Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wojciech Tumidalski

Sędziowie i sšdy

Samobój strzelony wiertarkš

Trudno się pogodzić z wyrokiem Sšdu Najwyższego, który w pištek złagodził karę orzeczonš w pierwszej instancji sędziemu ze Szczecina za kradzież drobnej częœci wiertarki w...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Firma

Kłopoty Ubera za oceanem

Prokurator Generalny Pensylwanii pozwie Uber za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych. Firmie grożš milionowe kary.

Opinie

Areszty zamiast wyroków

Wiadomoœć, że za rzšdów PiS i Zbigniewa Ziobry wzrosła liczba aresztowań, nikogo nie powinna zaskakiwać. Rzšdzšca partia szła do wyborów z hasłami rozliczania aferzystów i...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Rzšdowi œwieczkę, kierowcy ogarek

Wkrótce się dowiemy, ile niezależnoœci jest w prokuraturze pod kierunkiem Zbigniewa Ziobry. Papierkiem lakmusowym jest œledztwo w sprawie kolizji rzšdowej kolumny premier Beaty...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Bez pieniędzy Europy nie dogonimy

Jak oni to zrobili? – może się zastanawiać wicepremier Jarosław Gowin, patrzšc na zagwarantowanš w budżecie równowartoœć 2 proc. PKB na wydatki obronne i perspektywę ich wzrostu...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Przedsiębiorco, maszeruj albo giń

Rzšd funduje rozpoczynajšcym działalnoœć gospodarczš w ramach samozatrudnienia coœ na kształt ekstremalnej przygody w Legii Cudzoziemskiej. Obowišzuje tam hasło: „Maszeruj albo...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Konstrukcja CEPiK nie taka prosta

Każdy widział amerykański film, w którym policja zatrzymuje uciekajšcego samochodem. Mundurowy na podstawie prawa jazdy i rejestracji auta dowiaduje się o bohaterze prawie...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Firma

Ten paragraf nie dla nas i co pan zrobi?

Z filmów Barei œmiejš się głównie ci, którzy pamiętajš czasy, w jakich je kręcono. „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?" – mówi szatniarz do Stanisława Tyma w „Misiu".

Komentuje Wojciech Tumidalski

Firma

Kolos RODO nadchodzi

RODO? Czy Rodos? Nie byłem – powiedział mi niedawno znajomy prowadzšcy firmę, gdy zagadnšłem go o nadchodzšcš wielkimi krokami reformę w ochronie danych. Częœć zainteresowanych...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Szybki awans nie dla wszystkich prawników

Sędzia to szczyt kariery, korona prawniczych zawodów – mówiło się przez lata. Wszyscy niby byli zgodni, że sš potrzebne zachęty dla adwokatów i radców prawnych, by chcieli...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Sędzia schodzi z parkietu

Czego oczekujemy od sędziów? Sprawiedliwoœci, uczciwoœci i bezstronnoœci. Dobrze więc, że do ustaw wprowadza się przepisy, które majš wzmocnić w opinii publicznej takie...

Komentuje Wojciech Tumidalski

Opinie

Sšdy same nie przyspieszš

Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o koniecznoœci takiej reformy sšdownictwa, aby można było od sšdu oczekiwać sprawiedliwego wyroku w rozsšdnym terminie. Z problemem...

Komentuje Wojciech Tumidalski
Example Alt
eWydanie