Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Pietryga

Opinie

GetBack, czyli chwila próby

Niejasna sytuacja GetBacku, który nie wykupił częœci obligacji, a jego giełdowy kurs runšł, doprowadzajšc do tymczasowego zawieszenia obrotu na warszawskiej giełdzie, coraz...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Kary ostre, dobre i złe

W Polsce prawo karne od lat używane jest jako narzędzie do robienia polityki. Narzędzie tanie, gdyż nie wymaga żadnych nakładów budżetowych – jak np. reformy socjalne – ale...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Nowy kryzys w obozie władzy

Grozi nam kolejny poważny kryzys na linii PiS – prezydent Andrzej Duda. Wiszšcy w powietrzu konflikt może doprowadzić do zawetowania niektórych zmian w ustawach sšdowych, które...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Profesor Gersdorf trzyma klucze

Wiele wskazuje na to, że reforma Sšdu Najwyższego będzie miała poœlizg. SN cišgle nie jest przygotowany ani organizacyjnie, ani finansowo do wypełniania nowych obowišzków....

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Bronisława Komorowskiego ofiara nadaremna

W dniu obchodów 8 rocznicy katastrofy smoleńskiej były prezydent Bronisław Komorowski ujawnił że został wezwany na przesłuchanie. Jego oœwiadczenie sprawiało wrażenie, (i tak...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Stabilny partner zamiast prymusa

Nieczęsto się zdarza, aby unijny polityk, przyjeżdżajšc nad Wisłę, spotykał się w cišgu jednego dnia z czołówkš władzy politycznej i sšdowniczej. A tak się stało podczas...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Uœmiech do Brukseli, a język Dudzie

Kolejnym ustępstwem na rzecz Brukseli, z którš PiS chce zakończyć spór o praworzšdnoœć w Polsce, może być likwidacja lub modyfikacja skargi nadzwyczajnej. Takie sugestie coraz...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Prawo - instrument politycznych potrzeb

Najnowsze propozycje zmian w ustawie – Prawo o ustroju sšdów powszechnych to jaskrawy przykład instrumentalnego traktowania prawa dla politycznych potrzeb.

komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Przynajmniej jedna bomba tyka

Premier nie złagodził konfliktu z Brukselš o sšdownictwo. Kontynuuje linię Szydło, czasami próbujšc bez wyczucia dostroić się do języka własnego obozu.

Komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Sšd Najwyższy pomaga Ziobrze

Sšd Najwyższy, nie godzšc się na usunięcie z zawodu sędziego, który ukradł w sklepie element wiertarki za 8 zł, i nakładajšc na niego jedynie karę finansowš, strzelił sobie w...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

A może jednak krok w tył?

Tego należało się spodziewać. Do pionu œledczego Instytutu Pamięci Narodowej wpływajš kolejne, składane przez obywateli, wnioski o œciganie z mocy ustawy o IPN. Przed ich...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Reforma sšdownictwa się nie cofnie

Polska nie wycofa się nawet o krok z przyjętych reform sšdownictwa. Takš wymowę będzie miała biała księga, którš w czwartek ma zawieŸć do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Ma...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Nowa KRS: zmarnowana szansa

We wtorek zakończyła się trwajšca blisko dwa lata telenowela pt. „Reforma Krajowej Rady Sšdownictwa”. Miała szansę uczynić wymiar sprawiedliwoœci lepszym, bardziej transparentnym.

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdownictwo dyscyplinarne

Sędzia uproszczony

Oglšdałem nagranie z postępowania dyscyplinarnego sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł na stacji benzynowej i doszedłem do wniosku, że dobrze się stanie, gdy w tego rodzaju...

Opinie

Prof. Zybertowicz ma rację

Po burzy wywołanej ustawš o IPN prof. Andrzej Zybertowicz oœwiadczył, że potrzebny jest audyt naszego procesu legislacyjnego, bo ten, prowadzony na zbyt wielu polach, wcišż...

