Danuta Walewska - Komentator Dział Ekonomiczny
Danuta Walewska
Komentator Dział Ekonomiczny
Absolwentka Wydz. Psychologicznego Uniwersytetu Warszawskiego