika przy Sądzie Rejonowym w Y. Dłużnik zareagował na informację o podjęciu postępowania komorniczego i, po dwóch dniach, wpłacił...

Firma

Akceptacja działalności konkurencyjnej

- Kiedy potrzebna jest zgoda i jak ją uzyskać, jeśli chcę podjąć działalność konkurencyjną wobec spółki partnerskiej, w której jestem wspólnikiem – pyta pan Jan.

Kadry

Za bierność nie trzeba płacić

Pracownikowi, który po uzyskaniu wyroku o przywróceniu na etat nie zgłasza gotowości do podjęcia pracy, mimo że jest zdolny do jej świadczenia, nie przysługuje płaca za czas...

Firma

Kurator jest niezbędny

- Byłem jedynym członkiem zarządu sp. z o.o. Z tego, co wiem, po złożeniu przeze mnie rezygnacji i podjęciu przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tejże spółki uchwały o...

Firma

Głosowanie w spółce komandytowo-akcyjnej

Czy w spółce komandytowo-akcyjnej musi funkcjonować walne zgromadzenie? Jaki jest stosunek akcji do głosów? Czy są jakieś wyjątki co do wykonywania prawa głosu z akcji i jaką...

Kadry

Ugoda pozasądowa bywa niewiele warta

Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej...

Firma

Kara umowna za niewykonanie zobowiązania

- W jaki sposób zabezpieczyć się finansowo przed niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego? Czy dłużnik może zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej? Czy wysokość...

Firma

Kiedy musi być rada i komisja rewizyjna

- Czy trzeba ustanowić radę nadzorczą i/albo komisję rewizyjną w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie są uprawnienia i obowiązki komisji rewizyjnej i rady w takiej...

Firma

Przekształcenie działalności w spółkę

Prowadzę jednoosobową firmę. Posiadam spore zadłużenie z tytułu niezapłaconych faktur. Czy pozbędę się zobowiązań, jeżeli przekształcę się w sp. z o.o. – pyta pani Ilona.

Firma

W spółce żona bez męża

- Czy małżonek udziałowca w sp. z o.o. może wstąpić do spółki. Czy i ewentualnie, jaki wpływ na sprawę o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie ma wyłączenie w umowie...

Firma

Na czym polega nowacja

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się, za zgodą wierzyciela, spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej,...

Firma

Można się wstępnie dogadać

Co to jest umowa przedwstępna i jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się przez drugą stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej. Jakie elementy powinna zawierać umowa...

Example Alt
eWydanie