Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adam WoŸniak

Dziennikarz piszšcy o motoryzacji, infrastrukturze transportowej i inwestycjach

Blogi

Potrzeba więcej stabilnoœci

W przeciwieństwie do krajowych na brak zagranicznych inwestycji narzekać nie możemy. W ubiegłym roku firmy z zagranicy ogłosiły plany realizacji w Polsce 335 projektów, dzięki...

Koleje

Zbudujemy polskie Pendolino

Kolej podejmuje współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dla budowy innowacyjnych pocišgów. W œrodę InterCity podpisało z NCBiR list intencyjny w tej sprawie.

Opinie

Już nie żałujemy na wypoczynek

Wielkoœć popytu na zagraniczne wycieczki to czuły barometr obrazujšcy, jak ludzie postrzegajš swojš kondycję finansowš. Wzrost liczby wyjazdów œwiadczy, że pod tym względem mamy...

Hotele

Inwestycje hotelowe będš hamować

W cišgu trzech lat liczba miejsc w hotelach zwiększy się o 30 procent. Dalszš ekspansję branży mogš jednak zahamować drożejšce ceny gruntów i rosnšce koszty budowy

Motoryzacja

Produkcja aut napędzi rynek częœci

Według szacunków OECD wzrost wartoœci dodanej o jednego dolara w przemyœle samochodowym zwiększa wyniki całej gospodarki o trzy dolary. Branżowe inwestycje przycišgajš kolejne –...

Example Alt
eWydanie