Grayna Zawadka
Dziennikarka dziau krajowego
Absolwentkapedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim