Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marek Domagalski

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pisze głównie o procesach i procedurach sšdowych, zwłaszcza cywilnych, ale też prawie konstytucyjnym i mediów

Firma

Wierzyciele, rzšd chce nas wywłaszczyć

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zajšć rzšdowym projektem zmian w kodeksie cywilnym, który skraca przedawnienie roszczeń z dziesięciu do szeœciu lat i rozcišga ochronę na...

Przedawnienie roszczeń

Prawo autorskie

Mocniejsza kontrola nad tantiemami

Organizacje zbiorowego zarzšdzania będš poddane skrupulatnemu nadzorowi. Twórcy poznajš termin na wypłatę przysługujšcego im wynagrodzenia i każdego roku dostanš informację o...

Firma

Szansa na kontynuowanie biznesu

Przedsiębiorcy indywidualni oraz ich rodziny uzyskajš nowe narzędzie, które ma pozwoli przetrwać firmie na wypadek œmierci jej właœciciela.

Rzecz o prawie

Lekcja z ustawy o IPN

Trudne ustawy wymagajš szczególnej starannoœci i wyobraŸni autorów, a gwałtowny spór wokół noweli ustawy o IPN jest tego niestety bolesnym dowodem. Miejmy nadzieję, z tej lekcji...

Komentuje Marek Domagalski

Firma

Jawnoœć uderzy w prywatne firmy

Spółki z mieszanym kapitałem, także mniejszoœciowym Skarbu Państwa czy samorzšdów, znajdš się pod specjalnym nadzorem. Dlaczego? Niewielu potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Sędziowie i sšdy

Granice reformy sšdów

Długo jeszcze nie ucichnš spory o reformy na szczytach Temidy, czyli KRS i SN, a już wraca pomysł, a nie jest nowy, zmian w strukturze sšdów. Przestrzegam jednak przed...

Opinie

Najważniejsza decyzja procesowa

Najważniejszš decyzjš, jakš podejmujemy w zwišzku z prowadzeniem sprawy sšdowej, to czy w ogóle jest warta wszczynania. I trzeba jš podjšć jeszcze przez procesem.

Komentuje Marek Domagalski

Rzecz o prawie

Sędziowska placówka

Sędziowie Sšdu Najwyższego, którzy majš już 65 lat, a chcš nadal orzekać i muszš o to wystšpić do prezydenta (a nie majš gwarancji uzyskania przedłużenia), sš w niekomfortowej...

Komentuje Marek Domagalski

Firma

E-przelewy będš bezpieczne

Nowe obostrzenia prawne oraz instytucjonalne majš zapewnić większe bezpieczeństwo płatnoœci elektronicznych, także transgranicznych.

Example Alt
eWydanie