Wojciech Zieliński
Współpracownik działu ekonomicznego