Grażyna Zawadka
Dziennikarka działu krajowego
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim