Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marcin Szymankiewicz

VAT

Jak rozliczyć VAT od opakowań zwrotnych

Przedsiębiorca, który sprzedaje towary w zwrotnych butelkach czy skrzynkach, nie wlicza do podstawy opodatkowania pobieranej za nie kaucji. Wydania tych pojemników nie powinien...

VAT

Faktura bez daty nie potwierdza kosztu

Dokument na zakup reklamy na portalu społecznoœciowym nie jest podstawš wpisania wydatku w podatkowej księdze, jeœli nie zawiera daty wystawienia. Nie ma znaczenia, że...

Podatek dochodowy

Wyjazd do teatru bez podatku

Dofinansowanie z funduszu socjalnego do wyjazdu do teatru organizowanego dla pracowników będzie dla nich przychodem. Można tu jednak zastosować zwolnienie, którego próg wzrósł w...

VAT

Prywatne jazdy wspólnika bez VAT

Spółka, która udostępnia komandytariuszowi leasingowany samochód z 50 proc. odliczeniem podatku, nie œwiadczy usług opodatkowanych.

VAT

Obrót bitcoinami bez kasy fiskalnej

Do końca 2018 r. usług finansowych i ubezpieczeniowych, z wyłšczeniem usług w zakresie wymiany walut œwiadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy...

VAT

Obrót bitcoinami ze zwolnieniem z VAT

Przedsiębiorca zajmujšcy się kupnem oraz sprzedażš wirtualnej waluty przez internet na rzecz kontrahentów z Polski nie zapłaci od przeprowadzanych transakcji podatku od towarów...

VAT

Kiedy wykazać sprzedaż licencji

Obowišzek podatkowy powstaje z upływem ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego, za który spółka otrzyma raport od dystrybutora programów, a nie dzień otrzymania tego...

Podatki

Zapomogi losowe z nowym limitem w 2018 r.

Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczšce zapomóg wypłacanych w razie zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub œmierci. W zależnoœci od Ÿródła finansowania...

NOWE PRAWO

Finanse

Dotacja na wymianę pieca bez PIT-8C

Dofinansowanie przez gminę zakupu kotłów nowej generacji przez mieszkańców jest dla nich przychodem z innych Ÿródeł, ale korzystajšcym ze zwolnienia. Samorzšd nie musi więc...

Example Alt
eWydanie