Marcin Szymankiewicz

Firma

Wirtualny przedmiot z gry nie jest towarem

Do sprzedaży online przedmiotów funkcjonujących w grach komputerowych, które są przez podatnika nabywane od użytkowników i odsprzedawane innym graczom, nie można zastosować...

VAT

Prywatny najem to nie prywatne cele

Wycofanie nieruchomości z zasobów przedsiębiorstwa i jej do majątku prywatnego po to, aby następnie ją wynajmować, nie jest opodatkowane VAT.

VAT

Komórka lokatorska opodatkowana tak jak lokal

Jeżeli deweloper sprzedaje mieszkanie wraz z przynależną komórką lokatorską i pomieszczenia te są objęte tą samą księgą wieczystą, to mamy do czynienia z jedną transakcją...

VAT

Jak dokumentować rabaty pośrednie

Przyznanie przez producenta obniżki ceny nie bezpośredniemu nabywcy towarów, a kolejnemu podmiotowi w łańcuchu dystrybucji, potwierdza się notą księgową. Prawo do obniżenia VAT...

VAT

VAT od dzierżawy auta zagranicznej spółki

W przypadku czynności wykonywanych na rzecz kontrahenta z innego kraju UE, miejscem świadczenia jest kraj, gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Usługa...

VAT

VAT od zakupu smartfonów

VAT | Występowanie jednolitej gospodarczo transakcji podlegającej odwrotnemu obciążeniu trzeba badać indywidualnie. Pierwszym krokiem nie jest ustalenie, czy przekracza ona...

PCC

Umowa spółki cichej bez PCC

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych, umowa spółki cichej jako umowa nienazwana nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Example Alt
eWydanie