Katarzyna Wjcik - dziennikarka dziau Prawa
Katarzyna Wjcik
dziennikarka dziau Prawa
Absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji spoeczej na Uniwersytecie Warszawskim