Marek Piotrowski

Podatek dochodowy

Bilety lotnicze bez podatku

Od 12 sierpnia przedsiębiorcy nie muszą płacić zryczałtowanej daniny przy zakupie usług od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Wcześniej mieli obowiązek pobrania...

VAT

Ulgę na zakup kasy czasem trzeba zwrócić

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i VAT należnego w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących. Wynosi ona 90 proc.

Podatek dochodowy

Skuter w firmie jak samochód

ROZLICZENIA | Motocykl o pojemności powyżej 50 cm3 spełnia warunki uznania go za pojazd samochodowy. Jeśli nie jest środkiem trwałym w firmie, to rozliczanie jego kosztów wymaga...

Firma

Czas zamknąć wakacyjny biznes

Po wakacjach wielu przedsiębiorców działających w branży turystycznej zawiesza swoją działalność. Mogą to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem jest, aby nie...

VAT

Montaż kolektorów słonecznych z 8 proc. VAT

Coraz popularniejsze jest wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania budynków. Firmy, które instalują służące do tego urządzenia, mogą do tej usługi stosować obniżoną...

Firma

Od darowanych długów płaci się podatek

Możliwość umorzenia zobowiązania wynika z kodeksu cywilnego. Zwolniony z obowiązku zapłaty za towar czy usługę przedsiębiorca musi rozpoznać przychód z tego tytułu. Wątpliwości...

VAT

Kalendarz i długopis dla klienta bez VAT

Przekazanie przez przedsiębiorcę gadżetów firmowych i drobnych prezentów jest wyłączone z opodatkowania. Cel darowizny musi mieć jednak związek z działalnością gospodarczą...

Podatki lokalne

Jaki podatek od farm wiatrowych

W przypadku budowli podatek od nieruchomości liczony jest od ich wartości ustalonej do celów amortyzacji. W związku ze zmianą definicji elektrowni wiatrowych, w 2017 r. w...

VAT

Odwrotne obciążenie na placu budowy

Aby ustalić kto powinien rozliczyć VAT w przypadku usługi budowlanej, trzeba ją właściwie zidentyfikować według kodu PKWiU. Należy także wyjaśnić w jakim charakterze działa...

VAT

Niepełny adres nie wyklucza odliczenia

Obowiązkowe elementy faktury są określone w przepisach. Nabywca zachowuje prawo do odliczenia VAT z dokumentu, który zawiera uchybienia w nazwie miejsca siedziby. Za pomocą noty...

VAT

Przerwa w działalności bez deklaracji VAT

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Taki podmiot nie ma w tym czasie obowiązku...

VAT

Uwaga na sankcje w VAT

Od Nowego Roku organy mają prawo ustalać przedsiębiorcom tzw. dodatkowe zobowiązania podatkowe. Wynoszą one 30 proc. kwoty nieprawidłowości albo – w przypadku ciężkich czynów...

VAT

W 2017 r. ewidencje VAT według nowych zasad

Podatnicy, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT, muszą prowadzić rejestr sprzedaży i zakupów. Jest on niezbędny do prawidłowego sporządzenia deklaracji oraz informacji...

VAT

Korekta odliczenia z prewspółczynnikiem

Na etapie ustalania rocznej korekty wolno zmienić sposób określania preproporcji, który został przyjęty przy jej wstępnej kalkulacji, jeśli nowa metoda będzie bardziej...

Podatek dochodowy

Dla kogo obniżona stawka CIT

Od 1 stycznia spółki mogą rozliczać się z fiskusem według 15-proc. stawki podatku dochodowego. Uprawnienie to przysługuje tylko małym podatnikom oraz tym, którzy rozpoczynają...

VAT

Dla kogo kwartalne okresy rozliczeniowe VAT

Od 1 stycznia raz na kwartał nie złożą już deklaracji przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w ciągu roku. Decydując się na bycie czynnymi podatnikami, nowe podmioty będą się...

VAT

Papierowe deklaracje VAT odchodzą do lamusa

Począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc lub kwartał 2017 r. większość deklaracji dla podatku od towarów i usług trzeba przekazywać elektronicznie. Dotyczy to również...

VAT

Nabywca usługi budowlanej rozliczy VAT

Od 1 stycznia roboty budowlane wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy o VAT są objęte procedurą odwrotnego obciążenia. Stosuje się ją wtedy, gdy usługodawca świadczy...

Podatek dochodowy

Jak wpuścić bombki w koszty

Przed Bożym Narodzeniem w siedzibach wielu firm pojawiają się choinki, bombki i inne ozdoby.Służą one budowaniu miłej, pozytywnej atmosfery w relacjach z klientami, co ma...

VAT

Brak zapłaty z obowiązkową korektą VAT

W razie nieuregulowania należności w terminie 150 dni od upływu płatności dłużnik musi skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług. Obowiązek ten nie zależy od...

VAT

Notę korygującą wystawia nabywca

Kupujący ma prawo sprostować zauważone na otrzymanej fakturze pomyłki np. w swoim numerze NIP firmy. W tym celu sporządza i przekazuje sprzedawcy notę korygującą. W ten sposób...

ZUS

Zaległe składki ZUS w kosztach podatkowych

Składki na własne ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca może odliczyć od przychodu albo ująć w kosztach. Prawo to nie dotyczy składek, które nie zostały przez niego zapłacone.

Example Alt
eWydanie