Ustawa o IPN

Opinie

Wyborcza kwestia smaku

Argument, że nowe kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego może spowodować nieprawidłowoœci przy najbliższych wyborach, tršci absurdem. KBW jest organem pomocniczym,...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Karać za nieszczepienie

Państwo musi zdecydowanie reagować na ruchy antyszczepionkowe. Rodzice, którzy ignorujš obowišzek szczepień, powinni być nie tylko surowo karani finansowo, ale też powinni...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Sprawa Frasyniuka: starcie ducha z literš prawa

Desperacki krok Frasyniuka można tłumaczyć słaboœciš partii opozycyjnych. Czy obywatelskie nieposłuszeństwo stanie się orężem w walce z nieakceptowanš władzš? – pisze Tomasz...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Czystki w sšdach bez precedensu

Wczoraj do dziennikarzy prawnych „Rzeczpospolitej" trafiła tajemnicza przesyłka ze stemplem Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Po otwarciu koperty przeżyliœmy szok. Był w niej wydany...

Komentuje Tomasz Pietryga

Prawo karne

Niebezpieczne zabawy prawem

Prawem karnym Ÿle się walczy o prawdę historycznš. Bo radykalne pomysły mogš obrócić się przeciwko tym, którzy majš moralne prawo występować przeciw fałszowaniu historii. Ustawa...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

KRS last minute

Autorzy reformy Krajowej Rady Sšdownictwa musieli chyba odetchnšć z ulgš, kiedy w ostatni pištek okazało się, że niemal rzutem na taœmę do marszałka Sejmu zgłosiła się liczba...

Komentuje Tomasz Pietryga

Prawo karne

Lepsze prawo pozwoli karać nazistów

Obawiam się, że po wielkim zadęciu, wymachiwaniu szabelkami przez polityków i prokuratorów, którzy mówiš dziœ: „zero tolerancji dla uczestników urodzin Hitlera i podobnych...

Opinie

KRS, czyli klęska reformatorów

Jeżeli na 10 tysięcy sędziów nie znajdzie się 15 gotowych kandydować do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, oznaczać to będzie, że reformę sšdów autorstwa PiS po prezydenckich...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Reformatorska konkurencja

Po wymianie ponad 60 prezesów sšdów, przyjęciu podstaw prawnych do wymiany kadrowej w Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa wszystko wskazuje na to, że obóz dobrej...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Timmermans musi się cofnšć

Bruksela powinna wiedzieć, że bez złagodzenia stanowiska w sprawie praworzšdnoœci w Polsce bardzo trudno poprawić stosunki z Warszawš. Nowy gabinet premiera Morawieckiego...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Młody rzšd w starych bukłakach

Była to najdłuższa i jedna z najdziwniejszych – bo w pierwszej kolejnoœci dotknęła osoby, która jš zapowiadała – rekonstrukcja w historii współczesnej polityki polskiej. Wtorek...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Reforma sšdów zapisana szyfrem

Zacznijmy od cytatu: „Na potrzeby przydziału spraw, o których mowa w ust. 2, referenci majšcy zmniejszony wskaŸnik procentowy udziału w przydziale spraw mogš zostać ujęci jako...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Anatomia klęski

Zachód wcišż nie rozumie, że krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej nie może już traktować jak uczniów. Tak samo jak inni chcš one decydować o meblowaniu własnego domu. Z tej drogi...

Spór o KRS i SN komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Podpis prezydenta mimo wszystko

Podpisanie przez Andrzeja Dudę reformy SN i KRS, gdy tylko został uruchomiony przeciwko Polsce art. 7 traktatu UE, to wyraŸny sygnał: Polska jako suwerenne państwo prowadzi...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Premier nie może być pieniaczem

Na portalu tygodnika „Washington Examiner” premier Mateusz Morawiecki udowodnił, że nie ma żadnego wyczucia w sprawie sšdownictwa.

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Gorset uszyty przez PiS

Objęcie steru przez Mateusza Morawieckiego oznacza położenie silniejszego akcentu na ustawodawstwo gospodarcze. Nowy premier będzie musiał jednoczeœnie przejšć po Beacie Szydło...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Co PiS-u nie zabije, to go wzmocni

Ponad 120 dni – tyle zajęło obozowi dobrej zmiany przeprowadzenie kolejnego etapu reformy sšdownictwa. Kiedy dokładnie rok temu PiS przyjmował z żelaznš konsekwencjš kolejne tzw.

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

Po grudniu grudzień

Wiele wskazuje na to, że reforma Sšdu Najwyższego i Krajowej Rady Sšdownictwa zostanie przyjęta bez większych perturbacji, a kompromis dwóch oœrodków politycznych: prezydenta i...

Komentuje Tomasz Pietryga
Example Alt
eWydanie