Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Marcin Szymankiewicz

VAT

Jak amortyzować składniki firmowego majątku

Podatnik, który chce dokonywać odpisów od środka trwałego, musi ustalić jego wartość początkową. VAT jest jej elementem tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia...

Podatek dochodowy

Zapłata z góry to nie zaliczka

Przedsiębiorca, który otrzymał całą należność przed wykonaniem usługi, rozpozna przychód już w dniu wpływu pieniędzy, jeśli taka płatność ma definitywny i, bezzwrotny charakter.

Firma

Wirtualny przedmiot z gry nie jest towarem

Do sprzedaży online przedmiotów funkcjonujących w grach komputerowych, które są przez podatnika nabywane od użytkowników i odsprzedawane innym graczom, nie można zastosować...

VAT

Prywatny najem to nie prywatne cele

Wycofanie nieruchomości z zasobów przedsiębiorstwa i jej do majątku prywatnego po to, aby następnie ją wynajmować, nie jest opodatkowane VAT.

VAT

Komórka lokatorska opodatkowana tak jak lokal

Jeżeli deweloper sprzedaje mieszkanie wraz z przynależną komórką lokatorską i pomieszczenia te są objęte tą samą księgą wieczystą, to mamy do czynienia z jedną transakcją...

Example Alt
eWydanie