Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Piotr WoŸniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziennikarz. Laureat konkursu "Srebrna Szabla 2015" Ministerstwa Obrony Narodowej oraz nominowany do nagrody "Dziennikarz Roku - Halabardy 2013" Akademii Obrony Narodowej.

Polityka

Podziały na Bałkanach wcišż żywe

Nacjonalistyczne reakcje na œmierć Slobodana Praljaka oraz przekonanie Ratko Mladicia i jego zwolenników, o niewinnoœci byłego dowódcy boœniackich Serbów, wskazujš, że wrogie...

Handel

Kto zarobi na fali upałów?

Nadchodzšca fala upałów sprawia, że zacierajš ręce producenci lodów, wody, piwa, ale i urzšdzeń pozwalajšcych choć trochę się schłodzić.

Zdrowie

Szkolenie medyków pola walki

Medycy jadšcy na misję powinni być szkoleni w pracowni symulacji medycznej z wykorzystaniem scenariuszy wysokiej wiernoœci. To tylko jeden z wielu wniosków wynikajšcych z pokazu...

Polityka

Œcigani. Bałkańscy imamowie

Już kilkudziesięciu samozwańczych imamów jest œciganych w kilku bałkańskich państwach w zwišzku z rekrutacjš bojowników na wojnę w Syrii i Iraku.

Sšdownictwo

Będš sšdzić członków UCK

W przyszłym tygodniu mija vacatio legis przepisów dotyczšcych trybunału ds. zbrodni wojennych w Kosowie, popełnionych podczas wojny w latach 1998-2000 przez Armię Wyzwolenia...

Œwiat

Narasta konflikt Serbii z MTKJ

Przewodniczšcy Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) Carmel Agius, wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań, majšcych powstrzymać Serbię przed...

Zdrowie

Symulacja medyczna przy Szaserów

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie powstało nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej z dwoma stanowiskami wyposażonymi jak szpitalne oddziały ratunkowe oraz szpitale...

Œwiat

Powraca sprawa "bałkańskiego syndromu"

Serbska Akademia Nauk i Umiejętnoœci utworzyła specjalny zespół prawny w celu przygotowania pozwu przeciwko NATO, w zwišzku korzystaniem przez Sojusz ze zubożonego uranu podczas...

Œwiat

Segregacja etniczna w szkołach BiH

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), kolejny raz wezwała władze Boœni i Hercegowiny do eliminacji segregacji etnicznej w szkołach.

Historia

Gdzie jest ciało majora Hubala?

W zwišzku ze zbliżajšcš się rocznicš œmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", Grupa Poszukiwawcza Stowarzyszenia „Wizna 1939” przedstawiła stan poszukiwań szczštków...

Œwiat

Kosowo w rozkroku

Demokratyczna Partia Kosowa powstała na bazie Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK), przygotowała projekt ustawy "O wartoœciach UCK".

Example Alt
eWydanie